Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Import towarów z USA

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.12.2009

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Mam sklep z ozdobami i elementami do ich wyrobu. Chciałabym te elementy kupować także w Stanach Zjednoczonych. Czy żeby kupować w takiej zagranicznej hurtowni towar i sprzedawać go u nas w Polsce muszę posiadać europejski NIP? Na tym nie koniec: Orientuję się, że będę musiała zapłacić jakieś cło i VAT, w internecie czytałam, że jest tak w sytuacji, kiedy zakup będzie wynosił powyżej 150 dolarów. Czy to prawda? Czy może cło i podatek muszę zapłacić od jakiejkolwiek kwoty? Kiedy już kupię towary i zapłacę wszystkie opłaty, czy muszę jeszcze dopełnić jakichś formalności u nas w Polsce? Jeśli chodzi o faktury, to jak się je rozlicza? Podejrzewam, że w USA jest inny podatek niż u nas, co z różnicami w tych podatkach? Jak to powinnam ująć w rozliczeniach? Poza tym faktury na pewno nie będą po polsku, czy muszę je tłumaczyć, a jeśli tak to czy wystarczy, że sama zrobię tłumaczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podstawą zapisów w księdze są, co do zasady, dowody księgowe, którymi są faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej „fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach.

 

Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Treść dowodu musi być pełna i zrozumiała; dopuszczalne jest stosowanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeżeli w dowodzie podane jest wartościowe określenie operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik posiadający ten dowód jest obowiązany przeliczyć walutę obcą na złote, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym. Wynik przeliczenia należy zamieścić w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej.

 

Podatnicy zakupy towarów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ujmują w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dokumentu celnego, faktura sprzedawcy pełni zazwyczaj rolę uzupełniającą. Gdy zamawia Pani towar z USA, ktoś go Pani dostarcza, zgłoszenia celnego dokonuje firma kurierska. Dokumentem celnym dokumentującym import towarów z USA może być deklaracja celna np. CN23/SAD.

 

Odnośnie należności: Zapłaci Pani należne cło, wynikające bezpośrednio z kodu celnego towaru. Technicznie na ogół wygląda to tak, ze spedytor wystawia notę obciążeniową. Mniejsze przesyłki, które np. można odebrać na poczcie, czasem opłacane zostają tam zgodnie z dokumentacją.

 

W przypadku podatku VAT, podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Ta podstawa obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.

 

W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych podwyższeniu z 22 EUR do 150 EUR podlega kwota, do równowartości której stosuje się zwolnienie z należności celnych przywozowych przesyłek zawierających towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie.

 

Zwolnienia, o którym mowa, nie stosuje się do:

 

  1. napojów alkoholowych;
  2. perfum i wód toaletowych;
  3. tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

 

Zgodnie z art. 51 ust 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Zwolnienia tego nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego oraz nie stosuje go do:

 

  1. napojów alkoholowych;
  2. tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  3. perfum i wód toaletowych.

 

Europejski numer identyfikacyjny konieczny jest do WDT i WNT nie do importu. Tłumaczenia może Pani dokonać sama, w razie wątpliwości, w przypadku kontroli, organ może zażądać tłumaczenia przysięgłego.

 

Z należnościami celnymi sprawa wygląda tak, że wartość 150 euro do zwolnienia celnego ma zastosowanie, zgodnie z wykładnią wspólnotowych przepisów dokonywana przez krajowe organy celne, tylko do przesyłek niezwiązanych z działalnością.

 

Konsultacja z organem celnym, po ostatnich zmianach przepisów, wykazała, że przykładowo dla przesyłki związanej z działalnością o wartości 100 euro zapłaci Pani cło zgodne z taryfą celną, co zależy od kodów towaru, oraz podatek VAT. Wynikać to będzie z dokumentów celnych.

 

W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi, kurs będzie widoczny np. na dokumencie SAD w polu 23, podatek VAT wyrażony zostanie w złotych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 10 =

»Podobne materiały

Podatek VAT od importowanych leków

Importuję lek z zagranicy (spoza UE) dla chorego brata. Nie ma go na polskim rynku ani żadnego jego odpowiednika. Zmuszony jestem płacić VAT na poczcie. Czy jest sposób na niepłacenie podatku? Jeśli nie, to czy mogę odliczyć go od swoich przychodów?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »