.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Import produktów z Azji chronionych prawem patentowym

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 13.09.2012

Zamierzam dokonywać importu produktów z Azji do Polski. Towary chronione są prawem patentowym w USA, właścicielem patentu jest szwajcarska firma. Są jednak produkowane w Azji pod inną nazwą i mają inne kształty. Czy legalny jest import takich produktów? Jakie grożą mi konsekwencje? Czy byłoby lepiej, gdybym do eksportu zaangażowała firmę azjatycką?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani opis jest co prawda dość ogólny, trudno więc na jego podstawie zweryfikować, o jakim stopniu podobieństwa jest mowa.

 

Z pewnością w takiej sytuacji istnieje wysokie ryzyko, że importowane z Azji produkty będą oznaczone podrobionym znakiem towarowym (odpowiedzialność z art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej) oraz ryzyko naruszenia prawa twórcy projektu wynalazczego (art. 303 ustawy).

 

W odniesieniu do czynu pierwszego.

 

Zgodnie z art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.):

 

„1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.

 

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

 

Wysokość grzywny określona jest w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Zgodnie z art. 33 § 1 i 2 grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.

 

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych. Wynika więc z tego, że najniższą możliwą grzywną jest 100 złotych.

 

W odniesieniu do czynu drugiego.

 

Art. 303 ustawy penalizuje z kolei wszelkie działania powodujące naruszenie prawa twórcy projektu wynalazczego, takie naruszenia podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku; przy czym jeżeli sprawca dopuszcza się takiego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

 

Teoretycznie patenty uzyskane na podstawie prawa krajowego USA obowiązują wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych – jeżeli więc żaden podmiot na terenie Polski nie posiada uprawnień, które mogłyby być w tym przypadku naruszone, taki import produktów byłby dopuszczalny i nie stanowiłby naruszenia przepisów.

 

Moje wątpliwości budzi natomiast fakt, że właścicielem patentu jest firma szwajcarska – może się bowiem okazać, że firma ta uzyskała ochronę patentową na dane rozwiązanie również na terenie Unii Europejskiej – należałoby więc ustalić tę okoliczność przed podjęciem jakichkolwiek kroków.

 

W przypadku podejrzenia, że importowane produkty naruszają prawo własności intelektualnej, organy celne mają prawo zatrzymać towar do wyjaśnienia oraz poinformować o sprawie podmiot, którego prawo zostało naruszone. Jeżeli okazałoby się, że sprowadzony towar podlega ochronie na terytorium Polski – dla ustalenia stopnia karalności opisanych czynów znaczenie będzie miało ustalenie:

 

  1. czy nabywa Pani towar w celu jego dalszej odsprzedaży (wskazywałaby na to ilość zamówionych sztuk);
  2. czy prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu, jeśli tak – to jak długo;
  3. czy towary z Azji nabywa Pani regularnie,
  4. jaka jest wartość importowanych produktów.

 

Należy również mieć na uwadze, że ściganie sprawców przestępstw określonych w art. 303, art. 304 i art. 305 ust. 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. W tej sytuacji będzie więc istotne, czy właściciel znaku towarowego, do którego prawo może Pani naruszać, będzie wnioskował o Pani ukaranie.

 

Nie do końca rozumiem Pani drugie pytanie – co do zasady towar importowany z Azji przez polskiego nabywcę, dla azjatyckiego dostawcy stanowi eksport – bardzo proszę o sprecyzowanie różnicy pomiędzy dwoma wspomnianymi przypadkami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton