Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Zastanawiasz się ile wynosi zasiłek rodzinny? Chcesz się dowiedzieć coś o zasiłku rodzinnym? Czytając poniższe teksty poszerzysz swoją wiedzę na temat zasiłku rodzinnego.

 

Już od 1 września urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej przyjmują wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki na okres zasiłkowy 2011/2012. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat tego zasiłku.

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego?   Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku – zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w pkt 1 i 2 do ukończenia przez dziecko:
 • 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Osobie wymienionej w pkt 3 zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny otrzymają także cudzoziemcy mający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo ci, którzy mają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy, albo jeżeli mieszkają razem z rodziną na terytorium RP, pod warunkiem że osoby te mieszkały w Polsce przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku oraz będą mieszkać przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują zasiłek rodzinny.

(...) Kryterium dochodowe   Jeśli rodzina uzyskuje niskie dochody, nieprzekraczające kwoty 504 zł netto na osobę (lub 583 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), to może liczyć na pomoc finansową.

Jeżeli dochód rodziny przekracza wymagane kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Należy pamiętać, iż w przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Wsparcie, które zostanie przyznane rodzinom spełniającym kryterium dochodowe, ma pokryć częściowo wydatki związane z utrzymaniem dziecka.   Gdzie należy składać wniosek i załączniki do wniosku o zasiłek rodzinny?   Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Oprócz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć:
 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość swoją i członków rodziny;
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (przy ubieganiu się o świadczenia na okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada 2011 r., wymagane będą dochody za rok 2010),
 • a także inne dokumenty – w przypadku ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego.


Warto wiedzieć, że niektóre zaświadczenia można obecnie zastąpić oświadczeniami. Dotyczy to m.in. dokumentów potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej; dokumentów mówiących o wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, o okresie urlopu wychowawczego czy o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Oświadczenia takie składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a na oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę świadczącą o posiadaniu świadomości o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:
 • 68 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
 • 91 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
 • 98 zł miesięcznie na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.


Dodatki do zasiłku rodzinnego   Oprócz zasiłku rodzinnego można ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego, takie jak:
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieckaniepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
  Jak długo trwa okres zasiłkowy?   Okres zasiłkowy trwać będzie od 1 listopada br. do 31 października 2012 roku i na ten okres jest przyznawana pomoc. O zasiłek rodzinny można wystąpić także w trakcie roku, gdy sytuacja materialna rodziny się pogorszy. Jednak kiedy sytuacja materialna rodziny poprawi się w okresie pobierania zasiłku, należy poinformować o tym organ wypłacający zasiłek.

Kiedy wnioskodawca otrzyma pierwszy zasiłek?   Osoby, które wniosek złożą w okresie od 1 października do 30 listopada, otrzymają zasiłek do 31 grudnia br. Osoby, które wniosek złożą już we wrześniu, mogą liczyć na pieniądze w listopadzie br. Zasiłek rodzinny zostanie wypłacony wnioskodawcy nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Artykuł przedstawia warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego.

Prawo do świadczeń rodzinnych jest określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992), zaś postępowanie w sprawie przyznania świadczeń oraz dokumenty wymagane do ich przyznania – Rozporządzeniem Ministra polityki społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881).

(...) Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, wypłacana przez gminy mieszkańcom na podstawie uchwały rady gminy;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem dla rodziny, którego zadaniem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku rodzinnego są:

 1. rodzice, lub jedno z rodziców;
 2. opiekun prawny dziecka;
 3. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie;
 4. osoba pełnoletnia, ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, lub osoba utrzymująca się z alimentów zasądzonych od rodziców na jej rzecz.


Zasiłek rodzinny przyznawany jest, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, aby otrzymać zasiłek rodzinny kwota dochodu na jedną osobę nie może przekroczyć 583 zł netto. Należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia) albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci starszych lub osoby pełnoletniej uczącej się).

W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę, lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany – zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym – zasiłek rodzinny nie przysługuje.

W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.

(...) Zasiłek rodzinny w zależności od sytuacji przysługuje:

 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
 • do zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do końca 21 roku życia;
 • do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
 • do 24 roku życia w przypadku osoby uczącej się w szkole lub w szkole wyższej.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 48 zł na dziecko do 5 roku życia;
 • 64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia aż do ukończenia 18 lat;
 • 68 zł na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia.


Nie zawsze sam fakt posiadania dziecka oraz spełniania kryterium dochodowego uprawnia do pobierania zasiłku rodzinnego. Istnieją sytuacje, w których wymieniony zasiłek nie przysługuje.

Zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wniosek o wypłatę świadczeń rodzinnych składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych.    Przeczytaj pełną treść

 

 Artykuł omawia warunki, jakie trzeba spełnić, aby nabyć prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Dodatki do zasiłku rodzinnego, podobnie jak zasiłek rodzinny, uregulowane zostały w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992), zaś postępowanie w sprawie przyznania świadczeń oraz dokumenty wymagane do ich przyznania – w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881).

Przede wszystkim należy wskazać, iż dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko i wyłącznie osobom uprawnionym do otrzymywania zasiłku rodzinnego.

W myśl art. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 1. z tytułu urodzenia dziecka,
 2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Żądanie zwrotu zasiłku rodzinnego wypłacanego przez MOPR
Obecnie pracuję w Anglii, gdzie wykonuję zlecenia. Mam dużą rodzinę – czworo dzieci i niepracującą żonę. MOPR żąda zwrotu zasiłku, który był udzielany mojej rodzinie, podczas gdy ja pracowałem w Anglii (zarabiając naprawdę niewiele), nie pobierając tam żadnych innych świadczeń. Czy MOPR ma do tego prawo?

Aktualnie uzyskany dochód lub jego utrata może wpływać na prawo do świadczenia rodzinnego
Mam chorą córkę z orzeczeniem o niepełnosprawności od 2 roku życia. Obecnie dziecko skończyło 10 lat. Pobieram na nią świadczenie pielęgnacyjne. W 2008 roku nie uzyskaliśmy żadnego dochodu, dochód za rok 2009 przekracza próg dochodowy, by ubiegać się o świadczenia, ale obecnie mąż ma niskie zarobki. Czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o świadczenia i czy je dostanę? Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Komornik zajął zasiłek rodzinny - czy składać skargę na czynności komornika?
Komornik dokonał zajęcia konta, na które dokonywane były wpłaty z gminnego ośrodka pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny). Mimo że przedstawiliśmy komornikowi dokumenty potwierdzające rodzaj wpłat na konto (wyciągi bankowe, decyzje o przyznaniu zasiłku rodzinnego), komornik nie umożliwił nam wypłaty zgromadzonych środków. Co możemy zrobić, aby móc wypłacić te środki?

Określenie zakresu obowiązku małżonków zgodnie z regułą równej stopy życiowej wszystkich członków rodziny
(...) Na wstępie podkreślić należy, że zasiłek rodzinny i alimenty to dwa odrębne, niezależne świadczenia. Przede wszystkim mąż nie może pokrywać alimentów z zasiłku rodzinnego. Ponadto pieniądze z zasiłku powinny trafiać od razu do dziecka (lub na Pani konto), a nie na konto męża, który się dziećmi nie zajmuje.

Od 1 listopada będą wyższe zasiłki rodzinne (Ile wynosi zasiłek rodzinny?)
Zgodnie z komunikatem w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r. – dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych nie ulegnie zmianie. Zakres weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Wybrane opinie naszych klientów:

To naprawdę działa i jest fantastyczne. Bardzo szybka i konkretna odpowiedź. Polecam.

Norbert

Bardzo dobra obsługa klienta. Szybki kontakt czyni kancelarię bardzo profesjonalną. Sprawy są wytłumaczone bardzo jasno i czytelnie dla osoby niebędącej prawnikiem. Odpowiedź bardzo mi pomogła w sprawie i wyjaśniła kilka spraw innym osobom niemającym wiedzy w opisywanym temacie. Cieszę się, że mogłem po raz kolejny skorzystać z pomocy. Serdecznie pozdrawiam.

Karol

Jestem pozytywnie zaskoczona profesjonalizmem. Zastanawia mnie fakt, dlaczego ani notariusze, ani nawet sędziowie nie znają prawa lub nie chcą wnikać w sprawę. Wszędzie trzeba się bronić samemu. Dzięki Waszej pomocy uzyskałam wsparcie. Logika prawnicza na najwyższym poziomie – jestem zachwycona.

Polecam wszystkim,

Dorota

Szybka, rzeczowa, a przede wszystkim zrozumiała porada dla zwykłego człowieka, który na co dzień nie ma do czynienia z prawem. Gorąco polecam!

Marcin

Bardzo dziękuję za pomoc. Dostałem od was bardzo rzeczową i pomocną odpowiedź. Dzięki wam moja sprawa posunęła się długim krokiem do przodu.

Przemek

Eporady to wspaniały pomysł dla wszystkich, którzy cenią swój czas, a jednocześnie oczekują profesjonalnej opinii prawniczej. Dziękuję p. Jakubowi Bonowiczowi za zajęcie się naszą sprawą i życzę samych sukcesów.

Halina

Dziękuję Panu Jakubowi za wyczerpującą i napisaną „ludzkim językiem” odpowiedź. Na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń z prawnikami (adwokaci, radcy prawni) otrzymana porada korzystnie się wyróżnia – temat jest profesjonalnie i obszernie wyjaśniony, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Gratuluję pomysłu – ten portal to strzał w dziesiątkę! Myślę, że w przyszłości w razie potrzeby będę z niego korzystała. Równocześnie dziękuję Panu Mirkowi za pomoc i cierpliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych, jakie miały miejsce „po drodze”. Pozdrowienia dla całego Zespołu ePorady24 – tak trzymać!!!

Usia

Bardzo szybka i staranna odpowiedz! Wątpię, czy tyle wyjaśnień uzyskałabym w czasie bezpośredniej wizyty u prawnika, i za tak rozsądną cenę! Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Teresa

Opinia Państwa okazała się bardzo użyteczna, gdyż pozwoliła na sprawną obronę przed nadmiernym, wyśrubowanym przez biuro prawne brata oszacowaniem należności. Jeszcze raz dziękuję Państwu za udzieloną pomoc prawną.

Ryszard

Super, jak zawsze jasno, rzeczowo i na temat!!!!

Tomasz

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »