.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile może wynosić świadczenie alimentacyjne?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 22.03.2012

Moja była partnerka (nie byliśmy małżeństwem) żąda alimentów na dziecko w kwocie 2000 zł miesięcznie. Moim zdaniem to za dużo – zaproponowałem 1200 zł. Aktualnie zarabiam ok. 6000 zł miesięcznie, posiadam też mieszkanie. Płacę za prywatne ubezpieczenie zdrowotne synka, zobowiązałem się ponadto do założenia dla niego funduszu powierniczego, na który będę wpłacał minimum 150 zł miesięcznie. Spłacam także kredyt, który zaciągnąłem wraz z byłą partnerką. Czy zaproponowana przeze mnie kwota alimentów jest odpowiednia? Czy sąd może zasądzić alimenty w wysokości 2000 zł miesięcznie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przesłanki ustalenia świadczeń alimentacyjnych różnią się w zależności od tego, do jakiego kręgu osób należą uprawniony i zobowiązany. Dziecko niebędące w stanie utrzymać się samodzielnie korzysta z prawa do alimentacji bez względu na to, czy znajduje się w niedostatku. Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.) zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Mając na uwadze, iż sąd z pewnością powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jego matce i ustali, że miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania matki, nie sposób nie wspomnieć o treści przepisu art. 135 § 2 K.r.o. Zgodnie z nim wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, albo wobec osoby niepełnosprawnej, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

Miejsce zamieszkania dziecka niejako z góry narzuca stwierdzenie, iż bezpośrednie starania o utrzymanie i wychowanie dziecka będą spoczywały na matce. Osobista praca świadczona przez matkę na rzecz dziecka nie podlega wycenie, co nie oznacza, iż nie jest w ogóle brana pod uwagę.

 

Ustalając wysokość alimentów, sąd – co do zasady – weźmie pod uwagę nie tylko Pana obecne zarobki, ale także oceni, jakie zarobki mógłby Pan obiektywnie uzyskiwać ze względu na swoje wykształcenie, doświadczenie zarobkowe, wiek, stan zdrowia. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż znajduje się Pan w posiadaniu nieruchomości o znacznej wartości.

 

Punktem wyjścia w sprawach o alimenty na dzieci jest żądana przez jednego z rodziców kwota. Spoczywa na Panu (jako na ojcu) ciężar zaspokajania potrzeb dziecka. Należy jednak zwrócić uwagę, iż chodzi tu o dziecko, a nie o partycypowanie w kosztach utrzymania byłej partnerki. Nie istnieje zasada, iż oboje rodzice mają zaspokajać potrzeby dzieci w równym stopniu, to znaczy, że oboje rodzice mają obowiązek przeznaczać na utrzymanie dzieci równe kwoty. Każdy z rodziców ma obowiązek przyczyniać się do utrzymania dzieci stosownie do własnych możliwości zarobkowych i majątkowych.

 

W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pana dziecka, a następnie ustali możliwości zarobkowe rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty.

 

Ponadto sąd weźmie pod uwagę, jakie ma Pan potrzeby i czy są one zaspokajane. Trudno też wskazać, jakie alimenty są zasądzane w sprawach, w których ojcowie dzieci mają podobne do Pana zarobki i możliwości majątkowe. Wysokość alimentów zależy nie tylko od zarobków i posiadanego majątku, lecz także od wielu innych okoliczności. Można się spotkać z alimentami na dziecko w wysokości 300 zł, ale także – 1500 zł miesięcznie.

 

W mojej ocenie powinien Pan wezwać byłą partnerkę do przedstawienia zestawienia przypuszczalnych kosztów utrzymania dziecka wynikających z zaspokojenia jego potrzeb. Roszczenie o zasądzenie alimentów w wysokości 2500 zł jest moim zdaniem zawyżone i można próbować zejść do kwoty 1000-1500 zł. Nie bez znaczenia dla ustalenia wysokości alimentów będzie także kwestia dobrowolnego opłacania przez Pana prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego syna oraz zobowiązanie do założenia dla niego funduszu powierniczego, na który będzie Pan wpłacał co najmniej 150 zł miesięcznie. Wszystko to sąd weźmie pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »