Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile kosztuje sprawa cywilna w sądzie?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 19.03.2012 • Zaktualizowane: 19.03.2012

Wystąpiłeś do sądu z pozwem (z wnioskiem), zostałeś pozwany (jesteś uczestnikiem postępowania), a może dopiero nosisz się z zamiarem wszczęcia postępowania sądowego? Sprawdź wcześniej, ile będzie Cię to kosztować!Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapewne już niejednokrotnie w praktyce niektórzy z Czytelników rozważali w przeszłości wszczęcie cywilnego postępowania w sądzie powszechnym (np. złożenie pozwu o zapłatę, o odszkodowanie, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku czy zniesienie współwłasności itd.). Być może niektórzy spośród Państwa dopiero się nad tym zastanawiają. W każdej tego typu sytuacji pojawia się jednak oczywiste pytanie – ile będzie mnie to kosztować? W odpowiedzi na zgłaszane w serwisie liczne pytania w tym zakresie, poniżej omawiam podstawowe składniki kosztów sprawy cywilnej.

 

 

Opłaty sądowe

 

Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W związku z tym, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, o których mowa niżej, pisma inicjujące cywilne postępowanie sądowe (pozew, wniosek) podlegają opłacie sądowej, dodatkowo uiszczanej z góry.

 

Opłaty sądowe mogą być stałe (np. opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to zasadniczo 50 zł) lub stosunkowe (5% wartości przedmiotu sporu – prawie wszystkie sprawy, w których powód domaga się zapłaty określonej sumy pieniężnej), nigdy jednak opłata sądowa, jeżeli należna, nie może być niższa niż 30 zł (tzw. opłata podstawowa) i wyższa niż 100 000 zł.

 

Opłaty sądowe uiścić można na kilka sposobów:

 

 1. znakami opłaty sądowej – do nabycia w kasie każdego sądu powszechnego. Znaki opłaty sądowej należy nakleić na pierwszej lub ostatniej stronie egzemplarza pisma przeznaczonego dla sądu;
 2. przelewem na rachunek bankowy dochodów budżetowych właściwego sądu;
 3. gotówką w kasie właściwego sądu

  – w dwóch ostatnich przypadkach dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pisma wnoszonego do sądu.

 

Wspomnianymi wyżej wyjątkami, czyli sytuacjami, w których pisma inicjujące cywilne postępowanie sądowe (pozew, wniosek) nie podlegają opłacie sądowej, są przede wszystkim niektóre sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sytuacje, w których pisma podlegające opłacie składane są w sądzie przez podmioty korzystające z sądowego zwolnienia od kosztów sądowych, udzielanego osobom, które nie mogą ponieść tego typu wydatków bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

 

 

Koszty świadków

 

Jako możliwy element kosztów postępowania należy także uwzględniać zwrot kosztów stawiennictwa świadków w sądzie. Niejednokrotnie może być to istotny element kosztów całego postępowania, albowiem zeznania świadków, jako dowód w sprawie, mają nierzadko w praktyce sądowej znaczenie kluczowe.

 

Zgodnie z art. 277 K.p.c. – świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może nadto przyznać świadkowi zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania.

 

Szczegółowe zasady obliczania celowych wydatków świadka regulują przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z tymi przepisami świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie. Prawo do żądania należności przysługuje także osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby nie została ostatecznie przesłuchana.

 

Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży sąd przyznaje na wniosek świadka złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek o przyznanie wymienionych należności winien jednak zostać złożony przez świadka niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni po złożeniu zeznań lub stawiennictwa na wezwanie sądu, pomimo braku przesłuchania. Świadkowie, którzy nie zgłosili żądania w tym terminie, tracą prawo do przyznania im tych należności (art. 92 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę, że świadek może, a nie musi żądać zwrotu poniesionych wydatków. Innymi słowy, bez wniosku ze strony świadka sąd sam z siebie (tzn. z urzędu) nie zarządzi nigdy zwrotu kosztów na rzecz świadka.

 

 

Koszty biegłych sądowych

 

W praktyce sądowej nie mniej istotnym (a najczęściej nawet wyższym) składnikiem kosztów postępowania cywilnego są koszty biegłych sądowych. Niektóre sprawy np. dotyczące wykonania robót budowlanych, odszkodowawczych czy o rozgraniczenie nieruchomości, nie mogą się wręcz zakończyć bez ich opinii.

 

Na podstawie art. 288 K.p.c. – biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Przewodniczący może przyznać biegłemu zaliczkę na poczet wydatków. Podobnie instytut naukowy lub naukowo-badawczy może żądać wynagrodzenia za wykonaną pracę i za stawiennictwo swoich przedstawicieli (art. 291 K.p.c.).

 

Poza wynagrodzeniem biegły ma prawo, na swój wniosek, do zwrotu koniecznych wydatków związanych ze stawiennictwem w sądzie, na zasadach analogicznych do świadka (koszty dojazdu do sądu, noclegu itd.).

 

Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę sąd określa, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności – na podstawie złożonego rachunku (art. 89 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Z uwagi na wysokość wynagrodzenia biegłego wynoszącego od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, sąd najczęściej żąda od strony, która złożyła wniosek o powołanie biegłego, odpowiedniej zaliczki, sięgającej nawet 100% jego szacowanego wynagrodzenia.

 

 

Koszty fachowego pełnomocnika

 

Choć w zdecydowanej większości spraw strona (uczestnik postępowania) może występować osobiście i nie ma obowiązku korzystać z usług fachowego pełnomocnika, w tym adwokata lub radcy prawnego, najczęściej w dobrze pojętym własnym interesie strona, jeżeli tylko pozwalają jej na to środki finansowe, decyduje się na taką pomoc.

 

Wynagrodzenie pełnomocnika uzależnione jest przede wszystkim od uzgodnień stron. Niekiedy pełnomocnicy odwołują się do stawek wynagrodzenia, jakie przyznają sądy tzw. pełnomocnikom z urzędu (tzn. opłacanym ze środków Skarbu Państwa) określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, uzależnionych najczęściej od wartości przedmiotu sporu i wynoszących przy wartości przedmiotu sporu:

 

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 

W kontekście określonych wyżej kategorii kosztów, które w toku postępowania urosnąć mogą do całkiem pokaźnej kwoty, istotną jest regulacja art. 98 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.03.2012


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (9):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV plus V =

09.05.2016

Niestety stawki wynagrodzeń pełnomocnika są nieaktualne. Rozporządzenie z 2015r poz.615 zwiększyło stawki dwukrotnie !!! tak jakby wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 100%.

mclis

09.01.2015

Witam. Chcialbym sie dowiedziec co bedzie, jezeli zloze sprawe do sadu o pobicie i jej nie wygram?? Czy wtedy oprócz tych 300zl bede musial cos doplacac???

claus77

22.07.2014

kurcze nie wiem...nie jestem prawnikiem mimo, że czytuje eporady24.pl ;) zadzwon może pod ten numer, popros do telefonu panią anne lub pana artura i może Ci pomogą.

onietolo

17.05.2014

Jeśli pełnomocnictwo nie zostało opłacone, to jakie to skutki powoduje w postępowaniu cywilnym?

lolek

24.12.2012

Zapomniał pan dodać 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa jeżeli przekazuje się sorawę fachowemu pełnoocnikowi

leon

16.07.2012

Przebywam za granica a w Polsce toczy sie sprawa o spadek, sad wyznaczyl oplate na bieglego sadowego po 1000 zl od kazdej osoby. Po 5 latach procesu, sad zwalnia wszystkich z kosztow sadowych, ze wzgledu na male zarobki natomiast mnie nie chce zwrocic 1000 zl, gdyz przebywam za granica i w/g sadu moja sytuacja materialna jest wspaniala. czy ktos mial podobna sytuacje? czy sad ma racje? czy moze mi nie zwrocic pieniedzy nie uzasadniajac na pismie dlaczego?

norka

29.03.2012

A jeśli doszło do ugody i postanowiono obciążyć kosztami obie strony w równych częściach, to czy sąd ma prawo włączyć koszty pełnomocnika tylko jednej strony do wspólnych kosztów sądowych?

PiotrK

28.11.2011

Ja także p. Karolu bardzo, bardzo dziękuję za rzeczowe przedstawienie tematu. Mam zamiar wniesc sprawe przeciw Polskiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. I szukalam jak duze mogą byc koszty od żądanej kwoty 30 tys. Teraz wiem, ze 1500 + 2400 pelnomocnik. Duzo, zważywszy ze nie wiem czy jesli wygram sąd obciązy PTU kosztami?. Jeszcze raz dziękuję . Zycze wszystkiego dobrego.

Marianna

02.02.2011

Dziękuję Panu Jokielowi za konkretne rozpisanie kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Bardzo mi się to przydało.

Miki

 

»Podobne materiały

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika z funduszu socjalnego - czyli wczasy pod gruszą

„Wczasy pod gruszą” to potoczna nazwa dofinansowania do wypoczynku pracownika lub jego rodziny udzielanego z funduszu socjalnego. Jeżeli pracodawca nie prowadzi takiego funduszu, osobie zatrudnionej może przysługiwać natomiast świadczenie urlopowe.

 

Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem

Umowa o pracę z obcokrajowcem może zostać zawarta w języku obcym, jeżeli pracownik władający tym językiem skieruje do pracodawcy wniosek o sporządzenie umowy w takiej wersji. Zasada ta dotyczy również innych dokumentów doręczanych pracownikowi zgodnie z Kodeksem pracy.

 

Kontakty dziadków z wnukami

Autor w swym artykule porusza i wnikliwie analizuje problematykę prawa dziadków do kontaktów z wnukami w kontekście uregulowań prawnych.

 

Zasady ponoszenia kosztów procesu w postępowaniu cywilnym

Artykuł omawia główne zasady, jakie obowiązują przy rozdziale kosztów postępowania w procesie cywilnym.

 

Formy zawierania umów

Artykuł omawia sposoby zawierania umów w świetle obowiązującego prawa, opisując służące temu formy prawne i przedstawiając skutki niezachowania wskazanej przez ustawodawcę postaci takiego dokumentu.

 

Terminy przedawnienia w zależności od rodzaju roszczeń

Przedawnieniem jest ograniczenie możliwości dochodzenia roszczenia, jeżeli nie było ono realizowane przez czas w ustawie określony – szczegółowe informacje dotyczące tej instytucji oraz terminy przedawnienia w zależności od rodzaju roszczeń znajdą Państwo w poniższym artykule.

 

Zapis i polecenie – różnice

Zarówno zapis jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi innymi niż powołanie do spadku, które zastosować może spadkodawca. Istnieją między nimi jednak istotne różnice, dotyczące zarówno charakteru jak i skutku, jaki odnoszą.

 

Wykonanie kary grzywny

W artykule tym omówiono kwestie związane z wykonaniem kary grzywny, w tym zastępcze formy jej wykonania, takie jak możliwość odroczenia albo rozłożenia na raty, a także umorzenia.

 

Dzierżawa majątkowych praw autorskich

Prawo autorskie umożliwia twórcy udzielenie czasowego prawa do korzystania z utworu osobie trzeciej w formie umowy licencyjnej. Nie wyklucza to jednak oddania majątkowych praw autorskich w dzierżawę, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Wyburzenie ścianek działowych w mieszkaniu

W przypadku gdy właściciel mieszkania zamierza dokonać wyburzenia ścianek działowych, może mieć uzasadnione wątpliwości, czy takie działanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Pomocne w rozstrzygnięciu tego problemu, może być orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »