.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Hotelarz i jego odpowiedzialność za skradzione rzeczy gości

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 21.03.2012

Od paru lat wraz z mężem prowadzę hotel. Kilka dni temu nasi goście stwierdzili, że ich okradziono. Zginęła torba z pewnymi rzeczami – wartość 500 zł. Chciałam wezwać policję, lecz owi goście się nie zgodzili. Jak się okazało, klucz z recepcji wzięła osoba, która podała dane moich gości (na nagraniu z monitoringu widać twarz złodzieja). Moim zdaniem całe to zdarzenie było ukartowane, tymczasem goście domagają się odszkodowania. Co mówi prawo na temat odpowiedzialności hotelarza za skradzione rzeczy gości? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność hotelarza reguluje art. 846 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Przepis ten łączy powstanie obowiązku pieczy nad rzeczą z samym faktem wniesienia jej do hotelu. Źródłem tego obowiązku nie jest więc umowa hotelowa. W związku z tym hotelarz będzie odpowiedzialny za rzecz wniesioną nawet wówczas, gdy umowa nie dojdzie do skutku albo będzie nieważna.

 

Hotelarz za rzeczy gości hotelowych odpowiada z reguły na zasadzie ryzyka. Oznacza to w praktyce, że gość hotelowy musi wykazać fakt zaistnienia szkody oraz dopełnienia obowiązku poinformowania hotelarza o tej szkodzie (art. 6 K.c.). Co do zasady, wystarcza to do przypisania hotelarzowi odpowiedzialności. Nie ma zatem znaczenia wina hotelarza ani czy starał się, by nie doszło do wyrządzenia szkody. Liczy się sam fakt jej wystąpienia.

 

U podstaw wzmożonej ochrony interesów osoby korzystającej z hoteli (i tym podobnych zakładów) leży założenie, że zasadniczym celem świadczonych przez nie usług jest zapewnienie takiej osobie pobytu czasowego w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu oraz zapewnienie bezpieczeństwa wniesionym przez nią przedmiotom osobistego użytku. Przedmioty takie ze swej istoty nie mogą być oddane na przechowanie, bowiem uniemożliwiałoby to korzystanie z nich.

 

Wobec tego, że dopilnowanie takich przedmiotów przez osobę korzystającą z usług zakładu jest utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe – konieczne było wprowadzenie szczególnych zasad odpowiedzialności osoby utrzymującej zakład za utratę lub uszkodzenie rzeczy, np. podczas nieobecności osoby, która te rzeczy wniosła.

 

Owa szczególna odpowiedzialność dotyczy tego rodzaju zakładów, których istotne zadanie polega na zapewnieniu lokum osobom korzystającym z ich usług i – co się z tym wiąże – na zapewnieniu bezpieczeństwa rzeczom, które w związku z tym wniosły one do zakładu świadczącego usługi.

 

Jednym z podstawowych kryteriów uzasadniających szczególną odpowiedzialność umowną z art. 846 § 1 K.c. jest fakt, że w warunkach korzystania z pokoju hotelowego rzeczy gościa wniesione i tam złożone narażone są w większym niż zwykle stopniu na niebezpieczeństwo utraty. Do pokoju hotelowego mają bowiem dostęp członkowie personelu hotelowego i ewentualnie inni przygodni ludzie zajmujący pomieszczenie wspólnie z danym gościem. Do pokoju takiego ułatwione jest też wdarcie się osób trzecich. Korzystający zaś z usług hotelu nie ma możności sprawowania nad swoimi rzeczami skutecznej pieczy.

 

W przypadku odpowiedzialności hotelarza za rzecz wniesioną mamy do czynienia z wyjątkiem od tej zasady. Zgodnie z art. 846 § 1 K.c. hotelarz odpowiedzialny jest jedynie za „utratę lub uszkodzenie rzeczy”, a więc za faktycznie poniesioną przez gościa hotelowego szkodę. Odszkodowanie nie obejmie zatem potencjalnych i utraconych korzyści (np. jeżeli artyście ukradziono z hotelu instrument muzyczny i z tego powodu nie otrzymał on gaży za odwołany występ artystyczny – hotelarz na podstawie art. 846 K.c. nie odpowiada za tę ostatnią stratę).

 

Jeżeli uda się Pani zidentyfikować sprawcę, będzie Pani przysługiwało roszczenie regresowe od sprawcy tego czynu. Nie zwalnia to jednak Pani od odpowiedzialności, albowiem jak zostało to już wskazane powyżej, jest ona ukształtowana na zasadzie ryzyka.

 

Gość hotelowy musi wykazać fakt zaistnienia szkody oraz dopełnienia obowiązku poinformowania hotelarza o tej szkodzie. Wykazanie kradzieży może nastąpić np. w drodze zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co w znacznym stopniu może zwiększyć wiarygodność zgłoszenia kradzieży. W innym przypadku mamy bowiem do czynienia z możliwością ewentualnej próby oszustwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl