Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na zdjęcie hipoteki przymusowej

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 07.12.2017

Mam zaległości w ZUS-ie z tytułu prowadzonej kiedyś działalności gospodarczej. ZUS potrąca mi zobowiązania z renty rodzinnej, tytuły wykonawcze są z 2012 r. W 2015 r wpisał mi hipotekę przymusową, o tym, że ją założył na mojej KW, dowiedziałem się dzisiaj. Czy są szanse na zdjęcie tej hipoteki przymusowej? Co mogę w tej sprawie zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szanse na zdjęcie hipoteki przymusowej

Fot. Fotolia

Niejednokrotnie, ze swojej czy też nie swojej winy, można popaść w kłopoty z organami administracji czy też innymi państwowymi instytutami. Jeśli już dojdzie do tego, nie zawsze łatwo jest znaleźć rozwiązanie.

 

Hipoteka przymusowa może zostać ustanowiona tylko w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Została ona opisana w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (zwana dalej ustawą), w art. 109 i następnych. Zgodnie z jego treścią wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym może uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Zgodnie zaś z art. 110 ustawy można uzyskać również na podstawie decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, chociażby decyzja ta nie była ostateczna.

 

W przypadku zaległości z płatnością składek na ubezpieczenia społeczne ZUS wydaje decyzję określającą wysokość powstałych zaległości. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 3 lit. a i b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla zabezpieczenia należności z tytułu z tytułu składek Zakładowi przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika.

 

Jej przedmiotem może być m.in. udział w nieruchomości, nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej z małżonkiem, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Tak więc decyzja ustalająca zaległości była wystarczającą podstawą do złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki i prawdopodobnie tak uczyniono. Hipoteka przymusowa niewątpliwie jest negatywnym zjawiskiem, które może wywołać duży stres, jednakże samo ustanowienie hipoteki jeszcze nie oznacza, że wierzyciel podejmie kroki np. w celu przejęcia nieruchomości czy też jej sprzedaży. Jest to zabezpieczenie oraz środek dyscyplinujący dłużnika, który ma na celu skłonić go do spłaty zadłużenia, ewentualnie właśnie posłużyć do spłaty. Tak więc do wizyty komornika i sprzedaży nieruchomości droga jest jeszcze daleka.

 

Najlepszym wyjściem w tej sytuacji będzie złożenie do ZUS-u wniosku o rozłożenie należności na raty lub jej umorzenie. Podstawą do tego jest art. 28 pkt3 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – według niego należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących również płatnikami składek, mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane mimo braki ich całkowitej nieściągalności, z uwzględnieniem ważnego interesu osoby zobowiązanej. Ewentualnie, na podstawie art. 29, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie można rozłożyć płatność na raty. Odroczenie i rozłożenie na raty następuje w drodze umowy. Naprawdę warto spróbować, zawsze jest szansa na dojście do porozumienia, a nieraz ZUS też woli taką metodę, gdyż lepsza dobrowolna spłata, nawet częściowa i na raty, niż konieczność sięgania po komornika. Niestety sam nie może Pan doprowadzić do wykreślenia hipoteki, bez zgody wierzyciela, ale jeśli ZUS wyda pokwitowanie spłaty długu, ewentualnie zgodę na wykreślenie hipoteki, wówczas można zwrócić się do sądu z wnioskiem o jej wykreślenie. Niestety bez tego nie ma nawet sensu składać wniosku, a niespłacany dług będzie rósł. Konieczne więc będzie dojście do porozumienia z wierzycielem, inaczej hipoteka nadal będzie widniała i możliwe, że ZUS z niej skorzysta dla dochodzenia swoich roszczeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus jeden =

»Podobne materiały

Pracownik na zwolnieniu lekarskim pracuje, co może zrobić pracodawca?

Pracownik przybywa na zwolnieniu lekarskim L-4 od 14 września br. Ma zwolnienie od neurologa – ponoć chory kręgosłup. W tym czasie założył stronę internetową, gdzie zajmuje się sprzedażą produktów. Nagrywa filmiki, reklamuje produkty i zbiera zamówienia. Uczestniczy w szkoleniach w różnych mia

 

Egzekucja kredytu z emerytury i renty

Jestem emerytką. Zaciągnęłam kredyt w banku i po pewnym czasie przestałam go spłacać. Bank oddał sprawę do działu windykacji, skąd dostałam propozycję spłaty w ratach w wysokości 1500 zł miesięcznie – jeśli się nie zgodzę, bank odda sprawę do sądu. Zaproponowałam ugodę, zobowiązując się do spł

 

Data płatności weksla

Mam ogromne zadłużenie. Wierzyciel proponuje mi weksel plus ugodę. Boję się żądania natychmiastowej spłaty. Jak się przed tym zabezpieczyć? Na jakiej zasadzie ustala się datę płatności weksla?

 

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Skorzystałam z usług firmy zajmującej się naprawą telefonów komórkowych, działającej przez Internet. Kilka tygodni temu wysłałam pocztą zepsuty sprzęt (mam potwierdzenie odbioru), jednak mimo że termin naprawy już upłynął, nie otrzymałam telefonu. W dodatku nie mogę skontaktować się z firmą. Co mogę

 

Zniesienie współwłasności po ustaniu konkubinatu

Moja córka żyła kilka lat w konkubinacie, przed 2 laty związek ten się rozpadł. Jednak w czasie wspólnego życia córka z partnerem zakupili na kredyt mieszkanie. Po rozstaniu córka wyprowadziła się, były partner dalej tam mieszka. Został jednak kredyt wzięty wspólnie, z którego spłatą są problemy: có

 

Nagana dla nauczyciela

Ile czasu ma dyrektor szkoły na udzielnie pisemnej nagany nauczycielowi od zaistniałego zdarzenia? Czy może to zrobić bez wcześniejszego udzielenia ustnego upomnienia? Czy dyrektor mógł omawiać moją sprawę z pozostałymi nauczycielami pod moją nieobecność?

 

Zawieszona działalność a wysokość świadczeń w ciąży – zmiany

Moja żona jest w 8. tygodniu ciąży (od października). Ma zawieszoną od ponad 2 lat działalność gospodarczą (zawieszenie na czas wychowywania pierwszego dziecka). Chcemy tę działalność za parę dni odwiesić, zapłacić składkę ZUS, aby żona mogła otrzymać zasiłek chorobowy w trakcie ciąży. Pytanie: czy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »