Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na zdjęcie hipoteki przymusowej

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 07.12.2017

Mam zaległości w ZUS-ie z tytułu prowadzonej kiedyś działalności gospodarczej. ZUS potrąca mi zobowiązania z renty rodzinnej, tytuły wykonawcze są z 2012 r. W 2015 r wpisał mi hipotekę przymusową, o tym, że ją założył na mojej KW, dowiedziałem się dzisiaj. Czy są szanse na zdjęcie tej hipoteki przymusowej? Co mogę w tej sprawie zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szanse na zdjęcie hipoteki przymusowej

Fot. Fotolia

Niejednokrotnie, ze swojej czy też nie swojej winy, można popaść w kłopoty z organami administracji czy też innymi państwowymi instytutami. Jeśli już dojdzie do tego, nie zawsze łatwo jest znaleźć rozwiązanie.

 

Hipoteka przymusowa może zostać ustanowiona tylko w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Została ona opisana w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (zwana dalej ustawą), w art. 109 i następnych. Zgodnie z jego treścią wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym może uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Zgodnie zaś z art. 110 ustawy można uzyskać również na podstawie decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, chociażby decyzja ta nie była ostateczna.

 

W przypadku zaległości z płatnością składek na ubezpieczenia społeczne ZUS wydaje decyzję określającą wysokość powstałych zaległości. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 3 lit. a i b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla zabezpieczenia należności z tytułu z tytułu składek Zakładowi przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika.

 

Jej przedmiotem może być m.in. udział w nieruchomości, nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej z małżonkiem, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Tak więc decyzja ustalająca zaległości była wystarczającą podstawą do złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki i prawdopodobnie tak uczyniono. Hipoteka przymusowa niewątpliwie jest negatywnym zjawiskiem, które może wywołać duży stres, jednakże samo ustanowienie hipoteki jeszcze nie oznacza, że wierzyciel podejmie kroki np. w celu przejęcia nieruchomości czy też jej sprzedaży. Jest to zabezpieczenie oraz środek dyscyplinujący dłużnika, który ma na celu skłonić go do spłaty zadłużenia, ewentualnie właśnie posłużyć do spłaty. Tak więc do wizyty komornika i sprzedaży nieruchomości droga jest jeszcze daleka.

 

Najlepszym wyjściem w tej sytuacji będzie złożenie do ZUS-u wniosku o rozłożenie należności na raty lub jej umorzenie. Podstawą do tego jest art. 28 pkt3 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – według niego należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących również płatnikami składek, mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane mimo braki ich całkowitej nieściągalności, z uwzględnieniem ważnego interesu osoby zobowiązanej. Ewentualnie, na podstawie art. 29, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie można rozłożyć płatność na raty. Odroczenie i rozłożenie na raty następuje w drodze umowy. Naprawdę warto spróbować, zawsze jest szansa na dojście do porozumienia, a nieraz ZUS też woli taką metodę, gdyż lepsza dobrowolna spłata, nawet częściowa i na raty, niż konieczność sięgania po komornika. Niestety sam nie może Pan doprowadzić do wykreślenia hipoteki, bez zgody wierzyciela, ale jeśli ZUS wyda pokwitowanie spłaty długu, ewentualnie zgodę na wykreślenie hipoteki, wówczas można zwrócić się do sądu z wnioskiem o jej wykreślenie. Niestety bez tego nie ma nawet sensu składać wniosku, a niespłacany dług będzie rósł. Konieczne więc będzie dojście do porozumienia z wierzycielem, inaczej hipoteka nadal będzie widniała i możliwe, że ZUS z niej skorzysta dla dochodzenia swoich roszczeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 8 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność wobec wierzyciela – trzeci żyrant niespłacanego kredytu studenckiego

W 2001 r. zgodziłem się zostać trzecim żyrantem kredytu studenckiego przeznaczonego dla syna kolegi. Był potrzebny trzeci poręczyciel, ponieważ dochody kolegi były niewystarczające. Termin spłaty kredytu miał się rozpocząć w roku 2006. Na prośbę kredytobiorcy bank przesunął ten termin na rok 2007.

 

Rozwiązanie umowy sprzedaży i żądanie zwrotu sprzętu

Sprzedałem znajomemu używanego laptopa. Tydzień temu kolega chciał zwrócić mi komputer, stwierdzając, że jest uszkodzony i mam go naprawić. Dla uniknięcia kosztów i nieporozumień uzgodniliśmy zwrot całej kwoty (co zrobiłem) i oddanie mi laptopa. Tymczasem kolega powiedział, że na komputerze są niele

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »