.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi sprzed lat, hipoteka przymusowa na dom a przedawnienie

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 11.03.2018

Mój dom jest obciążony hipoteką przymusową przez bank, który udzielił kredytu na budowę gospodarstwa w roku 1997. Gospodarstwo zostało wybudowane i prosperowało. Jednak w 1997 r. zostało zniszczone z powodu klęski żywiołowej i wzięłam dodatkowy kredyt, ale to nie pomogło. Próbując ratować sytuację, wpadłam w spiralę długów. Mój dom był dwa razy licytowany (2004 r.), jednak nie został sprzedany, natomiast w tym czasie dopisało się do hipoteki jeszcze pięciu drobnych wierzycieli. Od 2007 przebywam za granicą i nie mam żadnych nowych długów, ani nie zawierałam żadnych ugód z firmami windykacyjnymi, które sprzedawały moje zobowiązania. W jakim czasie moje długi się przedawnią (lub się przedawniły) i czy komornik może egzekwować inne środki poza hipoteką? Jak mogę ostatecznie uwolnić się od zobowiązań?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych przez banki przedawniają się w terminie 3-letnim.

 

Zgodnie bowiem z art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.) – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

Jednak co innego powoduje zabezpieczenie roszczeń za pomocą hipoteki.

 

Według art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

 

„1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).”

 

Natomiast według art. 77 tej ustawy – przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne.

 

Tak więc zgodnie z art. 77 zd. 1 hipoteka pozostaje w mocy niezależnie od tego, jak długo istnieje i jest wymagalna zabezpieczona wierzytelność. Nie dotyczy to roszczeń o świadczenia uboczne (art. 77 zd. 2).

 

Nawet jeżeli roszczenia przedawniły się, hipoteka na Pani nieruchomości jest nadal ważna i dopóki kwota tej hipoteki nie zostanie spłacona, dopóty do wykreślenia hipoteki nie dojdzie.

 

Generalnie bowiem stosownie do art. 99 przywołanej ustawy:

 

„1. Gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem.

2. Wykreślenie hipoteki następuje na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego oraz dowodu wpłaty zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebrania jej z powrotem.”

 

Jeżeli Pani zadłużenia zostały stwierdzone prawomocnymi wyrokami czy też nakazami zapłaty, które nie są przedawnione, to oczywiście komornicy, mając takie tytuły wykonawcze mogą zaspokajać się także z innych praw majątkowych niż tylko z nieruchomości.

 

Póki wierzyciele mają hipotekę na nieruchomości, to wierzytelność ich się nie przedawni do wysokości zabezpieczonej hipoteką. W praktyce wiadomo, że nie będą realizować swoich uprawnień przed bankiem, bowiem koszty egzekucji z nieruchomości mogą im się nie opłacać, bowiem w pierwszej kolejności zaspokojone zostaną roszczenia banku, który jako pierwszy zabezpieczył swoje roszczenie hipoteką.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »