.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Handel towarami w UE

Autor: Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 13.05.2014

Nie prowadzę działalności gospodarczej. Pracuję na etat. Od kilku lat współpracuję dorywczo i prywatnie z firmą niemiecką. Na ich zlecenia wykonuję pewne części, które wymyśliłem i montuję sam. Elementy kupuję w Polsce (mam faktury). Z dochodu odprowadzam podatek (PIT-53). Firma niemiecka prosi mnie o podpisanie deklaracji stwierdzającej, że wykonywane przeze mnie urządzenia spełniają polskie warunki handlu preferencyjnego (bez zastosowania kumulacji). Deklaracja zobowiązuje mnie również do przedstawienia na żądanie dokumentacji dla odpowiednich władz, potwierdzającej zadeklarowany status urządzenia. Czy mogę uzyskać taki status w urzędzie celnym? Czy opisany handel towarami w UE zobowiązuje mnie do podjęcia jakichś dodatkowych czynności prawnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W związku z faktem, iż „wyprodukował” Pan urządzenia z elementów zakupionych na terytorium Polski, nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia statusu takiego urządzenia od urzędu celnego ani innego organu.

W ramach Wspólnoty Europejskiej handel towarami w EU nie podlega żadnym cłom. Pana kontrahentowi (niemieckiej firmie) wskazana deklaracja jest potrzebna do uzyskania świadectwa pochodzenia sprzedawanego towaru od niemieckiego urzędu celnego. Powyższe pozwoli mu na zastosowanie określonych preferencji przy eksporcie towaru. Zasadniczo chodzi o udokumentowanie, iż dany towar został wyprodukowany na terytorium Wspólnoty.

Wskazana deklaracja jest wypełniana na prośbę kontrahenta. Przepisy prawa nie określają żadnych wymogów co do obligatoryjności składania tego typu dokumentów. Jest to kwestia umowy pomiędzy stronami.

Poprzez wskazaną deklarację oświadcza Pan, że wytworzone przez Pana towary mają charakter wspólnotowy (zostały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej). Należy podkreślić, iż dokumentacją potwierdzającą zadeklarowany status urządzenia są m.in. zgromadzone przez Pana faktury VAT, poświadczające zakup elementów na terytorium Polski.

W związku ze sprzedażą urządzeń do Niemiec nie jest Pan eksporterem. „Wyprodukowane” towary przesyła Pan na terenie Unii Europejskiej. Eksport towarów ma miejsce dopiero w przypadku handlu z krajami spoza Unii Celnej.

Warto jednak zauważyć, iż przedstawione rozliczenia z kontrahentem nie pozostają bez wpływu na kwestie rozliczeń podatkowych. O ile brak prowadzenia działalności gospodarczej może być uzasadniony na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. ze względu na brak określonego zorganizowania działalności), o tyle jednak w mojej ocenie prowadzi Pan działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Tym samym może Pan być przez organy podatkowe uznany za podatnika VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT „podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”. W myśl przepisów ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Współpraca z niemiecką firmą może być zatem potraktowana przez organy podatkowe jako działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji transakcja sprzedaży towaru powinna być zatem ujęta jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Tego typu transakcje są zasadniczo opodatkowane według stawki 0% (warunki zawarte w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT). W Pana przypadku przy ewentualnej kontroli organ podatkowy podważyłby możliwość stosowania tej stawki ze względu na brak ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Tym samym organ podatkowy domagałby się zapłaty zaległego podatku VAT według właściwej stawki (co do zasady 23%) wraz z odsetkami.

W związku z powyższym w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych rekomenduję dokonanie możliwie szybkiej rejestracji dla celów podatku VAT w związku z handlem towarami w UE. Zgłoszenie rejestracyjne sporządza się na formularzu VAT-R (należy odpowiednio zaznaczyć rejestrację dla transakcji wspólnotowych).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »