.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.09.2015

Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi jest działalnością regulowaną, która może być prowadzona wyłącznie przez apteki i punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, pod warunkiem że środki te są jednocześnie produktami leczniczymi. Za wprowadzanie do obrotu narkotyków bez wymaganego zezwolenia grozi odpowiedzialność karna.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Legalny handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

 

Zgodnie z art. 41 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii1 (zwanej dalej „ustawą”) obrót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będącymi produktami leczniczymi prowadzą apteki i punkty apteczne, zapewniając odpowiednie warunki ich przechowywania uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do tych środków i substancji.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 25 ustawy przez substancję psychotropową należy rozumieć każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy.

 

Przez środek odurzający należy natomiast rozumieć zgodnie z art. 4 pkt 26 ustawy każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy.

 

Prekursorem jest natomiast prekursor narkotykowy będący substancją sklasyfikowaną, o której mowa w art. 2 pkt a unijnego rozporządzenia w sprawie prekursorów narkotykowych2, którego kategorię określa załącznik nr 1 do tego rozporządzenia. Do substancji sklasyfikowanych zalicza się w szczególności substancje, które mogą być wykorzystywane do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na handlu detalicznym środkami odurzającymi i psychotropowymi są obowiązani:

 

  1. prowadzić dokumentację dotyczącą środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub prekursorów kategorii 1;
  2. przechowywać posiadane środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub zniszczeniem, w tym podczas ich transportu.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe są co do zasady wydawane z apteki wyłącznie na podstawie specjalnie oznakowanej recepty albo zapotrzebowania.

 

Handel hurtowy środkami odurzającymi i psychotropowymi również jest regulowany, a prowadzić go mogą wyłącznie hurtownie farmaceutyczne po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Nielegalny handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

 

Nielegalny handel środkami odurzającymi i psychotropowymi jest przestępstwem stypizowanym w art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim obrocie przez osoby nieuprawnione podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli natomiast przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Karalne jest również czynienie przygotowań do handlu substancjami narkotycznymi. W zależności od ilości środków odurzających lub psychotropowych przygotowywanych do wprowadzenia do obrotu czyn taki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 lub też karze ograniczenia wolności do lat 3.

 

 

 

 

_____________________________________

1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE seria L z 2004 r. Nr 47, str. 1, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.09.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + VII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton