Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Handel odpadami złomu stalowego a karta przekazania odpadu

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 29.04.2011

Działam jako pośrednik w obrocie odpadami złomu stalowego. Nie mam placu, transportu, nie magazynuję i nie wytwarzam, bo sprzedaję złom moim odbiorcom prosto z placów klientów/posiadaczy (mających stosowne pozwolenia na magazynowanie i transport) i dlatego ja nie potrzebuję żadnych pozwoleń. Jak może wyglądać prawidłowo wypełniona karta przekazania odpadu do takiego przekazywania odpadów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów posiadaczem odpadów jest osoba, która faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

 

Jeżeli więc Pan jako pośrednik nie nabywa własności odpadów, tylko pośredniczy pomiędzy stronami transakcji – kieruje np. osobę, która chce zakupić złom, do posiadacza złomu, to nie powinien Pan wypełniać karty przekazania odpadu.

 

W rubryce karty przekazania odpadu (wzór karty przekazania odpadu znajduje się w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów) odnoszącej się do posiadacza odpadów, który przekazuje odpad, powinna być wymieniona ta osoba (podmiot gospodarczy), która jest właścicielem odpadu (czyli w Pana przypadku właściciel placu, na którym złom się znajduje), oraz powinny być podane: jej adres i nr REGON. W rubryce posiadacz odpadów, który przejmuje odpad, powinna być wymieniona osoba, która ten złom zakupiła, oraz powinny być podane: jej adres i REGON.

 

Transportujący odpad to przedsiębiorca niebędący posiadaczem odpadów działający na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

 

Taki jest stan prawny na dzień dzisiejszy, lecz do 19 listopada 2011 r. powinniśmy dokonać transkrypcji, czyli wpisania do naszej ustawy o odpadach założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, s. 3), stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej.

 

Na gruncie założeń tej dyrektywy posiadaczem odpadów – zgodnie z art. 3 pkt 6 – jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna lub prawna będąca w posiadaniu tych odpadów. Pojęcie to obejmuje prócz wytwórcy każdego, kto obejmuje odpady fizycznie w posiadanie, prowadzącego odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie, transport, a niekiedy także działanie o charakterze sprzedaży odpadów (dealera) i pośrednictwo w obrocie odpadami (brokera). Pośrednikiem w obrocie na gruncie art. 3 pkt 8 dyrektywy jest podmiot, który organizuje odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również ten, który nie obejmuje fizycznie odpadów w posiadanie. Na gruncie tych przepisów byłby więc Pan jako pośrednik traktowany analogicznie jak posiadacz, lecz te przepisy na razie nie obowiązują i nie wiadomo, w jakim kształcie będą przyjęte w ustawie polskiej.

 
Tak że na dzień dzisiejszy, jeżeli nie zakupuje Pan złomu jako odpadu, a tylko jest pośrednikiem między stronami transakcji, to nie występuje Pan w karcie przekazania odpadu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki