.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Handel na czarno na Allegro

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.01.2015

Handlowałem na czarno na Allegro, nie prowadząc działalności gospodarczej. Jaka byłaby kara przy dochodzie ok. 8000 zł? Jaka, gdy okaże się, że dochód jest większy (np. 14 000 zł)? Czy do udokumentowania kosztów wystarczy potwierdzenie przelewu z konta bankowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sankcje karnoskarbowe, czyli potocznie mówiąc: kara, zależą w uproszczeniu od kwalifikacji czynu i wysokości uszczuplenia. Opisane działanie narusza cały szereg norm karnoskarbowych, lecz jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach Kodeksu karnego skarbowego, przypisuje się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W 2014 roku granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym wynosi 8400 zł, tj. kwota wota podatku narażonego na uszczuplenie. Jak więc widać, nie ma znaczenia bezpośrednio kwota przychodu, a kwota podatku, który byłby należny do zapłaty, w uproszczeniu jednak, jeśli nie byłoby konieczności opodatkowania sprzedaży VAT (brak utraty zwolnienia podmiotowego), to przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym w pierwszym progu skali, nawet od 35 000 zł (a jeśli posiada Pan dokumenty mogące być podstawą uznania zakupów za koszt, to od tej kwoty należy wydatki o charakterze kosztu odjąć), podatek nie przekracza progu dla przestępstwa. Tym samym realnym zagrożeniem byłaby grzywna za wykroczenie, czyli co do zasady jest to kara wymierzana w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przypadku przekroczenia granicy dla przestępstwa kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych (np. w przypadku uchylania się od opodatkowania jest to od 10 do 720 stawek), a stawka dzienna wynosi od 56 zł do 22 400 zł, zatem kara za przestępstwo mieścić się w granicach 560 zł – 16 128 000 zł. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

 

Zupełnie odrębną sprawą jest podatek i odsetki od zaległości podatkowej. Ewentualne nałożenie kary nie zwalnia bowiem z obowiązku zapłacenia podatku wraz z odsetkami. Powyższy obowiązek może być dotkliwy, gdyż w przypadku postępowania podatkowego organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli m.in. dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania. Co na ogół powoduje, że zobowiązanie podatkowe jest znaczne. Nie można na podstawie danych z Pana pytania dokładnie określić, z jakim sposobem rozliczenia mielibyśmy do czynienia, bowiem to zależne jest od kwalifikacji dochodu do określonego źródła. Inaczej przeprowadzone winno zostać rozliczenie, gdy można uznać, ze prowadzono działalność gospodarczą a inaczej w pozostałych możliwych sytuacjach.

 

Zatem odpowiadając wprost na Pana pytania, kara zależy od wysokości podatku i tego, czy przekroczono próg dla przestępstwa, jeśli nie, kara nie przekroczy dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oprócz kary jednak zapłacić należy podatek wraz z odsetkami.

 

W przypadku uznania, iż dochód winien zostać opodatkowany jako dochód z działalności, konieczne jest spełnienie standardów jak dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli w uproszczeniu i przykładowo, musiałby to być przelew wraz z umową podpisaną przez sprzedawcę, by mógłby być dowodem poniesienia kosztu, oraz oczywiście faktury i rachunki.

 

Gdyby dochód wyniósł mniej niż 8400 zł, kara byłaby jak za wykroczenie. Podatek dochodowy (według pierwszego stopnia skali) wyniósłby około 1440 zł plus odsetki.

 

Oczywiście zaprezentowane kwoty podatku to jedynie uproszczone obliczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »