Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gwarancja jakości

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 05.12.2007

Artykuł wyjaśnia, czym – według przepisów Kodeksu cywilnego – jest gwarancja jakości oraz jak się nią posługiwać. Autorka omówiła także drugą instytucję, mniej upowszechnioną – rękojmię, która również jest środkiem chroniącym prawo konsumenta do reklamacji wadliwego zakupu.

Anna Jędrzejczak

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Gwarancja jakości została uregulowana przez ustawodawcę w przepisach art. 577-581 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego: „W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.”

 

Podstawową funkcją gwarancji jakości jest ochrona kupującego – to jest uprawnionego z gwarancji – przed konsekwencjami nieprawidłowego działania przedmiotu objętego gwarancją.

 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji co do jakości sprzedanego przedmiotu wynika już z samego faktu jej udzielenia kupującemu. Kiedy klient przyjmuje warunki gwarancji, w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o udzielenie gwarancji jakości. Należy ją traktować odrębnie w stosunku do umowy sprzedaży, jednak faktem jest, że jest z nią ściśle powiązana (tzw. umowa akcesoryjna).

 

Udzielenie gwarancji jakości następuje przez wręczenie kupującemu, wraz z rzeczą (art. 546 § 1 K.c.), dokumentu gwarancyjnego. Dokument taki powinien mieć formę pisemną, może to być np. książeczka, karta gwarancyjna. Zawarcie umowy gwarancyjnej następuje w drodze przyjęcia przez kupującego dokumentu gwarancyjnego, tj. od momentu przyjęcia warunków, jakie proponuje gwarant we wspomnianym dokumencie.

 

Niewystawienie dokumentu gwarancyjnego lub jego niewręczenie kupującemu nie powoduje nieważności gwarancji. Dokument ułatwia jednak kupującemu realizowanie wynikających z niego uprawnień. Brak dokumentu oznacza bowiem trudności przy dowodzeniu, jaka była treść umowy gwarancyjnej.

 

W praktyce najczęściej gwarantem jest producent (tzw. gwarancja fabryczna), może nim być także sprzedawca przedmiotu objętego gwarancją, czyli jednostka handlowa (tzw. gwarancja handlowa).

 

Gwarant może wykonywać świadczenia gwarancyjne bądź własnymi siłami, bądź przez osobę trzecią (np. zakład serwisu gwarancyjnego, który jest autoryzowany przez gwaranta) w ramach umowy z art. 393 K.c. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1979 r., III CZP 9/79, OSNCP 1979, nr 7-8, poz. 146; orzeczenie SN z dnia 17 czerwca 1985 r., I CR 149/85, OSNCP 1986, nr 3, poz. 38).

 

Usunięcie wad rzeczy może zostać zrealizowane przez czynności naprawcze albo przez zastąpienie wadliwych elementów lub podzespołów nowymi, niewadliwymi. Wyboru między tymi sposobami usuwania wad dokonuje gwarant.

 

Konieczną przesłanką odpowiedzialności gwarancyjnej jest ujawnienie się wady przed upływem okresu gwarancyjnego. Jego długość jest podawana w dokumencie gwarancyjnym. Z praktyki wiadomo, że bywa ona określana albo kalendarzowo (np. trzy lata), albo przez wskazanie zakresu pracy przedmiotu (np. przebieg pojazdu w kilometrach), albo też przez połączenie obu tych sposobów (np. trzy lata, ale nie więcej niż 200 000 km przebiegu). W razie braku oznaczenia tego okresu w dokumencie gwarancyjnym zastosowanie ma przepis art. 577 K.c., który wskazuje w takiej sytuacji na roczny termin gwarancji.

 

Okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg z dniem wydania rzeczy kupującemu przez sprzedawcę, często kończy się jednak później niż wynikałoby to ze zwykłego obliczenia, a to w związku z faktem wykonywania świadczeń gwarancyjnych. Termin gwarancji biegnie bowiem na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej (art. 581 K.c.). Istnieje również możliwość dochodzenia przez uprawnionego roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu określonego w dokumencie gwarancyjnym, o ile jest on w stanie udowodnić, iż wady powstały lub zostały ujawnione w okresie objętym gwarancją.

 

Każdoczesny posiadacz przedmiotu objętego gwarancją (tj. dającego się zidentyfikować np. przez oznaczenia fabryczne) i aktualnego dokumentu gwarancyjnego będzie uważany za uprawnionego, czyli będzie mógł realizować uprawnienia z gwarancji. Dzięki takiej regulacji, rzeczy objęte gwarancją mogą być przedmiotem obrotu (tj. można je sprzedać, zamienić, darować).

 

Należy jednak pamiętać, iż umowa gwarancyjna jest umową akcesoryjną w stosunku do pierwotnej umowy sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli ta pierwotna umowa zostanie rozwiązana, np. jedna ze stron odstąpi od umowy, to umowa gwarancyjna wygaśnie, gdyż jest umową powiązaną z pierwotną umową sprzedaży.

 

 

Na uwagę zasługuje również fakt, że kupujący może odmówić przyjęcia gwarancji. Jeśli sprzedający zgodzi się na zawarcie umowy sprzedaży bez umowy gwarancyjnej, będzie to równoznaczne ze zgodą na rozszerzenie jego własnej odpowiedzialności, bowiem jego odpowiedzialność z rękojmi będzie większa niż wynikałoby to z gwarancji.

 

Zgodnie z przepisem art. 579 K.c.: „kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji”. Dzięki wprowadzeniu w 1996 r. do Kodeksu cywilnego tego przepisu wiemy, iż gwarancja nie jest szczególnym rodzajem rękojmi lub jej modyfikacją, ale zupełnie odrębną formą zabezpieczenia interesów kupującego. Bowiem to kupujący wybiera reżim prawny właściwy dla instytucji, jaką chce w danej sytuacji wykorzystać. Każda nowa wada przedmiotu umowy sprzedaży pozwala na dokonanie przez kupującego nowego wyboru między dwoma instytucjami: gwarancją jakości (o ile została zawarta umowa gwarancyjna) a rękojmią za wady rzeczy.

 

 

 

Bibliografia:

Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia: Zobowiązania red. Gerard Bieniek, t. 2, LexisNexis, Warszawa 2006.Stan prawny obowiązujący na dzień 05.12.2007

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + sześć =

 

»Podobne materiały

Zasada prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy

Omówienie zagadnień związanych z zasadą prowadzenia jednej kontroli u przedsiębiorcy w danym czasie.

Wzór użytkowy i środki jego ochrony

Artykuł omawia istotę wzoru użytkowego oraz środki prawne służące jego ochronie.

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym

Postępowanie gospodarcze jest procedurą odrębną, regulowaną w przepisach Kodeksu postępowanie cywilnego. Jest to postępowanie specyficzne i rządzi się ono własnymi regułami, których nieprzestrzeganie w wielu wypadkach może doprowadzić do przegrania procesu sądowego. Dlatego każdy przedsiębiorca, któ

Umowa spółki cichej i jej funkcjonowanie w obrocie prawnym

W artykule została scharakteryzowana umowa spółki cichej i jej funkcjonowanie w obrocie prawnym.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »