Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gwarancja bankowa oraz rachunek powierniczy

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 29.04.2009

Poznaj podstawowe formy bankowego zabezpieczenia wierzytelności!

Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie dwóch ważnych instytucji prawa bankowego, przydatnych z praktycznego punktu widzenia, szczególnie w celu zabezpieczenia własnych wierzytelności.

 

 

1. GWARANCJA BANKOWA

 

Zgodnie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665) gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (inaczej beneficjenta gwarancji – najczęściej wierzyciela) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu (zobowiązaniu) dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku (np. w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiąże się z zobowiązania).

 

Innymi słowy, poprzez gwarancję bankową, z jednej strony wierzyciel uzyskuje zapewnienie zaspokojenia swoich ewentualnych wierzytelności względem dłużnika od banku, a z drugiej strony dłużnik zostaje zwolniony z konieczności przekazania na rzecz wierzyciela swoich środków np. tytułem kaucji czy innej formy zabezpieczenia, a tym samym ich „zamrożenia” na czas nieokreślony.

 

Gwarancja bankowa jest powszechnie wykorzystywanym środkiem zabezpieczenia wierzytelności stosowanym w obrocie gospodarczym. Najczęściej wyróżnia się następujące jej rodzaje:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  • spłaty kredytu (pożyczki) – wystawiana jest na rzecz kredytodawcy (pożyczkodawcy) i zabezpiecza terminową spłatę kredytu (pożyczki) na wypadek gdyby kredytobiorca (pożyczkobiorca) nie spłacił w wymaganym terminie części lub całości kredytu (pożyczki) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej;
  • należytego wykonania umowy – wystawiana jest na rzecz podmiotu zlecającego realizację określonej umowy. Bank zobowiązuje się w tym przypadku do zapłaty beneficjentowi gwarancji określonej kwoty, w przypadku gdyby podmiot realizujący umowę nie wywiązał się z zobowiązań wynikających z kontraktu;
  • terminowej zapłaty za zakupione towary lub wykonane usługi – wystawiana jest na rzecz sprzedającego (beneficjenta) i zabezpiecza terminową zapłatę za zakupiony towar lub wykonaną usługę przez kupującego (zleceniodawcę). Kwota gwarancji może odpowiadać całkowitej sumie umowy lub jej części tj. w wysokości jednej lub więcej rat, w których ma nastąpić zapłata za towar lub usługę.
  • przetargowa (wadialna) – wystawiana jest na rzecz podmiotu organizującego przetarg i zastępuje wpłatę wadium, które zgodnie z warunkami przetargu powinno być wpłacone przez podmiot przystępujący do przetargu. Bank zobowiązuje się w tym przypadku do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty, w przypadku gdyby zleceniodawca, który wygrał przetarg, odmówił realizacji przedmiotu przetargu.

 

Kwestie takie jak warunki umowy gwarancji bankowej, jej wysokość, okres ważności są określane każdorazowo w liście gwarancyjnym i ustalane indywidualnie dla każdego klienta w toku negocjacji z bankiem. Należy bowiem podkreślić, że udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Gwarancja bankowa może być bezwarunkowa, czyli płatna na pierwsze żądanie wierzyciela lub też warunkowa, gdzie wskazane są warunki po spełnieniu których bank będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz wierzyciela kwoty należnej od dłużnika.

 

Na polskim rynku praktycznie wszystkie instytucje bankowe oferują możliwość uzyskania gwarancji bankowej, choć wskutek narastającego w ostatnich miesiącach kryzysu finansowego zaostrzono kryteria jej udzielania.

 

Usługa bankowa tego typu jest oczywiście odpłatna, niekiedy wymaga dodatkowo np. wystawienia weksla na bank, najczęściej obciążona jednorazową opłatę prowizyjną uzależnioną od okresu obowiązywania poręczenia i naliczaną od kwoty objętej gwarancją np. 2,0%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do 1 roku czy 2,4%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata. Każdorazowo warto indywidualnie rozpoznać sprawę na rynku bankowym w celu ustalenia najatrakcyjniejszej oferty.

 

Pewną alternatywą wobec gwarancji bankowej, z uwagi na niższe o ok. połowę koszty, jest poręczenie bankowe.

 

 

2. RACHUNEK POWIERNICZY

 

Ciekawą alternatywą wobec gwarancji bankowej, w pewnych sytuacjach, może być bankowy rachunek powierniczy.

 

Rachunek powierniczy (ang. escrow account) to specjalny rachunek bankowy służący do zabezpieczenia wykonania zobowiązań pieniężnych kontrahenta wobec posiadacza rachunku.

 

Rachunek powierniczy zazwyczaj jest otwierany na podstawie trójstronnej umowy, zawieranej między bankiem, posiadaczem rachunku (najczęściej wierzycielem) oraz kontrahentem (najczęściej dłużnikiem), choć nierzadko zdarzają się również konstrukcje umów dwustronnych zawieranych pomiędzy posiadaczem rachunku a bankiem. Umowa taka ma zawsze charakter indywidualny uzależniony od warunków umowy podstawowej zawartej pomiędzy posiadaczem rachunku a kontrahentem. W ogólności można tylko zauważyć, że rachunek powierniczy przybiera zazwyczaj postać rachunku nieoprocentowanego, w złotych lub w walutach obcych (USD, EUR, GBP, CHF), z tytułu prowadzenia którego bank pobiera nadto ustalaną indywidualnie prowizję.

 

Na rachunku powierniczym gromadzone są środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku przez kontrahenta. Umowa rachunku powierniczego zazwyczaj określa nadto (a nawet określać powinna):

 

  1. dokumenty jakie muszą być dostarczone lub inne warunki, jakie muszą być spełnione, aby środki pieniężne wpłacone na rachunek przez kontrahenta mogły być wypłacone posiadaczowi lub aby dyspozycje posiadacza w przedmiocie wykorzystania tych środków mogły być realizowane,
  2. warunki zwrotu kontrahentowi środków zgromadzonych na rachunku powierniczym.

 

Warto podkreślić, że w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego – środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu, a nadto w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego – środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości.Stan prawny obowiązujący na dzień 29.04.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - sześć =

 

»Podobne materiały

Zarys procedury podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie

Artykuł omawia w zarysie procedurę jednego z podstawowych sposobów podziału spółki kapitałowej – podziału przez wydzielenie.

Ograniczenia reklamy – przypadki podstawowe (część 2)

Reklama, z którą spotykamy się coraz powszechniej na co dzień, nie jest niczym nieograniczona, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Przeciwnie, niektóre sfery reklamy w odniesieniu do konkretnych produktów lub usług są limitowane daleko idącymi zakazami – oto dalszy ciąg szczegółowego om

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy

W niniejszym artykule autorka przedstawia podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy.

Eksport spółek w kontekście prawa polskiego

Artykuł omawia zagadnienia związane z tzw. eksportem spółek, także w kontekście prawa polskiego.

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi z firmami zarejestrowanymi na terenie Ukrainy

Autorka w artykule omawia uregulowania prawne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych współpracy pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi z firmami zarejestrowanymi na terenie Ukrainy.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »