.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Grzywna za wysyłanie spamu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 20.03.2014

Otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej, jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem powszechnym, do którego większość adresatów tych niechcianych wiadomości już przywykła. Nadawcy spamu powinni jednak pamiętać, że wysyłanie niezamówionej informacji handlowej może się wiązać dla nich z negatywnymi skutkami.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Informacja handlowa

 

Problematykę spamu w prawie polskim reguluje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną1. Dla określenia, czym jest spam w ujęciu prawnym, należy wyjść od definicji informacji handlowej określonej w tym akcie prawnym. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez informację handlową należy rozumieć każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

Z powyższej definicji wynika, że o tym, czy mamy do czynienia z informacją handlową, decydować będzie treść tej informacji, np. treść przesłanego e-maila. Informacją handlową będzie taki e-mail, którego celem jest promowanie towarów lub usług (np. newsletter).

 

Niezamówiona informacja handlowa – spam

 

Za wiadomości potocznie zwane spamem należy natomiast uznać niezamówioną informację handlową, w szczególności niezamawiane przez nas oferty handlowe. Przy czym informację uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Wyrażenie zgody może nastąpić za pomocą środków porozumiewania na odległość, np. przez Internet poprzez podanie adresu e-mail w formularzu elektronicznym, jak i w sposób tradycyjny, np. poprzez oświadczenie na piśmie.

 

Spamem może być więc niezamówiony newsletter, zachęcający do zakupu towaru lub ze skorzystania z usług, ale nie będzie nim już wiadomość e-mail od przedsiębiorcy, w której zwraca się on z prośbą o zgodę na przesyłanie takiego newslettera (oczywiście jeżeli taka prośba nie zawiera elementów sugerujących nam, że zakup takiego towaru lub usługi będzie dla nas korzystny).

 

Udowodnienie uzyskania zgody na otrzymywanie informacji handlowej obciąża jej nadawcę. Ponadto zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści (np. nie może wynikać z akceptacji regulaminu sklepu internetowego, w którym zawarto klauzulę zgody na przesyłanie informacji handlowej). Może być również odwołana w każdym czasie.

 

Kary za wysyłanie spamu

 

Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spamu) skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, jest – zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zakazane i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2. Może więc stanowić praktykę naruszającą zbiorowy interes konsumentów, za stosowanie której Prezes Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów jest władny nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

 

Niezależnie od powyższego przesyłanie spamu stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny, w wysokości od 20 do 5000 złotych. Ściganie wykroczenia polegającego na wysyłaniu spamu następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

 

 

 

______________________

1 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422)

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.03.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + trzy =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton