.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Groźby ze strony firmy windykacyjnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.05.2021 • Zaktualizowane: 08.05.2021

Nie płacę moich kredytów od dwóch miesięcy, bo straciłem pracę. Dostaję groźby ze strony firmy windykacyjnej, jestem tym wyczerpany psychicznie. Chcę spłacać te kredyty, szukam pracy. Prosiłem bank o wydłużenie terminu spłaty. Czy windykatorzy mogą wejść do mojego domu? Tym mnie straszą (a także sądem).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Groźby ze strony firmy windykacyjnej

Upominanie się o zapłatę

Póki nie zawrze Pan ugody, pisemnej z wierzycielami – wierzyciel ma prawo się upominać o spłatę. To, że napisał Pan pismo z prośbą o odroczenie – nie ma znaczenia, jeśli wierzyciel nie zgodził się na to odroczenie.

Groźby firmy windykacyjnej – podejrzenie popełnienia przestępstwa

Nie wiem, jakie działania stosują windykatorzy, ale powinien Pan rozważyć złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 190a § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Ściganie przestępstwa określonego w art. 190a § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Wykroczenia firmy windykacyjnej

Jeśli nawet działanie windykatorów nie podlega pod pojęcie przestępstwa, to może wykroczenia. Zgodnie z art. 107 kodeksu wykroczeń-kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2013 r. (sygn. akt III KK 213/12), :”złośliwe niepokojenie w rozumieniu art. 107 K.w. to wzbudzanie niepokoju, obawy, lęku, polegające na zakłóceniu spokoju lub innych zachowaniach wyprowadzających pokrzywdzonego z równowagi psychicznej (np. wysyłanie przykrych listów, głuche telefony, pukanie do drzwi i uciekanie).

 

Tu musi Pan zebrać materiał dowodowy i zawiadomić organy ścigania. Choć windykator może i powinien windykować, to nie może przekraczać granic.

Sprawa cywilna o naruszenie dóbr osobistych

Kolejną opcją jest sprawa cywilna o naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z przepisem art. 23 Kodeksu cywilnego „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Zgodnie z treścią art. 24 § 1 „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.”

 

„Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Dowody na nękanie i groźby

Proszę zebrać dowody, nagrywać rozmowy, zebrać bilingi z ilością połączeń. Potem zdecydować. Taniej będzie skierować sprawę do organów ścigania, ale niestety nie zawsze reagują tak, jakby człowiek chciał, aby zareagowały. Niestety bez zebranego materiału i dowodów na wykazanie nękania – nic Pan nie wskóra.

 

Nie musi Pan wpuszczać nikogo do domu. Nie mają prawa tam wejść.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »