.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Granica działki a ogrodzenie przy drodze

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 03.01.2012

Jestem właścicielem działki graniczącej z drogą techniczną przy autostradowej obwodnicy. Na osi granicy postawiono ogrodzenie chroniące przed zwierzętami. Nasyp znajduje się już po mojej stronie i zajmuje ponad pół metra mojej działki wzdłuż ogrodzenia, mimo że przed budową się na to nie zgadzałem. Czy mogę potraktować to jako naruszenie własności i starać się o zmianę sytuacji?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pańska sytuacja dosyć częsta w stosunkach międzysąsiedzkich, ale z uwagi na sąsiada – nietypowa.

 

Z opisu wynika, ze przy budowie urządzenia na sąsiedniej działce doszło do przekroczenia granicy Pańskiej działki.

 

Jeszcze przed budową Pan oponował, ale bez pozytywnego efektu.

 

Skutkiem działania sąsiada jest to, że część Państwa działki została przez niego zaanektowana na potrzeby budowanego urządzenia i zmniejszył się areał nieruchomości, z jakiej mogą Państwo korzystać. Jednym słowem doszło do ograniczenia prawa korzystania z nieruchomości przez Pana jako jej właściciela.

 

Stosownie do Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno–gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

 

Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)

 

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

 

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

 

Art. 151. Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze”.

 

W oparciu o te przepisy ma Pan prawo do:

 

  1. zażądania przywrócenia stanu poprzedniego albo
  2. ustanowienia odpowiedniej służebności za wynagrodzeniem lub
  3. wykupienia części zajętej nieruchomości razem z większym paskiem, który stał się nieprzydatny dla Pana.

 

Należałoby wybrać swoje żądanie oraz zgłosić jej pisemne. Proszę wyznaczyć termin do załatwienia sprawy z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę sądową po upływie terminu.

 

Można też wybrać inny sposób – ustalić, jaka to jest droga i zgłosić do zarządcy (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, wojewoda) wniosek o przejęcie części nieruchomości na cele drogowe za odpowiednim wynagrodzeniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl