Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gra w tenisa nadmiernie uciążliwa dla sąsiada

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.01.2016

Zostałem pozwany przez sąsiada z powodu uciążliwych dźwięków towarzyszących grze w tenisa na korcie położonym na mojej posesji. Żaden z pozostałych sąsiadów nigdy nie zgłaszał, że jest to uciążliwe. Sprawa została skierowana do mediacji. Sąsiad życzy sobie dodatkowych barier dźwiękochłonnych, pomimo że już takie zainstalowałem. Oczywiście jego żądanie to dla mnie poważna inwestycja i nie chcę się na nią zgodzić, bo uważam, że nie naruszam dopuszczalnych norm. Czy powinienem obawiać się niekorzystnego dla mnie werdyktu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Problem sprowadza się do tego, że jeden z sąsiadów wytoczył przeciwko Panu powództwo, żądając zainstalowania dalszych elementów, których celem będzie ograniczenie do maksimum dźwięków towarzyszących grze w tenisa.

 

W kontekście rozpoznawanej sprawy wyraźnie podkreślić należy treść art. 144 K.c., zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

 

Stosownie do treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r., sygn. akt V CKN 1021/2000: „treść art. 144 w związku z art. 222 § 2 kc pozwala na nałożenie na właściciela nieruchomości, z której pochodzą negatywne oddziaływania, obowiązków minimalizujących występujące immisje pośrednie”.

 

Ustanowione w art. 144 kryterium zakłóceń (przeciętna miara) określone jest przez dwa czynniki połączone ze sobą koniunkcją „i”. Oznacza to, że do ustalenia, czy mamy do czynienia z przekroczeniem przeciętnej miary, niezbędna jest ocena, czy działanie lub zaniechanie zakłóca korzystanie z nieruchomości ponad przeciętną miarę wynikającą nie tylko ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, ale także ze stosunków miejscowych. Określenie „stosunki miejscowe” odnosi się zarówno do miejsca, jak i czasu (tak: SN w orz. z 3 lipca 1969 r., II CR 208/69, OSPiKA 5/71, poz. 87), oznacza zaś zbiór nieokreślonych ilościowo desygnatów składających się na bardzo pojemne pojęcie charakteryzujące ocenę zakłóceń w danych, konkretnych okolicznościach. Ocena zakłóceń przy uwzględnieniu „stosunków miejscowych” powinna zapewnić powiązanie jej z konkretną, w danym miejscu i czasie, rzeczywistością, powinna zagwarantować, że nie będzie ona miała charakteru abstrakcyjnego, oderwanego od realiów.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 listopada 1985 r., II CR 149/85: „ocena »przeciętnej miary« w rozumieniu art. 144 K.c. musi być dokonana na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osób, których przestrzeń w miejscu zamieszkania w następstwie realizacji dalszych inwestycji (budowania dalszego budynku mieszkalnego) uległaby ograniczeniu. Pojęcie »przeciętna miara« w rozumieniu art. 144 kc zakłada obowiązek biernego znoszenia oddziaływania we wszelkiej postaci w określonym stopniu, jeżeli to oddziaływanie nie ma charakteru szykany. Elementem konkretnie współokreślającym »przeciętną miarę« jest społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości i stosunki miejscowe”*.

 

Z powyższego omówienia w mojej ocenie wynika, że dźwięk (nie używałbym określenia hałas) towarzyszący grze w tenisa po pierwsze nie przekracza przeciętej miary (chyba że gra Pan 12 godzin dziennie prze 365 dni w roku, wówczas należałoby się nad tym zastanowić). Aby Pana zachowanie stanowiło naruszenie przepisów i dawało sąsiadowi skuteczne prawo żądania zainstalowania innych, aniżeli bariery dźwiękochłonne, elementów ograniczających dźwięk, wyraźnie podkreślić należy, że musi ono przekraczać przeciętną miarę, która to jednak jest określana m.in. przez stosunki miejscowe. W mojej ocenie powinien Pan złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w osobach pozostałych sąsiadów na okoliczność tego, czy dźwięki dochodzące z kortu mogą w jakikolwiek sposób naruszyć prawo własności oraz zakłócić odpoczynek. Jeżeli gra nie jest prowadzona codziennie po kilka godzin dziennie, również proszę to zaakcentować, albowiem w tego rodzaju sytuacji nie można mówić, w mojej ocenie, o przekroczeniu „przeciętnej miary”. Jeżeli w pobliżu Pana nieruchomości znajduje się szkoła z boiskiem szkolnym, należy zadać pytanie, czy wówczas także mamy do czynienia z działaniem ponad przeciętną miarę.

 

Uważam, że nie powinien Pan czekać na korzystny dla Pana wyrok, lecz podjąć działania obronne zmierzające do wykazania, że dźwięki dochodzące z kortu nie stanowią w żaden sposób działania, które przekraczałoby przeciętną miarę korzystania z nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, przy założeniu że gra odbywa się co jakiś czas, w godzinach do 22.00. Proszę także podkreślać, iż nieruchomość, na której posadowiony jest kort, ma także zaspokajać Pana cele rekreacyjne, które to cele są bezpośrednio związane ze społecznego gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości, tj. cele mieszkaniowe.

 

 

 

 

* Rudnicki Stanisław, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VIII) ss. 584

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus dziesięć =

»Podobne materiały

Zrzeczenie się prawa własności

Obecnie trwa sprawa o zniesienie współwłasności działki i domu. Współwłaściciele nie chcą dokonywać prac adaptacyjnych lokali, a mnie nie zależy na tym domu. Czy w czasie trwania sprawy mogę się zrzec udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy?

Dyskoteka w budynku mieszkalnym

Mój dom sąsiaduje z budynkiem, w którym odbywają się dyskoteki. Czasami uczestniczy w nich ponad 300 osób. Dochodzi do zakłócania ciszy nocnej, bójek, dewastacji mienia nieruchomości sąsiednich, spożywania alkoholu poza dyskoteką, nie wspominając już o głośnej muzyce i drganiach. Budynek jest zareje

Obniżanie wartości wspólnej nieruchomości przez sąsiada

Jestem właścicielką połowy domu typu bliźniak. Sąsiad po swojej stronie wspólnego trawnika przed posesją składuje różne materiały – piasek, tekturę, butelki. Poza tym ma prowizoryczny „garaż” postawiony bez pozwolenia i bardzo nieestetyczny. Planuję sprzedać moją połowę nieruchomoś
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »