.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inwestycje na GPW i rynku Forex w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej – zawód: trader

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 03.02.2011

Chciałbym założyć jednoosobową działalność związaną z inwestycjami na GPW i rynku Forex. Wiem, że można rozliczać inwestycje giełdowe na specjalnie stworzonym do tego PIT, ale to nie rozwiązuje problemu, bo nadal jest się osobą bezrobotną. A mnie zależy, aby nią nie być. Chciałbym traktowość zawód tradera jako pełnoetatową działalność gospodarczą, tylko pytanie: czy taka działalność jest możliwa? Byłoby to dla mnie korzystne, bo wtedy wszystkie kursy inwestycyjne, nakłady związane z edukacją i wyposażeniem miejsca pracy mógłbym zaliczyć do kosztów działalności. A przede wszystkim opłacałbym składki ZUS, miałbym firmowe konto i legitymowałbym się jako samozatrudniony a nie bezrobotny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem w zasadzie dotyczy prawidłowej interpretacji art. 30b ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami, dalej zwanej „ustawą o PIT”), a więc problemu stricte podatkowego.

 

Kwestie związane z ZUS „rozwiązują się” w momencie uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Od tego momentu po prostu dany przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zatem powstaje obowiązek opłacania składek ZUS.

 

Konto bankowe to z kolei sprawa wtórna, bo nie ma konieczności jego posiadania, ale to inna kwestia.

 

Odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

 

Artykuł 30b ust. 1 ustawy o PIT – zgodnie z którym: „Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu” – ustanawia domniemanie opodatkowania dochodów m.in. z tytułu zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (tj. tych praw, o których mowa w Pana zapytaniu) w sposób odrębny od wszystkich innych sposobów opodatkowania przewidzianych ustawą o PIT.

 

Obalenie wyżej wymienionego domniemania w danym przypadku musi wynikać z zastosowania art. 30b ust. 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym: „Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej”.

 

Powyższe wyjaśnienia muszą skłaniać do wniosku, iż jeżeli tylko obrót papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi w 100% odbywa się w wykonaniu działalności gospodarczej, to nie tyko można je opodatkować zgodnie z zasadami dotyczącymi tej działalności, ale bezspornie trzeba to zrobić.

 

Konkluzje

 

Jeżeli obrót prawami wskazanymi w niniejszej opinii następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, to wtedy dochód uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu według zasad regulujących prowadzenie tej działalności (jako przychód ze źródła – „pozarolnicza działalność gospodarcza”). Jeżeli natomiast przeciwnie – to stosujemy art. 30b ustawy o PIT i musimy opodatkować osiągnięte dochody jako dochody z odrębnego źródła.

 

 

Stan prawny z 21.09.2010 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 8 =

24.10.2013

Jak Pani chce teraz księgować momenty powstania kosztu oraz momenty powstania przychodu z transakcji na forex/gpw ?

Martin

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »