.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gra losowa czy zakład wzajemny – serwis WWW z zagadkami

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 08.02.2010

Jestem w trakcie tworzenia serwisu internetowego polegającego na rozwiązywaniu zagadek. W skrócie opiszę działanie serwisu: użytkownicy kupują punkty przez SMS, a za punkty mogą rozwiązywać zagadki. Dzięki poprawnie rozwiązanym zagadkom mogą zdobywać kolejne punkty, a później wymieniać je na nagrody rzeczowe z katalogu. Zastanawiam się, czy serwis kwalifikuje się jako gra losowa, czy jako zakład wzajemny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 

Podstawą konsekwencją uznania gry za losową jest to, że może być ona prowadzona wyłącznie w jednej z form wskazanych w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. Określa to art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

 

Gry losowe

 

 

Według art. 2 ust. 1 grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:

 

1. gry liczbowe, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;

2. loterie pieniężne, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;

a. wideoloterie, które są urządzane w sieci terminali wideo połączonych z centralnym systemem sprawozdawczym i monitorującym, a uczestniczy się w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub inne wyróżniki, a podmiot urządzający wideoloterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;

b. gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

3. loterie fantowe, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

4. gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze poprzez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od z góry określonego stosunku wpłaty do wygranej, wynik zaś gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego;

5. gry w karty: blackjack, poker, baccarat;

a. gry w kości;

6. (uchylony);

7. gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;

8. gra bingo fantowe, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

9. loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

10. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

 

Zakłady wzajemne

 

 

Według art. 2 ust. 2 zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu:

 

  1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
  2. zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherzy.

 

Grami na automatach są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych.

 

Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra losowa, zakład wzajemny, gra na automacie lub gra na automacie o niskich wygranych posiadająca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy.

 

 

Jeśli Pana gry nie da się zakwalifikować pod którykolwiek z tych typów, to jej prowadzenie jest niedopuszczalne zgodnie z art. 3: „Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie”.

 

 

 

Katalog form, do których może być zaliczona Pana gra, jest zawężony, gdyż:

 

 

 

  1. Nie może być to gra liczbowa / loteria pieniężne / wideoloteria / gra telebingo – bo działalność ta stanowi monopol Państwa (art. 4 ust. 1).
  2. Nie może być to również gra cylindryczna, gra w karty, gra w kości, gra bingo pieniężne, zakład wzajemny, gra na automacie, gra o automacie na niskich wygranych – bo działalność taka może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. (art. 5 ust. 1) – a Pan, jak się domyślam, działa jako przedsiębiorca 1-osobowy.

 

Tym samym zostają Panu jedynie loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audiotekstowe – mogą być one urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, jednakże (art. 6):

 

  1. mogą one być urządzone jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej;
  2. loteria fantowa i gra bingo fantowa – dochód z niej przeznaczony jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

 

Jedyna możliwa kwalifikacja tej gry to loteria audiotekstowa – loteria taka polega na tym, że uczestnicy biorą w niej udział poprzez odpłatne połączenie telefoniczne (można pod to podciągnąć połączenie internetowe), a podmiot oferujący loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Jednakże w ustawie stwierdza się wyraźnie, że chodzi o grę przeprowadzoną jednorazowo! A tutaj gra jest urządzana w sposób stały.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »