.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.12.2019

Pracuję w systemie pracy równoważnej. Pracodawca za godziny przepracowane powyżej 40 w tygodniu płaci jak za godziny nadliczbowe. Wprowadził też płatne dyżury w sobotę, powołując się na porozumienie z organizacją związkową. Czy to jest zgodne z prawem pracy że otrzymuję wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym

Fot. Fotolia

System równoważnego czasu pracy

Zgodnie z art. 135 ustawy Kodeks pracy „jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy”.

 

Równoważenie norm czasu pracy polega na tym, że w pewne dni czas pracy może być dłuższy od ogólnie obowiązującego, a w inne dni może być on skrócony. W ramach ustalonego okresu rozliczeniowego normy krótsze i dłuższe równoważą się wzajemnie, tak że przeciętna norma tygodniowa odpowiada ogólnej normie czasu pracy. „Równoważenie” norm może też polegać na wyznaczeniu pracownikom – w zamian za pracę w przedłużonej normie dobowej – dodatkowych dni wolnych od pracy.

 

Równoważny system pracy polega więc na tym, ze jednego dnia pracownik pracuje dłużej, innego krócej – ale w sumie 40 godzin w tygodniu. Jednak i w tym systemie czasu pracy może dojść do wypracowania godzin nadliczbowych.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 

  1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
    1. w nocy,
    2. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
    3. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

 

Z powyższego wynika, że jeśli dochodzi do wypracowania godzin nadliczbowych, to pracodawca wypłaca pracownikowi dodatek, a w wyjątkowych sytuacjach udziela dnia wolnego. Pracodawca, wypłacając dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, nie narusza więc prawa pracy.

Dyżury wyznaczone przez pracodawcę

Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

 

Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

 

Tak więc wyznaczenie płatnych dyżurów także jest zgodne z prawem. Pracodawca nie łamie Kodeksu pracy ani innych przepisów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl