.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Głosowanie w spółce z o.o. przy równej liczbie udziałów

Autor: Marek Gola

Jesteśmy z mężem jedynymi udziałowcami w spółce z o.o., i mamy po równą liczbę udziałów, po 50%. Mąż wykonuje prawa udziałowe w spółce. Sprawa konkretnie dotyczy głosowania nad udzieleniem absolutorium dla zarządu spółki. Ja chcę głosować za, mąż przeciw. Po ile głosów nam przysługuje? Jak to rozwiązać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Głosowanie w spółce z o.o. przy równej liczbie udziałów

Udziały w spółce

Zgodnie z art. 184 § 1 Kodeksu spółek handlowych „współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie”. Zachodzi zatem pytanie, z jakim prawem tzw. współwłasności mamy do czynienia w opisanym przez Panią przypadku. Od udziału, który ulega podziałowi, należy odróżnić te, które przysługują niepodzielnie dwóm lub więcej osobom. W przepisie tym mowa jest o współuprawnionych, tj. osobach, które mogą być współuprawnionymi w częściach ułamkowych lub łącznie (do niepodzielnej ręki). Współuprawnieni do udziału w częściach ułamkowych mogą nabyć prawo do udziału dzięki spadkobraniu, nabyciu udziałów na współwłasność, egzekucji. Z kolei ze wspólnością łączną będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy udział jest objęty przez wspólników spółki cywilnej lub gdy nabywany jest przez małżonków.

 

Przed wejściem w życie noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 17 czerwca 2004 r. (przed 20 stycznia 2005 r.) wnoszenie wkładu przez współmałżonka z majątku wspólnego wymagało każdorazowo zgody współmałżonka, który jest wspólnikiem, gdy była to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Jak stwierdził Sąd Najwyższy: „w wypadku nabycia przez małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w drodze czynności prawnej, udziału w spółce z o.o., wspólnikiem stawał się tylko małżonek uczestniczący w tej czynności” (wyrok SN z dnia 20 maja 1999 r., sygn. akt I CKN 1146/97).

 

W kontekście Pani przypadku zasadne jest zwrócenie uwagi na sentencję postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2000 r. (sygn. akt I CKN 950/98), w której wskazano, iż „zakazu objęcia udziału (udziałów) w spółce z o.o. przez małżonków na współwłasność bezudziałową w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie da się wyprowadzić z brzmienia art. 184 k.s.h. (obecnie art. 184 k.s.h.). Sytuacji małżonków jako udziałowców w spółce nie zmienia wyłączenie przez nich, w drodze umowy, względnie orzeczenia sądu, wspólności ustawowej, tyle tylko, że udział w spółce staje się wówczas przedmiotem współwłasności ułamkowej. Nadal bowiem mogą oni swoje prawa w spółce, stosownie do treści art. 184 § 1 k.h. (obecnie art. 184 § 1 k.s.h.), wykonywać za pośrednictwem wspólnego przedstawiciela, którym może być jeden z nich”.

Głosowanie

Współuprawnieni z udziału (w częściach ułamkowych oraz łącznie) wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela. Osobiście zatem stoję na stanowisku, że o ile mąż jest wskazanym przez Państwa przedstawicielem, tylko on może wykonywać prawo głosu przewidziane w Kodeksie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl