Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Garaż blaszany na prostokącie z polbruku – czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 29.12.2011

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę w przypadku garażu blaszanego, który będzie postawiony na prostokącie z polbruku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Analiza przepisów Prawa budowlanego regulujących problematykę pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy uprawnionym organom pozwala stwierdzić, że budowa „blaszanego garażu, usytuowanego na prostokącie z polbruku” wymaga uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.

 

Garaż jest obiektem budowlanym – budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

 

Przepis art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego zawiera zamknięty katalog wyłączeń od obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wyłączenia te dotyczą ściśle określonych kategorii inwestycji, ze wskazaniem przeznaczenia obiektów i parametrów kubaturowych. Art. 29 ust. 1 pkt 10 stanowi, że „pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m. in. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie” (otwarte parkingi).

 

W niektórych przypadkach nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeśli wznoszony ma być niewielki obiekt gospodarczy, służący produkcji rolnej, leśnej, o kubaturze 30-35 m3 (art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Prawa budowlanego). Blaszany garaż nie ma jednak związku z takim przeznaczeniem, nie jest też wiatą lub altaną czy wolnostojącym parterowym budynkiem gospodarczym do 25 m3 kubatury.

 

Pozwolenia na budowę nie wymaga również „budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy” (art. 29 ust. 1 pkt 24 Prawa budowlanego). Jeśli blaszany garaż spełniałby powyższe kryteria i byłby związany z realizacją innej inwestycji budowlanej oraz przeznaczony do czasowego korzystania w związku z tą inną budową, wówczas wniesienie takiej budowli nie byłoby obwarowane obowiązkiem uzyskiwania decyzji właściwego organu.

 

Planowana inwestycja w postaci wzniesienia garażu bez fundamentów, na podłożu z polbruku, nie może być, zakwalifikowana również jako niewymagające pozwolenia na budowę tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem, i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy, określonego w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 14 Prawa budowlanego). Garaż nie będzie bowiem obiektem wzniesionym czasowo, gdyż w założeniu ma służyć trwale jego właścicielowi.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. (sygn. akt II OSK 1001/2009, Lex Polonica Nr 2354442), wskazał wprawdzie, że garaże blaszane należą do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych, które należy zaliczyć do grupy obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego. Teza tego wyroku może być jednak myląca, bowiem jego uzasadnienie wskazuje na obowiązek uzyskiwania pozwoleń na budowę dla blaszanych garaży, nawet jeśli, jak w stanie faktycznym sprawy objętej orzeczeniem, do garażu zostały doczepione koła czy klocki w celu „oderwania” go od gruntu.

 

Fakt, iż ustawodawca wprost w Prawie budowlanym nie przewidział kategorii „garaży blaszanych” nie oznacza, że mamy do czynienia z luką prawną w tym zakresie.

 

Definicję garaży blaszanych jako obiektów tymczasowych – budowli, wymagających pozwolenia na budowę, podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. akt II OSK 1001/2009, w ślad za poglądem tegoż Sądu, wyrażonym w wyroku z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt II OSK 1443/2006 – o ile nie może mieć zastosowania w konkretnym przypadku omówiony wyżej wyjątek z art. 29 ust. 1 pkt 14, pkt 24 i pkt 25 (tymczasowy eksponat wystawowy, niemający żadnych funkcji użytkowych, usytuowany na terenach do tego przeznaczonych).

 

Informuję również, iż roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego). Budowę należy rozpocząć w terminie 2 lat, w przeciwnym razie decyzja wygaśnie. Wzniesienie garażu bez uzyskania uprzednio pozwolenia na budowę będzie skutkować potraktowaniem budowli jako samowoli budowlanej przez organ nadzoru budowlanego i wszczęciem odpowiedniego postępowania.

 

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 Prawa budowlanego „pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 

  1. złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
  2. złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”.

 

„Stronami w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu” (art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus zero =

»Podobne materiały

Zgoda na budowę na sąsiedniej działce

W sąsiedztwie mojej działki planowana jest budowa prywatnego przedszkola. Czy muszę akceptować taką budowę? Mieszkam na wsi, mam pasiekę od 20 lat i obawiam się, że nowe sąsiedztwo może nie być przychylnie nastawione do mojej działalności. Czy inwestor musi mieć zgodę sąsiadów? Czy konieczne jest za

Wstrzymanie robót budowlanych

Mój problem dotyczy wstrzymania robót budowlanych. Na mojej działce znajdował się stary budynek gospodarczy (do 20 m2), który przylegał do granicy z działką sąsiada. Dostałem pozwolenie na rozbiórkę tego budynku. Po rozbiórce rozpocząłem w tym samym miejscu budowę nowego budynku gospodarczego.

Prawo sąsiedzkie – szpecące obiekty przy granicy z działką sąsiada

Działkę mojej mamy od działki sąsiadów oddziela drewniany płot o wysokości 1,5 m, usytuowany w odległości 4,5 m od okien i tarasu jej domu. Ostatnio tuż za tym płotem, wzdłuż jego długości sąsiedzi wmurowali na stałe ukośną suszarkę do bielizny o długości 3,5 m, szerokości 1,5 m i wysokośc
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »