Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Formy działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.02.2015

Działalność gospodarczą można prowadzić w dwóch podstawowych formach prawnych – jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą lub w formie spółki prawa handlowego. Co najmniej dwóch przedsiębiorców może również utworzyć spółkę cywilną, która jednak nie posiada statusu przedsiębiorcy.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1 działalność gospodarczą może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Na gruncie powyższego przepisu do przedsiębiorców możemy zaliczyć wiele podmiotów, którymi będą np. spółdzielnie czy kościelne osoby prawne. W niniejszym artykule skupimy się jednak na najpowszechniej spotykanych formach działalności gospodarczej, tj. na działalności jednoosobowej (prowadzonej przez osobę fizyczną) oraz na spółkach, wskazanych w Kodeksie spółek handlowych2.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 

Podstawową formą prawną, w jakiej funkcjonować może przedsiębiorca, jest działalność prowadzona przez osobę fizyczną, zwana też jednoosobową działalnością gospodarczą. Rozpoczęcie wykonywania takiej działalności wiąże się z koniecznością dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jednak nie wymaga zgody, czy zezwolenia żadnego organu. Działalność można podjąć najwcześniej z dniem złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

 

Spółka jawna

 

Spółka jawna (skrót – sp.j.) to podstawowa spółka prawa handlowego. Zgodnie z art. 22 § 1 K.s.h. spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Wykonywanie działalności w tej formie wiąże się z koniecznością jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Spółka jawna, w przeciwieństwie do spółki cywilnej, jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa i posiada zdolność prawną. Za zobowiązania spółki jawnej każdy wspólnik co do zasady odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Spółka partnerska

 

Spółka partnerską (skrót – sp.p.) jest spółką tworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Spółkę partnerską mogą więc założyć np. adwokaci czy radcowie prawni. Tak jak w przypadku wszystkich spółek handlowych, założenie spółki partnerskiej wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. W spółce partnerskiej specyficznie ukształtowana jest odpowiedzialność za zobowiązania spółki – partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Jednak na mocy umowy spółki partnerskiej partnerzy mogą ponosić odpowiedzialność jak wspólnicy spółki jawnej.

 

Spółka komandytowa

 

Spółka komandytowa (skrót – s.k.) to spółka, w której za zobowiązania co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Tę formę działalności gospodarczej często wykorzystują więksi przedsiębiorcy, działający w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej, w przypadku gdy tworzą spółkę „córkę”. Prowadzenie działalności w tej formie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

 

Spółka komandytowo-akcyjna

 

W spółce komandytowo-akcyjnej (skrót – s.k.a.) za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, który w ogóle nie odpowiada za zobowiązania. Spółka komandytowo-akcyjna wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania, a ich ryzyko ogranicza się do środków, które wnieśli do spółki, tworząc jej kapitał zakładowy. Minimalny kapitał zakładowy tworzonej spółki z o.o. to 5000 zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pierwszą z handlowych spółek kapitałowych posiadających osobowość prawną.

 

Spółka akcyjna

 

Spółka akcyjna (skrót – S.A.), będąca drugą ze spółek kapitałowych, to spółka, którą tworzą akcjonariusze obejmując akcje o określonej wartości. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej tworzony jest z wpłat za aukcje. Minimalny kapitał zakładowy nowo tworzonej spółki akcyjnej to 100 000 zł, a wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki akcyjnej. Zarówno spółkę z o.o. jak i spółkę akcyjną należy wpisać do KRS.

 

Spółka cywilna

 

Dwóch lub więcej przedsiębiorców może zawrzeć umowę spółki cywilnej. Spółka taka nie jest odrębnym podmiotem, lecz stanowi umowę pomiędzy wspólnikami, której celem jest osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego. Najczęściej spotyka się spółki cywilne tworzone przez dwóch lub więcej jednoosobowych przedsiębiorców. Nie ma jednak przeszkód prawnych, żeby spółkę cywilną tworzyły spółki handlowe (np. spółka jawna i spółka komandytowa). Spółka cywilna nie jest jednak przedsiębiorcą, a umową cywilnoprawną zawartą przez dwa podmioty, którym przysługuje status przedsiębiorcy.

 

 

 

 

______________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 10.02.2015

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 5 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Co do zasady partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce partnerskiej. Umowa spółki może jednak przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie od
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »