.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Forma umowy najmu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 24.02.2014

Zawarcie umowy najmu nie wymaga szczególnej formy, w szczególności formy pisemnej czy aktu notarialnego. Najem może więc dojść do skutku również w wyniku zawarcia ustnej umowy. Zawarcie takiej umowy na piśmie może być jednak w pewnych przypadkach konieczne do wywołania określonych skutków prawnych.Forma umowy najmu

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawarcie umowy najmu nieruchomoćści

Kodeks cywilny1 nie reguluje umowy najmu w ten sposób, że zastrzega formę tej umowy pod rygorem nieważności, czy nawet dla celów dowodowych. Możliwe jest więc skuteczne zawarcie takiej umowy ustnie.

 

Jednakże ze szczególną regulacją odnośnie najmu mamy do czynienia w przypadku nieruchomości i lokali. Zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, a w razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Przepis ten zastrzega dla umowy najmu nieruchomości (i części nieruchomości) formę pisemną, jednakże tylko dla wywołania określonego skutku prawnego – zawarcia umowy na czas zgodny z wolą stron. W związku z tym najemca i wynajmujący, jeżeli chcą swobodnie określić czas obowiązywania umowy najmu i jeżeli przedmiotem tej umowy jest nieruchomość (lub pomieszczenie, lokal niebędący nieruchomością), zmuszeni są do spisania umowy.

Jakie konsekwencje może mieć dla stron niedochowanie formy pisemnej przy zawieraniu umowy najmu nieruchomości?

Jakie konsekwencje może mieć dla stron niedochowanie formy pisemnej, a co za tym idzie – zawarcie umowy na czas nieoznaczony? Ma to przede wszystkim znaczenie dla terminów do wypowiedzenia umowy najmu lokalu czy nieruchomości. Jeżeli umowa została zawarta ustnie, a jednocześnie najemca i wynajmujący nie określili terminów wypowiedzenia (nawet w przypadku określenia takich terminów ustnie może być to niemożliwe do udowodnienia), zastosowanie mają terminy ustawowe. Zgodnie z art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące:

 

  1. gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
  2. gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
  3. gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;
  4. gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

 

 

 

 

_________________________

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.02.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »