Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firmy ubezpieczeniowe

Firmy ubezpieczeniowe działają na Polskim rynku i jest wiele takich, które oferują ubezpieczenia dla osób indywidualnych oraz firm.

 Przed dwoma laty ubezpieczyłem w dwóch firmach ubezpieczeniowych mój nowo wybudowany dom na sumę ubezpieczeniową po 500 tys. zł od szkód powstałych w wyniku zdarzeń niszczących. Latem tego roku nad moją miejscowością przeszła nawałnica wyrządzając szkodę w budynku na ok. 80 tys. zł według kosztorysu. Kiedy zgodnie z posiadanymi polisami zgłosiłem szkodę w obu firmach, dowiedziałem się, że przysługuje mi prawo wyboru tylko jednej firmy ubezpieczeniowej, która wypłaci odszkodowanie. Jest to dla mnie dziwne, tym bardziej że w związku z kataklizmem, który dotknął moją okolicę, poszkodowani dostali odszkodowania od rządu i niezależnie również od firm ubezpieczeniowych. Co więc w moim przypadku? Czy też takie prawo mam, skoro zawarłem ubezpieczenie w dwóch niezależnych firmach ubezpieczeniowych?

Odpowiadając na Pana pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, że poszkodowanemu, co do zasady, należy się odszkodowanie jedynie w wysokości, w jakiej pokryta zostanie cała powstała szkoda, rozumiana jako straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Dlatego też łączna kwota odszkodowania nie może przekroczyć wysokości powstałej szkody.

Powyższe znajduje zastosowanie w art. 8241 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia”.

Przyjęcie tej zasady, zgodnie również z utartą praktyką oraz szerokim orzecznictwem i poglądami nauki prawa, prowadzi do stwierdzenia, że każdy z zakładów ubezpieczeń, z którymi poszkodowany zawarł uprzednio umowę ubezpieczenia, odpowiada do wysokości szkody jedynie w części, tj. w stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

Dlatego też, jeżeli postanowienia zawartych przez Pana umów ubezpieczenia nie stanowią odmiennie, przysługuje Panu obecnie roszczenie do obu ubezpieczycieli, ale jedynie w części, w jakiej odpowiadają oni proporcjonalnie za powstałą szkodę.

Przykładowo, jeżeli zarówno zawarte przez Pana ubezpieczenie w firmie X, jak i w firmie Y obejmuje sumę gwarancyjną w kwocie 500 tys. zł, to służy Panu roszczenie do obu tych ubezpieczycieli o wypłatę kwoty po 40 tys. zł od każdego. Jeżeli natomiast firma X gwarantowała 500 tys. zł, a firma Y – 300 tys. zł, to miałby Pan roszczenie względem ubezpieczyciela X o wypłatę odszkodowania w kwocie 50 tys. zł (5/8 z sumy 800 tys. zł) oraz względem ubezpieczyciela Y o wypłatę kwoty 30 tys. zł (3/8 z sumy 800 tys. zł).

Wobec powyższego powinien Pan, zgodnie z przedstawionym sposobem, wyliczyć kwotę odszkodowania, do zapłaty której zobowiązany jest każdy z ubezpieczycieli, oraz pisemnie, zgłaszając szkodę, wezwać do wypłaty tej kwoty. Jednocześnie należy każdego z ubezpieczycieli poinformować o posiadanym ubezpieczeniu również w innym zakładzie ubezpieczeń.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Kilka miesięcy temu miałem wypadek samochodowy, w którym byłem osobą poszkodowaną. Mój samochód został naprawiony w firmowym serwisie w systemie bezgotówkowym. Prowadzę działalność gospodarczą. Niedawno warsztat zaczął domagać się ode mnie zapłaty za podatek VAT. Kwotę netto zapłacił ubezpieczyciel sprawcy - firmy ubezpieczeniowej. Co powinienem zrobić w tej sytuacji, skoro nie dysponuję środkami finansowymi?

Długo istniały spory odnośnie tego, czy ubezpieczyciel winien wypłacać odszkodowanie w kwocie netto, czy brutto. Z mojego punktu widzenia kluczowe znaczenie miała uchwała z dnia 17 maja 2007 r. wydana przez Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 150/06), w której sąd wskazuje, że „odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Sąd Najwyższy już w uchwale z dnia 08.12.2006 r. (sygn. akt III CZP 150/06) wskazał, że odszkodowanie powinno obejmować VAT, chyba że otrzymujący odszkodowanie jako podatnik VAT ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony – w takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa może wypłacić odszkodowanie pomniejszone o podatek od towarów i usług.

Upraszczając sprawę, w przypadku, gdy osoba poszkodowana nie jest podatnikiem VAT, otrzyma ona odszkodowanie w kwocie brutto (tj. z podatkiem VAT).

W przypadku gdy poszkodowany jest podatnikiem podatku VAT, ubezpieczyciele regulują kwotę za naprawę samochodu w kwocie netto, bowiem podatek VAT, który przyjdzie Panu zapłacić, podlega następnie odliczeniu na zasadach ogólnych – w założeniu zatem będzie to dla Pana neutralna operacja, oczywiście jeśli samochód służy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W praktyce pojawiają się jednak czasem kłopoty, bowiem istnieje np. wątpliwość, czy gdy samochód nie jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym, to skoro wydatek nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, podatek VAT nie może zostać odliczony?

Organy uważają na ogół, że nie może, a w doktrynie wskazuje się, że obecnie może zostać odliczony; przykładowo Adam Bartosiewicz wskazuje, że „znaczenie będzie miało przede wszystkim to, czy naprawiany samochód jest wykorzystywany w działalności opodatkowanej. Jeśli tak – to pomiędzy wydatkami na jego naprawę (i podatkiem naliczonym zawartym w tych wydatkach) a sprzedażą opodatkowaną istnieje związek. Związek ten uzasadnia prawo do odliczenia tego podatku naliczonego. To czy wydatek na naprawę jest kosztem uzyskania przychodów, nie ma znaczenia”.

By odliczenia podatku VAT, który Pan zapłaci, można było dokonać, warsztat samochodowy musi wystawić fakturę na usługę naprawy samochodu i dopiero podatek naliczony z tej faktury będzie Pan mógł odliczyć.    Przeczytaj pełną treść

 

 Złożyłem 3-miesięczne wymówienie, co skutkować będzie ustaniem mojego stosunku pracy akurat w dniu, kiedy będę już w podróży. Wyjeżdżam na 3 miesiące za granicę raczej nie w celach zarobkowych tylko turystycznych. Nie wiem, czym będę się zajmował po powrocie, ale jest prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będę bez pracy i być może wyruszę w kolejną podróż. Zaczęła mnie zastanawiać kwestia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W tym okresie nikt przecież nie będzie ich opłacał. Zapewne powinienem to zrobić sam, ale w jaki sposób, a jeśli nie, to jakie niesie to konsekwencje? Nie mam firmy ubezpieczeniowej i nie chciałabym przez tę przerwę w pracy stracić roku, który liczyłby mi się do emerytury. Jednocześnie martwi mnie, w jaki sposób mógłbym korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Jeśli miałbym opłacać składki – szukam najtańszego rozwiązania. Oczywiście na czas podróży wykupię ubezpieczenie turystyczne. Jestem osobą samotną. Tak się składa, że mój szwagier prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli na przykład na ten czas „zatrudniłby” mnie, w rachubę wchodziłaby tylko umowa o pracę, czy umowa-zlecenie także, jeśli tak, czy wówczas wymagane jest wynagrodzenie w kwocie równej lub większej od minimalnej krajowej? Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz – status bezrobotnego. Czy powinienem się zarejestrować jako bezrobotny, skoro sam rezygnuję z pracy? I czy to w ogóle możliwe, jeśli w dniu, w którym ustanie mój stosunek pracy, będę już w podróży?

Zacznijmy zatem od kwestii ubezpieczenia zdrowotnego.

Dobrym wyjściem z sytuacji byłoby rzeczywiście zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albowiem takie osoby mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego przez państwo. Problem w tym, że prawo do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego przez państwo można stracić (podobnie jak formalny status osoby bezrobotnej), jeżeli nie stosuje się do wezwań i poleceń urzędu pracy (w przypadku powtarzającego się uchylania przez bezrobotnego od podjęcia zaoferowanej pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom), co w Pana przypadku, wobec wyjazdu za granicę, jest prawdopodobne. Równocześnie jednak wskazuję, że formalnie (jeżeli urząd nie będzie zbyt aktywny), aby zachować status bezrobotnego (a co za tym idzie ubezpieczenie zdrowotne), może wystarczyć, aby raz na 90 dni potwierdził Pan dalsze swoje zainteresowanie pomocą urzędu pracy, co wymaga osobistego stawiennictwa w jego siedzibie. Trzeba przy tym zastrzec, że jeżeli wybiera się Pan za granicę, aby podjąć pracę, to status osoby bezrobotnej w ogóle nie będzie mógł być Panu nadany.

(...) Podobno, nigdy nie miałem osobiście potrzeby tego sprawdzać, niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenia komercyjne na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia w Polsce osób nieubezpieczonych w NFZ. Myślę jednak, że jest to droższa alternatywa.

Kończąc tę kwestię, pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 67 ust. 4 prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego trwa jeszcze 30 dni po ustaniu tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Musi Pan mieć też świadomość, że w przypadku braku objęcia Pana ubezpieczeniem zdrowotnym (i braku prawa do bezpłatnych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego), w razie potrzeby skorzystania ze świadczeń zdrowotnych będzie Pan obowiązany ponieść pełne tego koszty, bez prawa do jakiejkolwiek refundacji.

Z Pana listu wynika, że nie ma Pan możliwości, aby podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny osób ubezpieczonych.

Co do kwestii ubezpieczenia społecznego (emerytalno-rentowego).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Wadliwa rezygnacja z polisy OC - firmy ubezpieczeniowe
W listopadzie 2006 r. kupiłam polisę OC w jednej z popularnych firm ubezpieczeniowych. Po roku zdecydowałam się zmienić ubezpieczyciela i dzień przed końcem polisy wysłałam faksem moją rezygnację. Po pewnym czasie otrzymałam jednak drogą pocztową nową polisę z blankietem wpłaty. Natychmiast zadzwoniłam do tejże firmy i poinformowałam, że wcześniej przesłałam rezygnację. Konsultant stwierdził, że takiego dokumentu nie ma. Zgodnie z jego wskazaniem wysłałam ponownie pismo oraz potwierdzenie z faksu, a także kopię nowej polisy. Kilka dni temu otrzymałam żądanie zapłaty należności od firmy prawniczo-windykacyjnej powołujące się na polisę z grudnia 2007 r. Moje pytanie: dlaczego z grudnia 2007 r., jeśli OC zawsze kończy mi się w listopadzie, oraz jakie mam szanse w tym sporze?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku - firmy ubezpieczeniowe
Będąc na tzw. Jarmarku w RCMB, zostałam potrącona przez quad. Sanitariusze z ambulansu opatrzyli mi nogę i głowę, ale na trzeci dzień przeżyłam wylew. Czy coś mi się należy z tytułu tego wypadku? Firma, która zajmowała się obsługą imprezy, ma polisę ubezpieczeniową. Ja też płacę ubezpieczenie grupowe w firmie (PZU). Do kogo mam się zwrócić – czy do organizatora imprezy, czy do firmy obsługującej imprezę (osoba z tej firmy spisała notatkę z tego zdarzenia)?

Firmy ubezpieczeniowe: Ubezpieczenie OC w 2 firmach
Mój problem dotyczy firmy ubezpieczeniowej. Nowy właściciel samochodu zawarł umowę z nowym ubezpieczycielem. Dzień po kupnie pojazdu wysłano (listem priorytetowym, ale bez potwierdzenia odbioru) poprzedniemu ubezpieczycielowi wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Jednak firma twierdzi, że nie otrzymała wypowiedzenia w odpowiednim czasie i formie i żąda zapłacenia ubezpieczenia. 1) Czy trzeba wysyłać takie wypowiedzenia listem poleconym? 2) Co należy zrobić, aby uwolnić się od żądań poprzedniego ubezpieczyciela? A może ma on rację i musimy zapłacić zdublowane ubezpieczenie?

Powódź 2010 – zalany samochód – ubezpieczenie autocasco (firmy ubezpieczeniowe)
W maju 2010 r. temat wielkiej powodzi w Polsce nie schodził z pierwszych stron gazet. Widok ludzkiej tragedii, zalanego wrocławskiego osiedla Kozanów z pewnością zapamiętamy na długo. Po tragedii zaczyna się liczenie strat. I pojawia się pytanie – kto ma za nie zapłacić? Może firmy ubezpieczeniowe? Oprócz mieszkań i budynków podczas powodzi zniszczeniu ulegają też samochody. Czy jest możliwość dochodzenia odszkodowania za zatopiony pojazd? Artykuł ten przeznaczony jest przede wszystkim dla tych, którzy walczą z ubezpieczycielem o odszkodowania za zalany samochód.

Niepłacenie składek ZUS przez osobę posiadającą firmę a możliwe konsekwencje
Pewna osoba od 12 lat ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, zakładam, że ma REGON. Od dawna nie jest jednak aktywna, ale nie chce wyrejestrować działalności. Jest na utrzymaniu matki, poza tym choruje psychicznie. Osoba ta nie opłaca składek ZUS, jest więc nieubezpieczona. Tłumaczy, że jej rodzaj działalności nie rodzi obowiązku odprowadzania składek ZUS. Czy ma rację? Jakie skutki prawno-finansowe może mieć jej zachowanie dla najbliższej rodziny (matki i brata)?

Kolizja drogowa z winy kierowcy TIR-a - firmy ubezpieczeniowe
(...) Tak jak już pisałem, odpowiedzialność karna a odpowiedzialność cywilna są instytucjami niezależnymi od siebie. Bardzo często firmy ubezpieczeniowe, które odszkodowawczo odpowiadają za sprawcę czynu, wymagają ustalenia jego winy w powstałym zdarzeniu.

Wybrane opinie naszych klientów:

Jestem bardzo zadowolony – szybko, profesjonalnie i o wiele taniej niż w kancelarii adwokackiej. Dziękuje i będę częściej z Waszej pomocy korzystał.

Marek

Jestem bardzo zadowolony z usług EPORADY24, na początku miałem wahania, czy skorzystać i płacić nie wiadomo za co, ale odpowiedź, jaką dostałem, była całkowicie zadowalająca i tylko żałuję, że wcześniej z niej nie skorzystałem, polecam wszystkim i zostawiam najwyższą ocenę.

Jarek

Opinia przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Jest bardzo dokładna, rzetelna, odwołująca się do konkretnych przepisów, które cytuje niekiedy wprost – a do tego pozostaje zrozumiała dla przeciętnego człowieka. Będzie dla mnie olbrzymią pomocą. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.

łukasz

Otrzymałam niezbędną poradę i wyjaśnienia na każde zagadnienie w moim kłopocie i najmniejszą wątpliwość – za kwotę, na którą mogłam sobie pozwolić, bo na prawnika miejscowego nie stać mnie niestety! Już poleciłam Wasz serwis przyjaciółce z problemami finansowymi – alimentacja, podziały po rozwodach, darowizny itp. Cieszę się, że trafiłam tu i dziękuję za okazaną mi pomoc i pomocy ciąg dalszy. Na pewno – jeżeli zajdzie taka potrzeba – skorzystam z Waszego profesjonalnego serwisu!

Dziękuję –

Lidia

Porada prawna szybka i rzeczowa, 10/10. Dowiedziałam się czegoś więcej, niż sama mogłam przypuszczać. Polecam serwis w 100%.

Joanna

Szybka i fachowa odpowiedź na moje pytanie. Oby tak dalej. Dlaczego tak nie robią inni prawnicy?

Arkadiusz

BARDZO POLECAM. Sprawa z którą się zwróciłem wydawała się bez wyjścia. Wplątałem się w bardzo skomplikowany "układ" współpracy z dużym producentem materiałów budowlanych. Sądziłem, że mając gwarancję + aprobaty + deklaracje + faktury i wykonując usługi na wysokim poziomie mogę spać spokojnie. Myliłem się. Realia okazały się bardzo brutalne. Byłem załamany - wszystkie próby zainteresowania różnych instytucji były nieskuteczne. Pani Eliza wskazała mi sposób i czynnie POMOGŁA w jego wprowadzeniu. Wiem, że do ostatecznego rozstrzygnięcia minie jeszcze sporo czasu. Sprawa jest naprawdę bardzo trudna. Odzyskałem jednak wiarę w siebie i ludzi. Kontakt bardzo dobry - o wiele lepszy od kontaktów z innymi prawnikami. Jeszcze raz gorąco POLECAM.

Zbyszek

Dziękuję bardzo za rzetelną i wyczerpującą odpowiedź. Od jakiegoś czasu słyszałam różne sprzeczne opinie dotyczące mojego problemu i szczerze mówiąc, nie bardzo wiedziałam, do kogo się zwrócić, by uzyskać potrzebne informacje. W stosownym urzędzie nie dowiedziałam się niestety niczego konkretnego, a korzystanie z drogich usług biur doradczych nie wchodziło w grę. Państwa konkurencja w internecie wyceniła mój problem drożej. Pan Aleksander Słysz dokładnie przeanalizował moje pytania i rozwiał wątpliwości. Teraz wiem, jakie powinnam podjąć kroki w najbliższej przyszłości. Przyznam się, że obawiałam się krótkiej, lakonicznej odpowiedzi, niekoniecznie adekwatnej do wpłaconej kwoty, ale jestem pozytywnie zaskoczona. Duży plus za możliwość zadawania pytań dodatkowych.

Dziękuję i pozdrawiam cały zespół,

Roksana

Rewelacyjny serwis, niemający żadnego odpowiednika w internecie w kraju, jak i na świecie. Fachowe, na najwyższym poziomie porady prawne, udzielane z ogromnym zaangażowaniem i troską o dobro klienta. Osobiście składam podziękowanie panu Jakubowi Bonowiczowi za pomoc i udzielenie profesjonalnych porad.

Leszek

Bardzo dziękujemy za porady. Muszę przyznać, że początkowo się wahałam, aby skorzystać z porad przez internet. Teraz się przekonałam, że to supersprawa. Chodziłam po prawnikach osobiście i stałam w miejscu – wiadomo, że to jakiś tam stres rozmawiać z prawnikiem, zadawać pytania, a tutaj mogłam zadawać pytania za pytaniem, na które bardzo szybko otrzymałam odpowiedzi. Dziękujemy w imieniu moim i męża, polecam ten serwis.

Pozdrawiam,

Irena i Marek

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »