.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Firma zarejestrowana w UK jako self-employed

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 23.11.2015

Firma zarejestrowana w UK jako self-employed. Kupuję towar w Chinach z wysyłką do Polski. Wystawiam go na Allegro. Wysyłką towarów do klientów zajmuje się mój brat. Pieniądze wpływają na polskie konto. Tax odprowadzam w UK. Czy taki model działalności jest legalny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż jest Pan właścicielem firmy zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii (self-employed). Kupuje Pan towar w Chinach z bezpośrednią wysyłką do Polski i wystawia go Pan na Allegro. Wysyłką towarów z Polski zajmuje się Pana brat. Pieniądze ze sprzedaży wpływają na polskie konto bankowe, a podatek odprowadza Pan w Wielkiej Brytanii.

 

Jak Pan wskazał, nie jest to dropshipping, jest to sprzedaż bezpośrednia przez Allegro.

 

Jeśli chodzi o cło i VAT, nie ma takich opłat, dokładnie mówiąc, nie są naliczane, gdyż przesyłki dostarczane do Polski nie przekraczają wartości 25 USD. Gdy zamówił Pan produkty na kwotę ok. 120 USD, dostawa była realizowana przez DHL i DHL odprowadził wszelkie opłaty. Reszta przesyłek realizowana jest przez Pocztę Polską.

 

Początkowo towary były wysyłane do UK, czyli miejsca, gdzie jest zarejestrowana działalność. Cło i VAT też nie były naliczane, dostawa realizowana była przez royal mail. W UK cło i VAT, jak Pan wskazuje, nie są naliczane, jeśli wartość towaru w przesyłce nie przekracza określonej kwoty. Prowadząc działalność w UK, jest Pan zarejestrowany jako importer. Posiada Pan specjalny numer, który umieszczany jest na każdej przesyłce z Chin.

 

Niestety, w mojej opinii ten model działalności nie jest zgodny z prawem. Przede wszystkim w niniejszym wypadku de facto cała działalność ma miejsce na terytorium Polski. Towary są wysyłane najpierw do Polski z Chin. Następnie wystawiane są na Allegro, za pośrednictwem tego portalu są one oferowane kupującym, którzy mogą je zakupić on-line. Następnie towar jest wysyłany z magazynu w Polsce do kupujących, wysyłką zajmuje się Pana brat, zaś pieniądze są przyjmowane na Pana konto bankowe, w polskim banku.

 

Jedynym łącznikiem Pana działalności z Anglią jest to, że firma zarejestrowana jest w Anglii, przy czym fakt, iż jest Pan obywatelem polskim, nie ma jakiekolwiek znaczenia. W prawie podatkowym kwestia obywatelstwa ma znaczenie pomniejsze, decydujące ma kwestia rezydencji podatkowej, czyli gdzie podatnik ma stałe miejsce zamieszkania i tzw. ośrodek interesów życiowych.

 

Jeśli chodzi o cło i VAT, to wskazuje Pan, że towary te trafiają przez granicę bez zapłaty opłat granicznych, ze względu na to, że wartość przesyłki nie przekracza 25 USD. Naturalnie, gdyby celnicy przeprowadzili kontrolę, to decyduje rzeczywista wartość towaru znajdującego się w przesyłce, a nie wartość wpisana na papierze.

 

(…)

 

Zatem jeśli wartość przesyłki wynosi do 45 euro i jest to GIFT, to nie podlega ona ocleniu.

 

Dodam, że przy sprowadzaniu towarów z Chin trzeba pamiętać, w oparciu o jaką metodę wyliczamy wartość przesyłki. Podstawą naliczeń jest co do zasady kwota na fakturze, a podstawą do zastosowania kursu waluty – formalna data przyjęcia zgłoszenia celnego – tj. „dzień oclenia”. Jeśli towar zakupiony został np. 15 lutego, ale dotarł na obszar celny Wspólnoty 19 lutego, to zwykle celnik przyjmuje kurs waluty z dnia 19 lutego.

 

Jednakże trzeba pamiętać o jednym – jeśli do kogoś ciągle są wysyłane GIFTY, to oczywiście UC może to skontrolować. Sprzedawcy jak i kupujący, aby tylko uniknąć lub obniżyć wysokość opłat celno-podatkowych, próbują wpływać na deklarowaną wartość przesyłki (aby wynosiła do 45 euro) i wysyłają towar jako gift, mimo że faktycznie towar powinien podlegać ocleniu i VAT-owi. Działania te są oczywiście nielegalne i polegają na wprowadzeniu w błąd organ uprawniony do kontroli celnej, naruszaniu warunku zwolnienia od cła lub też uchylaniu się od obowiązku podatkowego, które zagrożone są konsekwencjami z kodeksu karnego skarbowego, w postaci kary grzywny do 720 stawek dziennych, kary pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Nadto, w przypadku gdy deklarowana wartość przesyłka jest niższa niż w rzeczywistości, kupujący narażony jest na obciążenie dodatkowymi należnościami celno-podatkowymi obliczonymi w drodze oszacowania przez organy celne.

 

(…)

 

Należy wskazać, iż inaczej zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w wersji pierwotnej, tj. gdy towary były importowane do Anglii i sprzedawane dalej do Polski, zakładając oczywiście, iż jest Pan brytyjskim (a nie polskim) rezydentem podatkowym. Z punktu widzenia podatku dochodowego wówczas w posiada Pan status brytyjskiego rezydenta podatkowego, a w Polsce jest Pan nierezydentem. Za nierezydenta uważa się osobę fizyczną, jeżeli nie ma na terytorium RP miejsca zamieszkania, czyli nie posiada w tym kraju swojego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) i przebywa na terenie RP mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym. Osoby takie podlegają w RP ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego i zobowiązane są zapłacić w Polsce podatek tylko od dochodów osiągniętych w RP (art. 3 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Potwierdzeniem statusu nierezydenta jest w Polsce certyfikat rezydencji, czyli zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych, wystawiany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa zamieszkania podatnika (art. 5a pkt 21 ustawy o PIT).

 

W takim wypadku mogliśmy mieć do czynienia co najwyżej ze sprzedażą wysyłkową na terytorium Polski i byłby Pan wówczas obowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej 40 293 euro (160 000 zł), natomiast nie byłoby potrzeby rozliczania się z podatku dochodowego na terytorium Polski, samo bowiem prowadzenie sprzedaży wysyłkowej nawet poprzez Allegro i nawet jeśli pieniądze są przyjmowane na polski rachunek bankowy, nie oznaczało prowadzenia zakładu na terytorium Polski – po prostu towary są wysyłane do Polski z UK. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl