Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firma w Niemczech a miejsce opodatkowania

Autor: Rafał Styczyński • Opublikowane: 02.03.2012

Otwarłem jednoosobową firmę w Niemczech, gdzie jestem zameldowany i mieszkam na stałe. Do Polski przyjeżdżam raz lub dwa razy w roku (na święta). Czy będę musiał w Polsce płacić podatki (teraz lub gdy zacznę pracować na umowę o pracę)?

Rafał Styczyński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W mojej opinii w opisanej sytuacji nie posiada Pan rezydencji podatkowej w Polsce w konsekwencji jest Pan zobowiązany wyłącznie do płacenia podatku od dochodu osiągniętego w Polsce. Dlatego też zarówno dochody osiągnięte na podstawie umowy o pracę, jak i działalności gospodarczej osiągnięte wyłącznie w Niemczech nie będą w Polsce podlegały opodatkowaniu.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Zgodnie z ust. 1a tego artykułu „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Natomiast art. 3 ust. 2a stanowi, że „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Mając powyższe uregulowania na uwadze, w mojej opinii w Polsce podlega Pan ograniczonemu obowiązkowi podatkowego. Naturalnie organy podatkowe mogą się starać udowodnić, że zmianie nie uległo tzw. centrum interesów osobistych. Przy ustalaniu centrum interesów życiowych warto odnieść się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku, gdy dana osoba, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, posiada miejsce zamieszkania (rezydencję) w dwóch krajach, zastosowanie znajdują postanowienia tych umów przewidujące reguły kolizyjne. Zgodnie z nimi rezydencję podatkową danej osoby (jej miejsce zamieszkania) określa się według następujących zasad:

 

  1. posiadania w danym kraju ogniska domowego,
  2. ściślejszych powiązań osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych),
  3. przebywania zwykle w jednym z krajów,
  4. obywatelstwa,
  5. wzajemnych porozumień dokonywanych pomiędzy odpowiednimi władzami podatkowymi obydwu państw.

 

Należy pamiętać, że powyższe zasady stosuje się w kolejności, tzn. kolejna reguła kolizyjna rozpatrywana jest jedynie w sytuacji, jeżeli poprzednia (poprzednie) nie dała jasnego rozstrzygnięcia.

 

Jeżeli organy podatkowe udowodnią, iż Pańskie centrum interesów osobistych znajduje się w Polsce, Pańskie dochody osiągnięte w Niemczech będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

 

W takiej jednak sytuacji uzyskany przez Pana dochód z pracy lub działalności gospodarczej w Niemczech jest zwolniony w Polsce z opodatkowania. Należy go jednak wziąć pod uwagę do wyliczenia stopy procentowej podatku, jeśli również w Polsce zostały osiągnięte dochody podlegające opodatkowaniu. Jeśli takich dochodów nie będzie, to nie ma konieczności składania w Polsce zeznania rocznego.

 

Co jednak niezwykle istotne, zmiana miejsca zamieszkania, również w przypadku wyjazdu za granicę, winna być zgłoszona w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-3. Jest to niezwykle istotny argument przemawiający za wyłączeniem z opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą. Dlatego zalecam to zrobić, o ile nie zostało dokonane zaktualizowanie zgłoszenia.

 

Organy podatkowe również potwierdzają konieczność złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego, jest to jedna z przesłanek, która określa rezydencję. W podobnej do Pańskiej sprawie organ podatkowy zajął niekorzystne dla podatnika stanowisko, w swojej argumentacji przywołał fakt, iż podatnik nie złożył formularza NIP-3. W piśmie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 17.07.2007 r., sygn. akt P-1/415-34/07, możemy przeczytać:

 

„Jak wynika z opisanego stanu faktycznego na wyspie Jersey przebywa Pani wraz z mężem od 2005 r. W Polsce jest Pani współwłaścicielką działki z domkiem letniskowym jak również, posiada rachunek bankowy. Za 2006 r. złożyła Pani zeznania podatkowe na druku PIT-36 o osiągniętym dochodzie. Jednocześnie nie udokumentowała Pani /dla celów podatkowych / miejsca zamieszkania na wyspie Jersey – brak wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej certyfikatu rezydencji, który by informował o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych ani też nie złożyła Pani w urzędzie informacji dotyczącej zmiany miejsca zamieszkania.

 

Wobec powyższego wyjazd na wyspę Jersey, jakkolwiek pociągnął za sobą konieczność zmiany miejsca pobytu i zamieszkania to nie przesądził o zmianie stałego miejsca pobytu z krajowego na zagraniczne. Nie spowodował również zmiany ośrodka osobistych i majątkowychinteresów, mających istotne znaczenie dla ustalenia miejsca zamieszkania. (…)

 

Oznacza to, że za 2006 i 2007 r. podlega Pani w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł.

 

Wobec powyższego zobowiązana Pani jest do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania zeznań PIT-36, przeznaczonych dla osób osiągających dochody z zagranicy. W przypadku braku umowy międzynarodowej w sprawie o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy rozliczaniu dochodów podatnika czasowo przebywającego za granicą ma zastosowanie metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia podatku zapłaconego za granicą ).Stąd stanowisko Pani przedstawione w zapytaniu uznaje za nieprawidłowe”.

 

Dlatego też, jeżeli nie dokonał Pan powyższej czynności, rekomenduję to zrobić. Warto dodać, iż w przypadku gdy podatnik przyjeżdża do Polski okazjonalnie na święta czy imprezy rodzinne, to nie zmienia to jego rezydencji podatkowej. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 04.11.2009 r., sygn. akt IPPB4/415-536/09-2/JK2, gdzie czytamy:

 

„Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni przeniosła swój ośrodek interesów życiowych do Holandii. Od 2004 roku mieszka i pracuje w Holandii, gdzie również rozlicza się z podatku dochodowego. W Holandii poznała swojego partnera życiowego, który jest Holendrem. W tym kraju ma rodzinę, mieszka i pracuje. W Polsce nie osiąga żadnych dochodów. Do Polski przyjeżdża jedynie na uroczystości rodzinne (urodziny mamy, brata, siostry).

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż od 2004 r. i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawczyni podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Wobec powyższego dochody uzyskiwane od 2004 r. z tytułu pracy wykonywanej w Holandii gdzie Wnioskodawczyni przeniosła swoje centrum interesów życiowych nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym przychody te będą opodatkowane w Holandii”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus IV =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Emerytura w Polsce a działalność gospodarcza w Niemczech

Jestem byłym wojskowym. Po 15 latach przeszedłem na emeryturę (na tzw. podstawę). Obecnie mieszkam w Niemczech. Od roku prowadzę tu własną działalność gospodarczą, płacę podatki. Czy mógłbym doliczyć do emerytury w Polsce okres mojej pracy w Niemczech?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »