.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firma spółki jawnej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 06.07.2015

Firma spółki jawnej, czyli nazwa, pod którą spółka ta prowadzi działalność gospodarczą, powinna zawierać nazwisko lub nazwę co najmniej jednego ze wspólników, a także wskazanie formy prawnej, czyli oznaczenie „spółka jawna” lub jego skrót – „sp. j.”.Firma spółki jawnej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Firma spółki jawnej czyli nazwa pod którą spółka prowadzi działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu spółek handlowych1 firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”, przy czym zgodnie z art. 24 § 2 dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”. W stosunku do firmy spółki jawnej stosuje się zasady prawa firmowego wyrażone w księdze I tytule II dziale III Kodeksu cywilnego2, tj. zasady prawdziwości, jedności, ciągłości, wyłączności i jawności.

 

W przypadku gdy wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne, firma spółki jawnej (czyli nazwa, pod którą spółka ta prowadzi działalność gospodarczą) składać powinna się z nazwiska co najmniej jednego ze wspólników oraz z oznaczenia „spółka jawna” (ewentualnie skrótu „sp. j.”), np. Nowak i spółka – spółka jawna. W firmie spółki mogą zostać wskazane oczywiście nazwiska więcej niż jednego, a nawet wszystkich wspólników, a także ich imiona lub pierwsze litery imion, np. Nowak, Kowalski, Szulc, Walczak spółka jawna czy A. Nowak, J. Kowalski i spółka – sp. j.”. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby do firmy spółki jawnej dodawane były przedrostki czy przyrostki, np. Przedsiębiorstwo Handlowe A. Nowak, J. Kowalski i spółka – spółka jawna czy Nowak, Kowalski, Szulc, Walczak – handel hurtowy sp.j., pod warunkiem jednak, że nie będzie to naruszało zasady prawdziwości, a więc nie będzie wprowadzało w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia.

Firma spółki jawnej w sytuacji gdy wspólnikami są wyłącznie osoby prawne lub inne spółki handlowe

W sytuacji gdy wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby prawne lub inne spółki handlowe, w firmie spółki jawnej powinna znaleźć się nazwa co najmniej jednej z nich, przy czym mając na uwadze treść art. 43(5) § 4 w zw. art. 43(2) § 2 Kodeksu cywilnego wydaje się, że może to być skrót tej nazwy, pod warunkiem jednak że został on ujawniony w rejestrze przedsiębiorców.

 

Natomiast w przypadku gdy wspólnikami spółki jawnej są zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne, czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, to od woli wspólników będzie zależało czy w firmie spółki jawnej umieszczone zostaną nazwiska i nazwy wszystkich z nich, czy też zostanie to ograniczone tylko do oznaczenia jednego ze wspólników lub grupy wspólników.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.07.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + X =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »