.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firma a miejsce zameldowania

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 26.04.2013

W 1995 roku chciałam otworzyć sklep w Wejherowie (mieszkałam w sąsiedniej miejscowości). Urzędniczka poinformowała mnie, że siedziba firmy musi znajdować się w miejscu zameldowania. Zameldowałam się więc u rodziny (chociaż w rzeczywistości nigdy się nie przeprowadziłam). Teraz mój mąż podczas sprawy rozwodowej posądza mnie, że zamieszkałam wtedy w Wejherowie z jakimś mężczyzną. Jak dowieść, że to nieprawda?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem Pani zdenerwowanie w sytuacji, gdy mąż stara się wykazać, że dopuściła się Pani zdrady małżeńskiej, wywodząc ten fakt z posiadania przez Panią innego adresu zameldowania. Oczywiście rozumiem, że do zmiany adresu doszło w związku z podjęciem przez Panią w 1995 roku własnej działalności gospodarczej.

 

Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że urzędniczka, która w 1997 roku zażądała od Pani zameldowania się w miejscowości, w której chciała Pani podjąć działalność, niepotrzebnie wzywała Panią do zmiany adresu. W roku 1995 prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców uregulowane było w ustawie z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 8 tej ustawy podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wymagało, z zastrzeżeniem art. 9-11, zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zwanej dalej ewidencją. Organ ewidencyjny zobowiązany był dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do zgłoszenia złożonego przez przedsiębiorcę. Zgłoszenie takie według art. 16 ustawy powinno było zawierać:

 

1) oznaczenie podmiotu gospodarczego i jego siedziby (miejsca zamieszkania), a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu gospodarczego – również ich imiona i nazwiska;

2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej;

3) wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z powyższym przepisem przedsiębiorca musiał wyznaczyć siedzibę swego przedsiębiorstwa w miejscu swego zamieszkania. Nigdzie jednak nie było wymagane, by miejsce zamieszkania stanowiło miejsce stałego zameldowania. Wystarczające było posiadanie zameldowania tymczasowego pod wskazywanym adresem. Jednocześnie przedsiębiorca mógł we wniosku rejestracyjnym wskazać miejsce wykonywania działalności, czyli miejsce w którym faktycznie prowadził działalność, np. dokonywał sprzedaży w sklepie. Miejscowość zamieszkania i wykonywania działalności nie musiały być tą samą miejscowością.

 

Niestety urzędnicy wielokrotnie popełniali i nadal popełniają błąd, uznając, że miejsce zamieszkania jest równoznaczne z miejscem zameldowania.

 

Definicja terminu „zamieszkanie” została uregulowana w art. 25 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.): „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

 

Istnieją dwa, integralnie złączone składniki miejsca zamieszkania: obiektywny, czyli pobyt stały w danej miejscowości (corpus) oraz subiektywny w postaci uzewnętrznionego zamiaru, woli tego pobytu (animus). Łączne występowanie tych składników pozwala wskazać daną miejscowość jako centrum życiowej aktywności osoby, w którym koncentrują się jej interesy osobiste i majątkowe. Pobyt stały (zwykły) polega na faktycznym przebywaniu, zamieszkiwaniu w danej miejscowości, skupieniu w niej swego centrum życiowego. Samo zameldowanie spełnia funkcję jedynie elementu uzupełniającego całokształt stanu faktycznego, jednak we współczesnym społeczeństwie polskim i europejskim praktyczna doniosłość i efektywność tego elementu istotnie zmalała i jego istnienie albo brak nie przesądza już materii miejsca zamieszkania*.

 

Zameldowanie jest aktem administracyjnym, który potwierdza okoliczność stałego zamieszkania w danej miejscowości i ułatwia ustalenie, ale nie przesądza o miejscu zamieszkania**. Z zameldowaniem nie jest więc związane domniemanie, że określa ono miejsce zamieszkania***.

 

W związku z powyższym nie miała Pani obowiązku przemeldowania się do miejscowości, w której prowadziła Pani swoją działalność. Ponieważ jednak urzędniczka wymusiła na Pani taka zmianę, to w chwili obecnej powinna się Pani powołać przed sądem na treść art. 16 pkt 1 ustawy o działalności gospodarczej.

 

Po drugie powinna Pani przedstawić w sądzie wydruk z rejestru przedsiębiorców, w którym ujawniony będzie adres siedziby przedsiębiorcy.

 

Kolejna możliwość to powołanie na świadków członków rodziny, u których się Pani zameldowała, by potwierdzili, że nigdy Pani z nimi nie mieszkała.

 

Może Pani także przedstawić zaświadczenie z ewidencji ludności o miejscu zamieszkania. Wniosek składa się gminie Pani zamieszkania. Należy w nim zaznaczyć, że chodzi Pani o dane dotyczące zarówno zameldowana tymczasowego, jak i stałego. Wniosek podlega opłacie 17 zł.

 

 

 

 

*Orzeczenie SN z 8 maja 1970 r., I CR 208/69, OSN 1971, nr 2, poz. 37; S. Dmowski, S. Rudnicki, Kodeks cywilny. Komentarz, 2006, s. 116; K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz, s. 197.

**A. Taudul, Rezydencja podatkowa. Praktyczne aspekty, PP 2006, nr 8, s. 5; postanowienie NSA w Warszawie z 15 lutego 2006 r., I OW 231/05, Lex nr 201525.

***Orzeczenie NSA w Warszawie z 14 grudnia 2005 r., I FSK 212/05, Lex nr 195823; orzeczenie NSA z 8 listopada 1988 r., III SA 428/88, ONSA 1988, nr 2, poz. 88; orzeczenie SN z 3 maja 1973 r., I CZ 48/73, Lex nr 7250; orzeczenie SN z 8 maja 1970 r., I CR 208/69, OSNC 1971, nr 2, poz. 37.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl