Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fikcyjne małżeństwo w celu wyłudzenia świadczenia po mężu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 10.06.2019

Babcia zmarła 5 lat temu. Teraz po śmierci dziadka (84 l.), po przedstawieniu mojemu tacie aktu zgonu, okazało się, że wujek wziął rozwód ze swoją żoną i wydał ją za swojego starego, schorowanego ojca, po to, aby uzyskała świadczenia emerytalne po dziadku, hańbiąc tym samym imię mojej śp. babci. Ukrywano to przed wszystkimi znajomymi oraz naszą częścią rodziny. Jest to małżeństwo fikcyjne, zawarte, aby wyłudzić świadczenie po mężu. Czy coś takiego jest legalne? Jak można unieważnić takie małżeństwo? Gdzie należy zgłosić problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Fikcyjne małżeństwo w celu wyłudzenia świadczenia po mężu

Do przyczyn unieważnienia małżeństwa polski ustawodawca zalicza:

 

  • przeszkodę wieku (art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
  • przeszkodę ubezwłasnowolnienia (art. 11 § 1),
  • przeszkodę choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego (art. 12 § 1),
  • przeszkodę pozostawania w związku małżeńskim (bigamii – art. 13 § 1),
  • przeszkodę pokrewieństwa (art. 14 § 1),
  • przeszkodę powinowactwa (art. 14 § 1),
  • przeszkodę przysposobienia (art. 15 § 1),
  • przeszkodę oświadczenia dotkniętego wadami oświadczenia woli (art. 151 § 1) (por. A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 66).

 

Z brzmienia art. 17 wynika, że powyższy katalog ma charakter zamknięty, a jego uzupełnienie może nastąpić wyłącznie w drodze interwencji ustawodawcy. Przyczyny unieważnienia małżeństwa określane są często przez doktrynę jako przeszkody do zawarcia małżeństwa. Małżeństwo zawarte pomimo istnienia przeszkody jest ważne, ale może zostać unieważnione w drodze orzeczenia sądu.

 

Przyczyną wyłączającą unieważnienie małżeństwa jest jego ustanie. Ustanie małżeństwa następuje w razie śmierci małżonka oraz prawomocnego orzeczenia rozwodu. Kwestia unieważnienia małżeństwa, które już ustało, jest w zasadzie bezprzedmiotowa, tym bardziej, że połączona byłaby zazwyczaj z długotrwałym postępowaniem, które mogłoby prowadzić do ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących sfery intymnego życia małżonków.

 

Ustanie małżeństwa, aby wywołało skutek, o którym mowa w art. 18 zd. 1, w postaci uniemożliwienia unieważnienia małżeństwa, musi nastąpić przed uprawomocnieniem się wyroku unieważniającego małżeństwo.

 

Art. 18 zd. 1 wprowadza zasadę, że małżeństwo nie może zostać unieważnione po jego ustaniu. Jednocześnie od zasady tej wprowadza dwa wyjątki. Po pierwsze, unieważnione po swoim ustaniu może być małżeństwo zawarte z naruszeniem zakazu pokrewieństwa (a więc małżeństwo zawarte między krewnymi w linii prostej oraz między rodzeństwem), oraz po drugie, unieważnieniu takiemu może podlegać małżeństwo zawarte przez osobę już pozostającą w związku małżeńskim (a więc małżeństwo zawarte z naruszeniem zakazu bigamii). Niedopuszczalne jest unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu z innych przyczyn niż wskazane w art. 18 zd. 2.

 

Ze względu na śmierć dziadka uznanie jego małżeństwa za nieważne jest wykluczone.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 0 =

»Podobne materiały

Powtórny ślub mamy a zobowiązania finansowe wobec ojczyma w przyszłości

Moja mama planuje wkrótce zawrzeć związek małżeński (ślub cywilny) z osobą rozwiedzioną. Mama posiada własnościowe mieszkanie, które nie jest objęte ani darowizną (jest w planach), ani testamentem (jeszcze nie sporządzony). Jakie będą konsekwencje prawne ślubu mamy wobec mnie (jedynej córki) oraz mo

Rejestracja ślubu wziętego za granicą

Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób i jak zarejestrować ślub, który miałem za granicą. Mam na myśli w jakim urzędzie, w jakiej formie (podanie czy formularz)?

Zgoda na zawarcie małżeństwa nieletniej przez sąd

Nieletnia kobieta (17 lat) jest w ciąży i chciałaby wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa. Ojciec dziewczyny nie żyje, a matka ma ograniczoną władzę rodzicielską w stosunku do niej. Czy zgoda w ogóle np. matki jest bezwzględnie potrzebna na zawarcie małżeństwa nielet
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »