.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszywe oskarżenia na portalu z ocenami pracodawców

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 16.05.2020

Pracuję w firmie produkującej maszyny na stanowisku kierownika produkcji. W ostatnim czasie na jednym z portali ocenami pracodawców zostały wpisane o mnie fałszywe oskarżenia oraz obraźliwe słowa. Chciałbym pociągnąć osobę, która to wpisała, do odpowiedzialności. Jak się za to zabrać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fałszywe oskarżenia na portalu z ocenami pracodawców

Odpowiedzialność karna autora fałszywych oskarżeń

Po zapoznaniu się z treścią wpisu pod wskazanym adresem uważam, że autor obraźliwych słów może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z art. 212 § 2 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Zgodnie z treścią przywołanego przepisu „osoba, która pomawia za pomocą środków masowego komunikowania inną osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

W związku z tym, iż autor wpisu przekroczył dozwolone granice krytyki w internecie, publikując swoją wypowiedź w ogólnodostępnym serwisie, może zostać przeciwko niemu wytoczona sprawa karna z oskarżenia prywatnego. Do wszczęcia postępowania karnego w sprawie o zniesławienie, niestety nie jest możliwe złożenie samego zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa i tym samym „oddanie spraw w ręce organów ścigania”. Przestępstwo opisane w art. 212 Kodeksu karnego jest bowiem ścigane z oskarżenia prywatnego.

Gdy sprawca czynu jest znany

Adekwatny sposób postępowania w opisanej sprawie zależy przede wszystkim od tego, czy posiada Pan wiedzę, kto jest autorem zniesławiającego tekstu. Jeżeli zna Pan sprawcę (dlatego, że przykładowo sam się Panu przyznał albo właściciel serwisu z ogłoszeniami przekazał Panu jego dane) – powinien Pan sporządzić prywatny akt oskarżenia i złożyć go bezpośrednio do sądu. Takie pismo powinno zawierać przede wszystkim oznaczenie osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. Dowodami w sprawie będzie na pewno obraźliwy wpis (zapisany na nośniku danych lub w formie obrazu), zeznania świadka, który potwierdzi, że stawiane Panu zarzuty są nieprawdziwe oraz, że ich treść umożliwia Pana identyfikację. Jeżeli między Panem a sprawcą nastąpiła wymiana korespondencji potwierdzająca autorstwo sprawcy i jego motywację, warto również przedstawić ją jako dowód w sprawie. Istotnym elementem aktu oskarżenia będzie także przedstawienie struktury organizacyjnej w Pana zakładzie pracy i tym samym wyjaśnienie, na jakiej podstawie możliwe jest rozpoznanie Pana jako opisanego kierownika.

Ustalenie autora wpisu na portalu z ocenami pracodawców

W sytuacji natomiast, gdy nie zna Pan danych sprawcy albo domyśla się Pan, kto stoi za wpisem, lecz nie ma Pan dowodów potwierdzających jego autorstwo, powinien Pan skorzystać z rozwiązania przewidzianego w art. 488 § 1 Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Przedmiotowy przepis umożliwia zwrócenie się do policji w celu ustalenia sprawcy wpisu zamiast składania prywatnego aktu oskarżenia do sądu. W tym celu należy złożyć (najlepiej w formie pisemnej) skargę, w której opisze Pan zaistniałą sytuację i zawrze wniosek o ustalenie sprawcy przestępstwa. Policja przeprowadzi czynności dowodowe i następnie przekaże Pana skargę wraz z danymi autora wpisu do właściwego sądu. Postępowanie karne zostanie wszczęte z chwilą złożenia przez Pana skargi na policję. Jej treść powinna odpowiadać prywatnemu aktowi oskarżenia z informacją o anonimowości sprawcy przestępstwa.  

 

Warto również mieć na uwadze, iż zgodnie z treścią art. 212 § 3 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) w przypadku skazania za przestępstwo zniesławienia sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton