Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszywa faktura za wczasy przedstawiona w firmie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.03.2016

Trzy lata temu przedstawiłem fakturę za wczasy w firmie, aby uzyskać przysługujące dofinansowanie, jednak faktura była fałszywa. Obecnie dostałem wezwanie na policję jako podejrzany. Czy przyznać się do winy i zadeklarować dobrowolne poddanie się karze? Czy przyznając się do winy. uniknę kosztów sądowych? Co mi grozi, jeśli odmówię składania zeznań w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż został pan wezwany w charakterze podejrzanego, a to z kolei powoduje, że nie będzie Pan składa zeznań, lecz wyjaśniania, i co najważniejsze, nie musi Pan ich składać, lecz może odmówić składania wyjaśnień. Jeżeli zostanie Panu przedstawiony zarzut, a z wezwania wynika, że w tym celu został Pan wezwany, zasadne jest wskazanie, iż z chwilą przedstawienia zarzutu może Pan realizować swoje prawa, o których zostanie Pan pouczony, w tym m.in. prawo do odmowy składania wyjaśnień. Podejrzanemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.

 

Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

 

Podejrzany nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Podejrzany jest jednak obowiązany poddać się:

 

  • oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała; wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom,
  • badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3,
  • pobraniu przez funkcjonariusza policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób.

 

Tylko Pan może wiedzieć, czy jest Pan w stanie się wybronić, czy też nie. Z treści Pana pytania wynika, że przyznaje się Pan do oszustwa, bowiem celem uzyskania dofinansowania przedstawił Pan fałszywą fakturę.

 

W chwili obecnej w mojej ocenie jedyną szansą dla Pana zasadne jest podjęcie walki o zakwalifikowanie Pana czynu z art. 286 § 3 K.k., a nie z art. 286 § 1 K.k. Powyższe ma ogromne znaczenie z punktu widzenia Pana możliwości obrony.

 

Konieczne byłoby jednak wykazanie, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przypadkiem opisanym w 3 art. 286 K.k., który podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Nie znając treści akt sprawy, niezwykle trudno jest wskazać, czy mamy do czynienia z czynem mniejszej wagi, czy też nie. Konieczne jest bowiem ustalenie, czy działał Pan z premedytacją, czy też nie. Musiałyby zatem występować okoliczności łagodzące. Wskazać należy bowiem na stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 6 sierpnia 2003 r., sygn. akt WA 34/2003, w którym wskazano, iż „jeżeli zebrany materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że oskarżony działał z pełną premedytacją i świadomością nie ma podstaw do przyjęcia wypadku mniejszej wagi przewidzianego w art. 286 § 3 kk. Przypisanie oskarżonemu oszustwa w postaci wypadku mniejszej wagi nie przesądza o możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego”.

 

Reasumując, w Pana przypadku należy podjąć próbę współpracy z pokrzywdzonym celem wykazania, iż mamy o do czynienia z czynem z art. 286 § 3 K.k. (niższe zagrożenie karą).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki