.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszowanie palet EUR

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 09.07.2008

Artykuł omawia konsekwencje prawne wprowadzania do obrotu fałszywych palet EUR oraz palet nieodpowiadających specyfikacji palet EUR.Fałszowanie palet EUR

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Handel towarami opatrzonymi podrobionymi znakami towarowymi

Wskutek ostatniej nowelizacji przepisu art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej Ustawą), rozszerzony został katalog spenalizowanych nim (objętych karą) czynów poprzez wprowadzenie sankcji za handel towarami opatrzonymi podrobionymi znakami towarowymi.

 

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami karze podlegało tylko pierwotne wprowadzenie na rynek towaru opatrzonego podrobionym znakiem towarowym. Nowelizacja ustawy, przede wszystkim w obliczu wzmiankowanego przepisu art. 305, ale również pokrewnego mu przepisu art. 306 wymienionej Ustawy, oznacza, że karze podlegać będzie nie tylko ten, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać (przykładowo na podstawie licencji), ale również ten, kto dokonuje obrotu – w potocznym rozumieniu „handluje” – towarami oznaczonymi takimi właśnie znakami.

Nielegalne znakowanie palet przy użyciu zastrzeżonych znaków towarowych

W kontekście obrotu paletami EUR oznacza to, że nielegalne ich znakowanie przy użyciu zastrzeżonych znaków towarowych: EUR w owalu, EPAL w owalu lub logo kolei narodowych jest, w myśl przepisów obowiązującego prawa, czynem zabronionym i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 305 § 1 wspomnianej Ustawy). Jeżeli jednak sprawca uczynił sobie z popełnienia tego typu przestępstwa stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

 

Ponadto, w razie skazania za powyższe przestępstwo, sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Taka decyzja sądu może zapaść nawet wtedy, gdy te przedmioty nie były własnością sprawcy (art. 306 § 2 tejże Ustawy).

 

W jednostkach organizacyjnych (np. w osobach prawnych, spółkach osobowych oraz stowarzyszeniach) odpowiedzialność określoną w przepisie art. 305 Ustawy ponosi osoba prowadząca lub kierująca jednostką, chyba że z podziału kompetencji wynika odpowiedzialność innej osoby (art. 309 Ustawy).

Posługiwanie się znakiem towarowym EUR w owalu, EPAL w owalu lub logo kolei narodowych bez upoważnienia

Warto w tym miejscu wspomnieć, że posługiwanie się znakiem towarowym EUR w owalu, EPAL w owalu lub logo kolei narodowych bez upoważnienia należy uznać za nielegalne wówczas, gdy charakterystyka danej palety jest niezgodna z kryteriami identyfikacji palet EUR.

 

Ściganie sprawców czynów objętych zakresem unormowania przepisu art. 305 lub przepisu art. 306 Ustawy następuje jednak tylko na wniosek pokrzywdzonego, nie zaś z urzędu (art. 310 Ustawy). W przypadku podrabiania znaku towarowego EPAL, a także znaków kolei narodowych np. DB, SNCF, pokrzywdzonym jest Europejskie Stowarzyszenie Paletowe EPAL, na które większość kolei narodowych krajów Unii Europejskiej scedowała swe uprawnienia.

 

W tym kontekście powiadamianie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z przepisu art. 305 lub przepisu art. 306 Ustawy nic zainteresowanemu nie da, albowiem bez wniosku pokrzywdzonego organy te nie są władne prowadzić postępowania karnego czy nawet wyjaśniającego.

 

Odpowiednie zawiadomienie winno zatem zostać skierowane do podmiotu uprawnionego do podjęcia działań wyjaśniających, a ewentualnie również inicjujących postępowanie karne tj. Europejskiego Stowarzyszenia Paletowego EPAL. Na terytorium Polski jego oddział krajowy działa pod nazwą „Polski Komitet Narodowy EPAL”, a mieści się w Inowrocławiu, przy ulicy Marcinkowskiego 106 A.


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.07.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus X =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl