Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Regulacje i problemy związane ze stosowaniem faktur wystawianych drogą elektroniczną

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 24.11.2009

Autor omawia podstawowe regulacje i problemy związane ze stosowaniem faktur wystawianych drogą elektroniczną.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 14 lipca 2005 r. wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) dozwolona jest w Polsce możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej.

 

Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, by można było wystawiać faktury w formie elektronicznej, jest uzyskanie zgody nabywcy na wystawienie faktury w tej formie. Rozporządzenie nie określa natomiast, czy po stronie nabywcy istnieją jakieś szczególne warunki, jakie musi on spełnić, by móc otrzymywać tego rodzaju faktury. Nie mniej jednak oczywistym jest, iż gdy nabywca akceptuje wystawianie faktur w formie elektronicznej, stwierdza tym samym, iż ma możliwość odbioru takowych faktur.

 

W przypadku wystawiania faktur w formie elektronicznej – również duplikaty czy też faktury korygujące powinny być wystawiane w tej samej formie. Oczywiście w przypadku gdy nastąpią przeszkody techniczne do wystawiania faktur elektronicznych, wówczas podatnicy mają możliwość wystawiania ich w formie papierowej. Podobnie jak faktury VAT wystawiane w formie papierowej, również faktury elektroniczne muszą odpowiadać wszystkim wymogom ustawy o VAT.

 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia faktury mogą być wystawione i przesłane w formie elektronicznej, jeżeli autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści będą zagwarantowane:

 

  1. bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 UPE, weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu (jest to jedna z różnic pomiędzy fakturami papierowymi a elektronicznymi, gdyż te pierwsze nie potrzebują podpisu), lub
  2. poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

 

Wszystkie faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w takim formacie, w jakim zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

 

Praktyka stosowania przepisów rozporządzenia wywołuje jednak określone wątpliwości. Jedną z nich jest określenie moment obniżenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury elektronicznej. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Ustawodawca nie rozstrzygnął, co należy rozumieć przez pojęcie „otrzymania” faktury elektronicznej. Przykładowo w postanowieniu Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 25 stycznia 2007 r. (nr ŁUS-III-2-443/208/06/AMM), stwierdza się, iż w tym wypadku należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą słowo „otrzymać” oznacza „stać się odbiorcą czegoś, dostać coś”. Dlatego też za moment otrzymania przez spółkę faktury wystawionej w formie elektronicznej należy uznać:

 

  1. moment umieszczenia faktury w archiwum elektronicznym spółki – w przypadku, gdy kontrahent ma podpisaną umowę o świadczenie usług archiwizowania faktur elektronicznych,
  2. moment „wejścia” wiadomości do serwera pocztowego podatnika – w przypadku braku umowy o świadczenie usług archiwizowania faktur elektronicznych.

 

Jednakże w praktyce dużo lepszym rozwiązaniem jest stosowana opcja „potwierdzenia otrzymania przez odbiorcę”. Wystawca faktury ma bowiem w takiej sytuacji pewność, iż odbiorca fakturę otrzymał.

 

Innym problemem jest natomiast drukowanie faktur elektronicznych z serwera sprzedawcy, które nie są w tym przypadku potwierdzone tzw. podpisem elektronicznym, a w związku z czym nie dają nabywcy prawa do odliczenia podatku wynikającego z takiej faktury. Wskazane rozwiązanie, uznane zostało za niedopuszczalne nie tylko przez organy podatkowe, ale również przez sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 19 października 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1341/07) wskazał, iż przesłanie faktury pocztą elektroniczną bądź ściągnięcie jej z serwera firmy wystawiającej nie spełnia wymagań stawianych zarówno e-fakturom, jak i fakturom „klasycznym”. Nie będzie spełnieniem wymogów rozporządzenia również umożliwienie kontrahentowi po zalogowaniu się wydrukowania udostępnionej w ten sposób faktury, mimo iż w takim wypadku mamy do czynienia z przekazaniem faktury w języku informatycznym (pismo Izby Skarbowej w Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej z 30.01.2006 r. Nr PPB2-4407/I/79/2005).

 

Interpretacje te oznaczają zatem, iż istnieje możliwość przekazywania faktur przez kontrahenta w formach wyżej opisanych, jednakże na gruncie przepisów prawa faktury te nie rodzą żadnych skutków prawnych. W takim przypadku mamy do czynienia wyłącznie z przekazaniem do wiadomości odbiorcy treści faktury, a nie wystawieniem i doręczeniem dokumentu, o którym mowa w art. 106 ust. 1 UVAT.

 

Wreszcie za niewłaściwe uznaje się również wystawianie faktur w formacie PDF. Przykładowo w interpretacji Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 16 października 2006 r. (nr 1471/NUR2/443-294/06/ST) stwierdza się, iż „samo wygenerowanie przez kontrahenta faktury w formacie pdf i przesłanie jej drogą e-mailową do spółki nie będzie wystarczające, by potraktować taką fakturę za prawidłowy dokument potwierdzający dokonanie transakcji, bowiem muszą zostać spełnione odpowiednie warunki (...)”.


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + II =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki