.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ewidencja gruntów i budynków

Wujek niedawno powiedział, że możliwe, że jestem spadkobiercą działki w pewnej gminie. Znam dane osoby, po której mógłbym dziedziczyć. Czy i gdzie mogę sprawdzić np. księgę wieczystą takiej nieruchomości? Czy ewidencje gruntów i budynków są ogólnodostępne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W wydziale ksiąg wieczystych, jeżeli nie zna Pan numeru księgi wieczystej nieruchomości albo nieruchomość nie ma urządzonej księgi, trudno byłoby znaleźć jakieś dane.

 

Łatwiej byłoby poszukać danych w gminie, w której położona jest nieruchomość i w której płacony jest podatek od nieruchomości lub w starostwie. Gmina korzysta z danych zawartych w ewidencji budynków i gruntów prowadzonej przez starostów.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne „ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:


1)  gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;

2)  budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

3)  lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

 

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 

1)  właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części;

2)  miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1;

3)  informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;

4)  wartość nieruchomości”.

 

Istnieje wiec możliwość odnalezienia nieruchomości na podstawie danych właściciela. Dane ewidencji co do zasady są jawne.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: „starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:

 

1)  właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2)  organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

3)  innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie”.

Może wiec Pan złożyć wniosek o wskazanie nieruchomości, co do których Pana spadkodawca jest wpisany jako właściciel.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl