Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Espresso cappuccino, latte, mocha – jakie stawki VAT?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.04.2009

Autor wyjaśnia podatkową różnicę między napojami takimi jak espresso, cappuccino, latte, mocha.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nawet osoby, które są stałymi bywalcami kawiarni, niezbyt często oglądają paragony fiskalne. W końcu kawa to tylko kawa. W kawiarniach, także tych sieciowych, w menu, w dziale „kawa” widnieje nie tylko „espresso”, ale również „cappuccino”, „latte”, „mocha” – słusznie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jednakże nie jest to ani pewne, ani oczywiste, co więcej odpowiednia klasyfikacja wymienionych „kaw” ma doniosłe skutki podatkowe.

 

Co do zasady, zgodnie z „LISTĄ TOWARÓW I USŁUG, DLA KTÓRYCH OBNIŻA SIĘ STAWKĘ PODATKU DO WYSOKOŚCI 7%”, która stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia ministra finansów (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336) z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a dokładnie zgodnie z pozycją 21 tej listy, obniża się stawkę podstawową (22%) podatku od towarów i usług do 7% dla usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

 

  • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

 

Zatem wydawałoby się oczywiste, iż sprzedaż kawy w kawiarni opodatkowana winna być stawką 22% podatku od towarów i usług. Rzeczywistość okazuje się jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana.

 

Pewien podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z zapytaniem: „Czy usługi cappuccino, latte i mocha podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%?”

 

Podatnik wywodził, iż „usługa cappuccino polega na dostawie klientowi napoju, składającego się z około jednej trzeciej z kawy espresso, w jednej trzeciej z gorącego mleka i w jednej trzeciej z mlecznej piany, przygotowanego w oparciu o zalecenia Włoskiego Instytutu Kawy (tj. spienienia mleka przy pomocy dyszy z parą wodną pod ciśnieniem do temperatury 65-70 st. C) przy użyciu specjalistycznych urządzeń (tj. gastronomiczny ekspres ciśnieniowy o ciśnieniu parzenia około 9 bar i temperaturze parzenia 88-92 st. C). Podobnie wygląda sposób usługi latte i mocha, z tym że zmieniają się proporcje składników tj. usługa latte – 1/5 kawa, 3/5 mleko i 1/5 piana oraz usługa mocha – 1/5 kawa, 1/5 gorąca czekolada, 2/5 mleko i 1/5 piana. Tak więc nie można nazywać usługi cappuccino kawą, gdyż cappuccino to nie kawa, a jedynie napój z dodatkiem kawy. Wobec powyższego stosowanie stawki 7% jest jak najbardziej zasadne (...) przedmiotowe towary posiadają grupowanie PKWiU 15.98.12-70.00”.

 

W trakcie postępowania przedłożono organowi opinię statystyczną wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi z dnia 17 listopada 2006 r. znak: OK-5672/KW-5745/2006, zgodnie z którą:

 

„Świadczone usługi mieszczą się w grupowaniach:

 

  1. podawanie w kawiarni sporządzonych według receptury napojów cappuccino, latte i mocha: PKWiU 55.40.10-00.00 – »Usługi związane z podawaniem napojów«;
  2. podawanie napojów i np. ciastek i innych deserów w kawiarni z obsługą kelnerską: PKWiU 55.30.11-00.00 – »Usługi gastronomiczne w restauracjach«;
  3. podawanie napojów i np. ciastek i innych deserów w kawiarni bez obsługi kelnerskiej: PKWiU 55.30.13-00.00 – »Usługi gastronomiczne w lokalach samoobsługowych«.

 

W przypadku gdy wymienione wyroby: cappuccino, latte i mocha, występują w obrocie, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 15.98.12-70.00 – »Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe«”.

 

Organ podatkowy odpowiedział podatnikowi, iż:

 

„Obniżona stawka podatku VAT dotyczy usług gastronomicznych, usług związanych z podawaniem napojów oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych. Nie ma ona jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem tych usług jest m.in. sprzedaż kawy i herbaty wraz z dodatkami. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż istotne znaczenie mają klasyfikacje statystyczne w sytuacji, w której w odniesieniu do konkretnego towaru (czynności z nim związanej) zastosowanie ma zwolnienie od podatku od towarów i usług lub stawka niższa niż 22%. Ustawodawca bowiem w treści ustawy oraz w przepisach wykonawczych obok nazw towarów, często również posługuje się symbolami zawartymi we wspomnianych wyżej klasyfikacjach. Tak więc prawidłowe opodatkowanie towaru łączy się z odpowiednim jego zaklasyfikowaniem na podstawie przepisów o statystyce publicznej (...) pomimo faktu potocznego określenia przedmiotowych napojów jako kawa mocha, kawa latte, czy kawa cappuccino, zgodnie z klasyfikacją Głównego Urzędu Statystycznego należy napoje zaklasyfikować do grupowania PKWiU 15.98.12-70.00 »Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe« (...) Zatem przy sprzedaży w ramach usług gastronomicznych towarów takich jak cappuccino, latte i mocha (...) właściwą stawką podatku VAT przy sprzedaży przedmiotowych napojów w ramach usługi gastronomicznej jest stawka 7%” – sygn. PP/443-81-06.

 

Nie jest to odosobniony przypadek takiej właśnie interpretacji, m.in. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (sygn. 1435/PP1/443-07/06/AŁ) wskazuje w analogicznym stanie faktycznym, że „(...) organ podatkowy stwierdza, iż pomimo faktu potocznego określenia przedmiotowych napojów jako kawa, kawa latte, czy kawa cappuccino, zgodnie z klasyfikacją Głównego Urzędu Statystycznego należy je zaklasyfikować do grupowania PKWiU 15.98.12-70.00”.

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), który nosi nazwę „WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%”, pozycja 44 – „Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe”, grupowane jako 15.98.12-70, opodatkowane winny być obniżoną, 7% stawką podatku od towarów i usług.

 

Dla pełni obrazu dodać trzeba, że – jak informuje na swojej stronie Główny Urząd Statystyczny:

 

„Od 1 stycznia 2009 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293), wprowadzono do stosowania w statystce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) (...) W ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2009 r. nową klasyfikację stosuje się równolegle z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780 oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785).

 

Do celów:

 

  • opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,
  • poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju

 

do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).”


Stan prawny obowiązujący na dzień 23.04.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 8 =

 

»Podobne materiały

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z punktu widzenia konsekwencji sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług, to temat, który wielu przedsiębiorcom sprawia olbrzymie problemy w prakty

 

Problemy przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług

Autor omawia problemy występujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »