.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

ENA wydany we Francji a wyjazd z Polski za granicę

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 05.09.2011

Od pół roku jestem osobą podejrzaną w polskim postępowaniu, mam dozór policji, na który zgłaszam się regularnie. We Francji wydano na mnie ENA, ale w Polsce odmówiono ekstradycji. Chciałabym wyjechać na kilka dni do Włoch, ponieważ mój ojciec, który tam mieszka, jest ciężko chory. Poza tym chciałabym wybrać się na jeden dzień do Czech. Czy mogę to zrobić? Czy mogę zostać aresztowana za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku opuszczenia kraju istnieje ryzyko, że może zostać Pani aresztowana i wydana władzom francuskim.

 

Europejski nakaz aresztowania został ustanowiony decyzją ramową z dnia 13.06.2006 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi.

 

Akt ten w art. 3 i 4 wymienia okoliczności obligatoryjnej i fakultatywnej możliwości odmowy wydania osoby poszukiwanej.

 

Art. 3 wskazuje, że sądowy organ Państwa Członkowskiego wykonującego europejski nakaz aresztowania „odmawia wykonania europejskiego nakazu aresztowania w następujących przypadkach:

 

 1. jeśli przestępstwo będące podstawą nakazu aresztowania jest objęte amnestią w wykonującym nakaz Państwie Członkowskim, w przypadku gdy przestępstwo to podlega jurysdykcji państwa z mocy jego prawa karnego;
 2. jeśli wykonujący nakaz organ sądowy zostaje poinformowany, że w stosunku do osoby, której dotyczy wniosek, zapadło w związku z popełnieniem tych samych czynów prawomocne orzeczenie w Państwie Członkowskim, z zastrzeżeniem, że jeśli została orzeczona kara, to została ona wykonana lub jest wykonywana, lub też nie może być dłużej wykonywana w świetle prawa Państwa Członkowskiego, w którym nastąpiło skazanie;
 3. jeśli w świetle prawa państwa wykonującego nakaz osoba podlegająca europejskiemu nakazowi aresztowania z uwagi na jej wiek nie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za czyny, stanowiące podstawę wydania nakazu aresztowania”.

 

Zgodnie z art. 4 „wykonujący nakaz organ sądowy może odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania:

 

 1. (…) w przypadku gdy osoba podlegająca europejskiemu nakazowi aresztowania jest ścigana w wykonującym nakaz Państwie Członkowskim za ten sam czyn, który stanowi podstawę wydania europejskiego nakazu aresztowania;
 2. w przypadku gdy organy sądowe wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego zdecydują nie ścigać za przestępstwo stanowiące podstawę wydania europejskiego nakazu aresztowania albo wstrzymać postępowanie sądowe, lub w przypadku gdy w Państwie Członkowskim w stosunku do osoby, której dotyczy wniosek w odniesieniu do tych samych czynów, zapadło prawomocne orzeczenie, co chroni ją przed dalszym postępowaniem sądowym;
 3. w przypadku gdy zgodnie z prawodawstwem wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego ściganie karne lub ukaranie osoby, której dotyczy wniosek, jest ustawowo zakazane i gdy czyny podlegają jurysdykcji tego Państwa Członkowskiego na podstawie jego prawa karnego;
 4. jeśli wykonujący nakaz organ sądowy zostaje powiadomiony, że w stosunku do osoby, której dotyczy wniosek, zapadło, odnośnie do tych samych czynów, prawomocne orzeczenie w państwie trzecim, z zastrzeżeniem, że jeśli została orzeczona kara, to została ona wykonana lub jest aktualnie wykonywana, albo w myśl prawa kraju skazania nie może być dłużej wykonywana;
 5. jeśli europejski nakaz aresztowania został wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego, a osoba, której dotyczy wniosek, jest obywatelem wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego lub w tym państwie stale przebywa, a państwo to zobowiązuje się wykonać karę pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający zgodnie z jego prawem krajowym;
 6. w przypadku gdy europejski nakaz aresztowania odnosi się do przestępstw, które:

   

  • w świetle prawa wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego są traktowane jako popełnione w całości bądź w części na terytorium wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego lub w miejscu traktowanym jako jego terytorium; lub
  • są popełnione poza terytorium wydającego nakaz Państwa Członkowskiego, a prawo wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego nie dopuszcza ścigania przestępstw tego rodzaju, jeśli popełnione zostają poza jego terytorium”.

 

Mając na uwadze treść decyzji ramowej, a w szczególności art. 3 i 4, należy stwierdzić, iż fakt, że w Polsce prowadzone jest dopiero postępowanie przygotowawcze, w ramach którego w stosunku do Pani zastosowano środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór policji oraz odmówiono wydania Pani władzom francuskim, nie stanowi przeszkody dla władz innego kraju do odmowy zastosowania europejskiego nakazu aresztowania.

 

Państwo wykonujące nakaz aresztowania (np. Włochy czy Czechy) mogłoby odmówić wykonania jedynie w przypadku, gdyby w Polsce za czyn wskazany w europejskim nakazie aresztowania zapadł już prawomocny wyrok.  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »