.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura z USA

Od kilku lat pobierane są: emerytura z USA i emerytura z Polski. Niestety emeryt nie był zorientowany w procedurze podatkowej i nie rozliczał emerytury z USA w Polsce. Czy grożą mu jakieś kary? Jak uniknąć problemów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów – jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) albo
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Zgodnie z powyższym, jeśli ten emeryt ma miejsce zamieszkania w Polsce, emerytura z USA podlega opodatkowaniu w Polsce. Powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Jedną z takich umów jest umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.). Umowa ta w art. 19 stanowi, że „płace, wynagrodzenia i podobne świadczenia, włączając emerytury i renty lub podobne dochody, wypłacane z funduszy publicznych jednego z Umawiających się Państw obywatelowi tego Umawiającego się Państwa z tytułu pracy lub osobiście świadczonych usług jako pracownikowi Rządu tego Umawiającego się Państwa lub jakiejkolwiek jego agendy w związku z pełnionymi funkcjami rządowymi, będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo”.

 

Jeśli emerytura nie jest emeryturą dla pracownika państwowego wypłacaną przez USA obywatelowi USA, nie podlega ona zwolnieniu od opodatkowania. To jednak już Pan wie. Nie wiem, czy ma Pan świadomość, że należy zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania, tj. zgodnie z umową metodę zaliczenia proporcjonalnego, gdyż według ww. umowy, co do zasady, Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

 

Nie wiem, jak wypłacana jest opisana emerytura, lecz emerytury wypłacane za pośrednictwem banku powodują, że bank jest płatnikiem; w przeciwnym razie emeryt zobowiązany jest samodzielnie dokonywać bieżących rozliczeń.

 

Pyta Pan, jakie kary grożą ww. osobie pobierającej emeryturę z USA i jak ewentualnie ich uniknąć. Kwalifikacje mogą być różne w zależności od stanu faktycznego, niemniej jednak zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym (K.k.s.):

 

„Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Można uniknąć ww. konsekwencji, posługując się tzw. czynnym żalem. Na mocy art. 16 § 1 K.k.s. nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

 

Osoba pobierająca emeryturę z USA powinna pamiętać, że wspomniane zawiadomienie jest bezskuteczne, tj. nie chroni przed karą, jeżeli zostało złożone:

 

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

 

Przepis art. 16 § 1 stosuje się tylko wtedy (tj. tylko wtedy wyłącza karanie), gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym (w przypadku czynów polegających na uszczupleniu tej należności publicznoprawnej). W dużym uproszczeniu – zapłata zaległego podatku wraz z odsetkami jest konieczna, aby skutecznie skorzystać z dobrodziejstwa czynnego żalu.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl