Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura rolnicza zamiast renty rodzinnej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 08.03.2016

Pobieram rentę rodzinną, którą wypłaca ZUS. Jednocześnie jako posiadaczka gospodarstwa rolnego opłacam KRUS. W tej chwili mogę przejść na emeryturę rolniczą, bo spełniam wszystkie wymagania. Ta emerytura byłaby trochę wyższa od renty, bo doliczono by kilka lat pracy. Jestem z rocznika 1948. Czy jest możliwy wybór jednego z tych świadczeń, czyli własnej emerytury zamiast renty rodzinnej? I jak to ewentualnie załatwić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urodziła się Pani przed 31 grudnia 1948 r., a zatem nie obejmują Pani zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 z późn. zm.) – odnoszące się do urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. – która stanowi, iż nie ma do nich zastosowania przepis, który pozwala na uwzględnienie przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze. A więc w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. można ubiegać się o zwiększenie emerytury z tytułu wszystkich okresów ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) – emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

  1. osiągnął wiek emerytalny;
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

 

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy do okresów ubezpieczenia emerytalno-rentowego wymaganych do przyznania emerytury zalicza się okresy:

 

  1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
  2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.,
  3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

 

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

 

Wynika z tego, że emerytura rolnicza dla osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 r. przysługuje, jeżeli osoba ta oprócz wieku emerytalnego spełniła warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

 

Pani nabyła prawo do emerytury rolniczej, ale obecnie pobiera również rentę rodzinną. Mamy zatem do czynienie ze zbiegiem praw do dwóch świadczeń. Do zbiegu uprawnień najczęściej dochodzi, gdy wdowa ma prawo do wypracowanej przez siebie emerytury lub renty (także świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego), a jednocześnie spełnia warunki do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym małżonku. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury lub renty z FUS z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników, art. 96 ust. 2 ustawy emerytalnej w zakresie prawa do pobierania świadczenia odsyła do odrębnych przepisów. W tym przypadku chodzi o art. 33 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.). Z art. 33 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie tej właśnie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego (np. z FUS), uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Przy czym nie dotyczy to osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do emerytury przyznawanej na tzw. nowych zasadach, na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 ustawy emerytalnej osobom urodzonym po 1948 r. Innymi słowy w myśl art. 33 ust. 2 ww. ustawy – w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie. Tak więc osobie urodzonej przed 1949 r. przysługuje tylko jedno świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS lub ZUS.

 

Organ rentowy automatycznie wybiera dla takiej osoby świadczenie dla niej korzystniejsze (w tym przypadku emerytura rolnicza), chyba że złoży Pani wniosek, że wybiera rentę rodzinną. O konieczności złożenia takiego oświadczenia KRUS powiadomi w terminie co najmniej 3 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego uprawniającego do emerytury. W tym samym terminie Kasa wezwie do złożenia oświadczenia w zakresie renty rodzinnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki