Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura pomostowa dla rybaka dalekomorskiego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 01.08.2014

Pracowałem 26 lat jako rybak dalekomorski (stanowisko – rybak pokładowy) w warunkach szczególnych. Zostałem zwolniony z pracy z powodu redukcji pracowników w 2003 r. Czy mogę przejść na emeryturę pomostową w wieku 55 lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co prawda rząd w 2009 r. uniemożliwił przejście na wcześniejszą emeryturę ok. 900 tys. Polakom, to jednak wciąż pewien krąg osób może na starych zasadach korzystać z wcześniejszych emerytur. Do tego kręgu osób należą niewątpliwie osoby wykonujące zawód rybaka. Do tych osób zastosowanie ma ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy „pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt 20, 22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt I, 4–7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

 

  1. osiągnął wiek wynoszący, co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn – w przypadku ubezpieczonego osiągnął on wiek 55 lat w dniu 4 lipca 2011 r. [data urodzenia – 04.07.1956 r.],
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach wymienionej w pkt 20, 22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy, wynoszący, co najmniej 10 lat – ubezpieczony pracował przez wymagany okres w charakterze rybaka morskiego pkt 22 załącznika do ustawy, o czym niżej”.

 

Nadto ubezpieczony spełniać musi również warunki, o których mowa w art. 4 pkt 4–7 ustawy, a więc:

 

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  2. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5–9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący, co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
  3. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. i i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
  4. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3,
  5. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

 

W Pana przypadku, pomimo iż nie wykonywał Pan pracy w szczególnych warunkach po dniu 31 grudnia 2008 r., to należy zastosować przepis art. 49 ustawy. Przepis ten umożliwia również ustalenie prawa do emerytury pomostowej ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia, 1948 r., którzy wprawdzie po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywali pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w nowych wykazach prac, lecz takiego rodzaju pracę wykonywali przed dniem wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych. Warunkiem uzyskania emerytury na podstawie tego przepisu jest jednak posiadanie na dzień 1 stycznia 2009 r., wymaganego w przepisach regulujących nabycie uprawnień do emerytury pomostowej, okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w nowych wykazach prac oraz spełnienie pozostałych ustawowych warunków do uzyskania emerytury pomostowej. Warunki te należy spełniać na dzień 1 stycznia 2009 r., a więc na datę wejścia w życie Ustawy, w szczególności zaś, co do wymaganego 10-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

 

Jak z powyższego wynika, Pan wykonujący zawód rybaka, aby otrzymać emeryturę pomostową, musi wykazać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez okres wynoszący co najmniej 15 lat, ale także wykazany okres opłacania składek emerytalnych przez 25 lat, oraz ukończone 55 lat .

 

Aby otrzymać emeryturę, należy mieć również wpisane w świadectwie pracy zawódrybak.

 

Dzieje się tak na podstawie orzeczenia Urzędu Morskiego w Słupsku z 13 grudnia 2011 roku, w którym jest napisane, że „stanowiska «mechanik» i «motorzysta kutrowy» w żadnym względzie nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem «rybaka», wykonującego swoje czynności na zewnątrz”. Szeroko pisała o tym prasa i wiele spraw, gdzie zawód mechanika czy szypra nie został w ten sposób zakwalifikowany przez ZUS do pracy w szczególnych warunkach, znalazło swój finał w sądzie. Jeżeli jednak ma Pan w swoich świadectwach pracy wpisany zawód – rybak pokładowy, to nie powinien mieć Pan problemów.

 

Emerytura pomostowa wypłacana jest do 65. roku życia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - X =

»Podobne materiały

Emerytura górnicza czy pomostowa – jakie warunki?

Ukończyłem 55 lat w 2013 r. Od 1978 przez 2 lata byłem zatrudniony w Kombinacie Budownictwa Węglowego. Następnie przepracowałem 17 lat pod ziemią w kopalni. Byłem 2 lata na zasiłku górniczym, bo zlikwidowano moją kopalnię. Od marca 1999 roku pracuję w branży finansowej. Przez cały ten czas odprowadz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »