Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura po śmierci uprawnionego – pobranie ostatniego świadczenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.10.2011

Moja mama zmarła 2 października. Emeryturę dostawała 10. dnia każdego miesiąca. Czy mogę pobrać jej ostatnią emeryturę z poczty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura po śmierci uprawnionego – pobranie ostatniego świadczenia

Śmierć osoby uprawnionej do emerytury i nienależnie pobrane świadczenia przez osobę trzecią

Fizycznie może Pani pobrać świadczenie z poczty; jeśli nie poinformuje Pani pracownika poczty o śmierci mamy – zapewne wypłaci świadczenie Pani. Nie oznacza to jednak, że ZUS nie upomni się o jego zwrot.

 

Wszystko zależy od tego, czy świadczenie było wypłacane z dołu, czy z góry. Jeśli z góry za dany miesiąc i wypłacane było do 10. tego miesiąca, to z dniem śmierci mamy ustało jej prawo do świadczenia, a więc pieniądze wysłane za pośrednictwem poczty są nienależne.

 

Śmierć osoby uprawnionej do emerytury powoduje ustanie prawa do świadczenia (art. 101 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Świadczenia wypłacone przez organ rentowy za miesiące przypadające po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy, mają zatem charakter wypłaconych nienależnie. Zważywszy na przyczynę ustania prawa do świadczenia, tego rodzaju wypłata może nastąpić jedynie na rzecz innej osoby niż świadczeniobiorca bądź na rachunek bankowy – w warunkach uniemożliwiających przypisanie takiej wypłaty jakiejkolwiek osobie. W ocenie sądu, jeżeli tego rodzaju świadczenie wypłacono osobie trzeciej, zastosowanie znajdzie art. 138 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym za nienależnie pobrane świadczenia „uważa się również świadczenia wypłacone z przyczyn niezależnych od organu rentowego innej osobie niż wskazana w decyzji tego organu”. Do zwrotu takich świadczeń jest wówczas zobowiązana osoba, która je pobrała.

Nienależne pobranie świadczeń rentowych i obowiązek ich zwrotu

Zgodnie z art. 138 wspomnianej ustawy:

 

„1. Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu.

2. Za nienależnie pobrane świadczenia w rozumieniu ust. 1 uważa się świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania”.

 

Art. 84 ustawy wyraźnie zobowiązuje do zwrotu świadczeń osoby, które je nienależnie pobrały.

Zgodnie z treścią Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.03.2002 r., sygn. III AUa 1596/2000, OSA 2002/8, poz. 28, str. 66, „Prawo Pracy” 2002/7-8, str. 65, „osoba trzecia, która pobrała świadczenie rentowe nie będąc do tego uprawnioną, obowiązana jest do jego zwrotu w kwocie netto, a nie w kwocie brutto, gdyż nie może ona dokonać odliczenia kwoty podatku zaliczkowo odprowadzanego przez organ emerytalno-rentowy na konto podatku osoby uprawnionej do tego świadczenia”.

 

Jak widać, czym innym jest fizyczna wypłata, a czym innym nienależne świadczenie. Jeśli wypłaci Pani pieniądze z poczty, ZUS zażąda od poczty informacji, kto pobrał emeryturę, i upomni się o zwrot świadczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - III =

13.10.2014

Nie wiem na ile jest aktualna ta odpowiedz,bo moja mama zmarla 4lipca,emeryturę za lipiec otrzymywala 15 lipca i ZUS mi ją wypłacił odliczając jakąs kwotę niewielką i ponformował o koniecznosci odprowadzenia podatku dochodowego.Do ZUS składa sie DRUK Rp 18

ewa

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki