.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura dla byłego pracownika huty

Autor: Irena Sawa

Miesiąc temu skończyłem 60 lat. Przepracowałem 16 lat w hucie na wydziale gorącym (walcownia). Czy należy mi się jakaś emerytura?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Biorąc pod uwagę dane, które Pan podał w treści pytania, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z treścią art. 184 ustawy emerytalnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) na emeryturę wcześniejszą mogą przejść m.in. mężczyźni urodzeni po 1948 r. wykonujący pracę z wykazu A albo B, jeżeli nie osiągnęli obniżonego wieku emerytalnego do końca 2008 r.

 

Wiek emerytalny, wymagany do nabycia prawa do emerytury staż pracy oraz rodzaje prac określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

 

Natomiast szczegółowy wykaz stanowisk prac w szczególnych warunkach zawarty jest w zarządzeniach resortowych wydanych przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze.

 

Możliwość przejścia na emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej nie jest uzależniona od ukończenia wieku emerytalnego w określonym przez przepisy czasie.

 

Emerytura z treści art. 184 ustawy emerytalnej przysługuje, jeżeli osoba na dzień 1 stycznia 1999 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej, osiągnęła okres 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze gwarantującym prawo do nabycia emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

 

Wcześniejsza emerytura przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. 

 

Jeżeli na dzień 1 stycznia 1999 r. spełnił Pan warunek 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz warunek 25 lat pracy – zatrudnienia (w tym okresy składkowe i nieskładowe), a brakujący warunek wieku – 60 lat – spełnił Pan w okresie po dniu 01.01.2009 r., to zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej spełnione jest prawo do emerytury.

 

Reasumując, jeżeli powyższe warunki są spełnione, to posiada Pan prawo do emerytury.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl