.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura a wiek i staż pracy

Autor: Łukasz Mizera • Opublikowane: 05.08.2010

Mam 56 lat. Od dwóch lat pracuję w Norwegii. Wyjeżdżając z Polski w 2008 r. miałam 32 lata przepracowane, w tym 15 lat jako nauczycielka. Czy mogę przejść na emeryturę w Polsce i czy to koliduje z moją obecną pracą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, nie będzie mogła Pani obecnie przejść na emeryturę w Polsce.

 

Panią jako osobę urodzoną między 1949 a 1969 r. obejmuje system emerytalny, który uzależnia otrzymanie uprawnienia do emerytury od osiągnięcia odpowiedniego wieku. Staż pracy nie ma tutaj znaczenia. Mogłaby się Pani „załapać” jeszcze na stary system dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., ale tylko wtedy, gdyby nabyła Pani uprawnienia do świadczeń emerytalnych związanych ze stażem pracy do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn”.

 

Na ogólnych zasadach warunkiem otrzymania emerytury jest osiągnięcie przez Panią wieku 60 lat. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pani ukończyła 56 lat, więc nie spełnia Pani przesłanki wieku. Nie może Pani przejść na emeryturę na szczególnych zasadach dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., gdzie wiek 60 lat nie jest konieczny zgodnie z art. 46 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach, jednakże warunkiem otrzymania takiej emerytury byłoby ukończenie przez Panią 55. roku życia wraz z posiadaniem 30-letniego stażu pracy i to do dnia 31 grudnia 2008 r., a także nieprzystąpienie przez Panią do otwartego funduszu emerytalnego. Rozumiem, że nie jest Pani osobą niezdolną do pracy z uwagi na Pani obecną pracę, więc nie będą miały do Pani zastosowania krótsze okresy.

 

Wspomniała Pani jednak, że pracowała Pani 15 lat jako nauczyciel, a więc trzeba Pani sytuację rozpatrywać również na podstawie przepisów szczególnych dla nauczycieli znajdujących się w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z art. 86 Karty Nauczyciela nauczyciel ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach, z tym że nauczyciel jest zaliczany do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. Pani zatem 15 lat wykonywała pracę w szczególnym charakterze według przepisów Karty Nauczyciela. Jak stanowi art. 88 ust. 1 Karty, „nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę”. Wobec powyższego i w związku z tym, że nie ma Pani 20 lat pracy w charakterze nauczyciela (czyli pracy w szczególnym charakterze), nie ma Pani uprawnienia do przejścia na emeryturę z tytułu pracy jako nauczyciel.

 

Co do pracy w Norwegii – Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, zatem nie będą miały do niej zastosowania przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tę materię będą zatem regulowały umowy międzynarodowe zawarte między Polską a Norwegią, jednakże nie udało mi się znaleźć umowy międzynarodowej regulującej taką kwestię. Być może taka umowa istnieje, ale ja do niej nie dotarłem.

 

Brak umowy międzynarodowej powoduje, że nie można brać pod uwagę pracy za granicą do ustalania prawa do emerytury i renty zgodnie z art. 8 ustawy o emeryturach i rentach, który stanowi, że „przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy ubezpieczenia za granicą, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe”.

 

Podsumowując, niestety nie ma Pani obecnie możliwości przejścia na emeryturę w Polsce ani na zasadach ogólnych (brak odpowiedniego wieku), ani na zasadach związanych z pracą w szczególnym charakterze (brak odpowiedniej ilości lat). Musi Pani zatem poczekać, aż ukończy Pani 60 lat i wtedy uzyska uprawnienia do emerytury. W kwestii zaliczenia pracy w Norwegii do stażu pracy w naszym kraju, od którego zależą uprawnienia emerytalne, to musi być zawarta umowa międzynarodowa, do której nie udało mi się dotrzeć. W razie dotarcia do niej wyślę Pani odpowiednią informację.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton