Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura obywatelki Szwajcarii i przeniesienie się do Polski

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 03.11.2018

Jestem obywatelka szwajcarską, która przechodzi za 2 miesiące na emeryturę. Od dwóch lat realizuje projekt budowy domu w Polsce. To przedsięwzięcie poprzedziło zdobycie pewności, że jako obywatelka szwajcarska mam do tego pełne prawo porównywalne z prawem pozostałych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie z tym związane czynności odbyły się bez najmniejszego problemu. Ale już przy okazji organizacji przewozu części mojego mienia spotkało mnie wiele nieprzewidzianych trudności – włącznie z tym, że najprawdopodobniej będę zmuszona przenieść miejsce mojego zamieszkania do Polski. Czy przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski znaczyłoby, że i moja emerytura, z której zobowiązana jestem zapłacić sobie ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii, musiałaby być przekazywana do Polski i tam być opodatkowana? Czy istnieje prawo, które mnie do tego zmusza? Czy posiadanie domu w Polsce obliguje mnie do przeniesienia się tam na stale?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że na gruncie polskiego prawa kwestię miejsca zamieszkania (rezydencji podatkowej) reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1–1a ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). „Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Powyższy przepis wskazuje na dwa warunki, od których spełnienia uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. W rezultacie nawet jeżeli posiada Pani ośrodek interesów życiowych w Szwajcarii, a będzie Pani przebywała na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku to zostanie Pani, na gruncie prawa polskiego, za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

 

Powyższe nie wyklucza sytuacji, w której na gruncie prawa szwajcarskiego będzie Pani również miała miejsce zamieszkania w Szwajcarii z uwagi na posiadanie w Szwajcarii ośrodka interesów życiowych.

 

W konsekwencji może wystąpić taka sytuacja, że zgodnie z prawem wewnętrznym każdego kraju zarówno w Polsce, jak i Szwajcarii będzie Pani miała miejsce zamieszkania. Taki przypadek powoduje kolizje w zakresie opodatkowania dochodów danej osoby, co również dotyczy emerytury. W celu rozwiązania tak powstałego problemu stosuje się postanowienia między narodowych umów. W Pani przypadku należy odnieść się do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r.


Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. konwencji „jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad:

 

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli jest ona obywatelem obu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia”.

 

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Panią stan faktyczny oraz potencjalną możliwość wystąpienia dwóch miejsc zamieszkania, powyższy przepis wskazuje, że zgodnie z umową międzynarodową (która ma pierwszeństwo przed ustawami krajowymi) Pani miejsce zamieszkania będzie znajdowało się nadal w Szwajcarii. W rezultacie w tym stanie faktycznym podatek od otrzymywanej emerytury nadal będzie Pani opłacała wyłącznie w Szwajcarii jako w miejscu zamieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus siedem =

»Podobne materiały

Rozliczenie dochodów z Holandii

Czy jeżeli pracuję na pokładzie holenderskiego holownika, który dopycha duże statki do nabrzeża, może mieć zastosowanie art. 15 ust. 3 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który dotyczy pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, ale w transporcie międzynarod

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu

Miejsce opodatkowania dochodu marynarza

Jestem marynarzem, moim pracodawcą jest firma z Singapuru, ale wynagrodzenie wpływa na moje konto z Hongkongu. Mam umowę o pracę. W Polsce nie osiągam żadnych dochodu. Czy mając dochody tylko z pracy jako marynarz mam obowiązek zgłoszenia tego do urzędu skarbowego? Jak będzie wyglądała sytuacja, kie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »