Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emeryt jako członek zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 29.07.2010

Jestem emerytem. Przez wiele lat społecznie pracowałem w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Po ostatnich wyborach Związki Zawodowe Solidarność zakwestionowały fakt ponownego wybrania mnie do zarządu PKZP jako naruszenie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Jak się to ma do § 9 i 11 tego samego rozporządzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emeryt niestety nie może być członkiem zarządu PKZP.

 

Z § 15 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 19 grudnia 1992 roku jednoznacznie wynika, że członek zarządu PKZP musi jednocześnie pozostawać w stosunku pracy. W razie ustania stosunku pracy z członkiem zarządu przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

Natomiast oczywiście ustanie stosunku pracy nie ma wpływu na Pana członkostwo.

 

§ 15 rozporządzenia jest przepisem szczególnym w stosunku do § 9 pkt 5. W naszym systemie prawnym obowiązuje zasada, w myśl której „przepis szczególny uchyla przepis ogólny”. Tym samym w razie kolizji pierwszeństwo zawsze należy dać regulacji szczególnej.

 

Norma szczególna jest to taka norma, której zakres hipotezy jest węższy niż innej normy, zwanej ogólną, i zawiera się w hipotezie normy ogólnej. § 9 pkt 5 stanowi, iż członek PKZP ma możliwość kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Natomiast § 15 mówi, że w razie ustania stosunku pracy z członkiem zarządu czy z członkiem komisji rewizyjnej przeprowadza się wybory uzupełniające. Norma „członek PKZP ma prawo wybierać i być wybieranym do zarządu PKZP i komisji rewizyjnej”, jest normą ogólna w stosunku do normy „w razie ustania z członkiem organu stosunku pracy – przeprowadza się wybory uzupełniające”, która jest normą szczególną. Dzieje się tak, ponieważ nie każdy członek PKZP jest pracownikiem zakładu pracy, w którym PKZP działa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus III =

»Podobne materiały

Umowa o dofinansowanie szkolenia i wygaśnięcie umowy o pracę

Podpisałam umowę na okres próbny wynoszący 3 miesiące oraz umowę o dofinansowanie szkolenia. W jej treści określono, że pracownik po szkoleniu musi przepracować 10 miesięcy w firmie lub będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia, jeśli wcześniej rozwiąże umowę lub pracodawca zwolni go

Konsekwencje kradzieży dokonanej w miejscu pracy

Zostałem zwolniony z pracy z powodu kradzieży. Nagrania jednoznacznie wskazują sprawcę. Napisałem prośbę o rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jednak dyrektor unika kontaktu. Jestem gotów pokryć wszystkie straty finansowe pracodawcy, ale obawiam się, że ten planuje (lub już to zrobił) ski

Zerwanie umowy z pracodawcą a klauzula o zakazie konkurencji

Z moim obecnym pracodawcą podpisałem umowę z klauzulą o zakazie konkurencji na okres dwóch lat po rozwiązaniu umowy. Określona kara za niedotrzymanie umowy wynosi 250 000 zł. Moim zdaniem jest ona niewspółmierna do wynagrodzenia, które wynosi ok. 3000 zł. W umowie mam wpisaną kwotę wynagrodzenia 400
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »