Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Elementy umowy spółki komandytowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.11.2015

Umowa spółki komandytowej może zostać zawarta przed notariuszem lub przez Internet przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawsze musi ona jednak zawierać co najmniej elementy określone w Kodeksie spółek handlowych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks spółek handlowych1 przewiduje możliwość zawarcia umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego (art. 106 K.s.h.) lub przez Internet – przy wykorzystaniu wzorca umowy (art. 106(1) K.s.h.). Zawarcie umowy spółki komandytowej przez Internet wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zaznaczyć przy tym należy, że zawarcie umowy spółki komandytowej przez Internet wymaga opatrzenia jej podpisami elektronicznymi przez wszystkich wspólników.

 

Niezależnie od tego, w jakiej formie zostanie zawarta umowa spółki komandytowej, musi ona zawsze zawierać elementy określone w art. 105 K.s.h. (choć w przypadku zawierania umowy przez Internet wprowadzenie tych elementów do umowy spółki komandytowej wymusi system teleinformatyczny).

 

Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem umowa spółki komandytowej powinna zawierać następujące elementy:

 

 1. firmę i siedzibę spółki;

  Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”, przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. W firmie spółki nie może być natomiast zamieszczone nazwisko komandytariusza. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada bowiem wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.
   
 2. przedmiot działalności spółki;

  Najlepiej jeżeli przedmiot działalności spółki określony jest przy użyciu kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
   
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;

  Zgodnie z art. 107 K.s.h. jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne. Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej. Ponadto jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej spółki akcyjnej.
   
 5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

 

 

 

 

_______________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.11.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII minus IX =

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej

Artykuł omawia na podstawie Kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej.

 

Nazwa spółki komandytowej

Nazwa spółki komandytowej jest tożsama z jej firmą, czyli oznaczeniem indywidualizującym tę spółkę w obrocie. W nazwie spółki komandytowej powinno być zawarte co najmniej nazwisko lub nazwa jednego z komplementariuszy. Do nazwy spółki komandytowej mogą być dodatkowo dodane inne określenia dowolnie w

 

Firma spółki komandytowej

Firma spółki komandytowej, czyli nazwa, pod którą spółka ta prowadzi działalność gospodarczą, powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego ze wspólników będących komplementariuszami, a także wskazanie formy prawnej, czyli oznaczenie „spółka komandytowa” lub jego skrót – „sp.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »