.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Elementy obligatoryjne umowy spółki jawnej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 29.09.2014

Obowiązujące przepisy nie ustanawiają szczególnie wymagających warunków do skuteczności zawarcia umowy spółki jawnej. Powinna być ona jednak zawarta na piśmie i zawierać obligatoryjnie pewne elementy.Elementy obligatoryjne umowy spółki jawnej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Elementy które muszą zostać zawarte w umowie spółki jawne

Zgodnie z art. 25 Kodeksu spółek handlowych1 obligatoryjnymi elementami, które muszą zostać zawarte w umowie spółki jawnej, są:

 

  1. firma i siedziba spółki;
  2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
  3. przedmiot działalności spółki;
  4. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

Ponadto zgodnie z art. 23 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki powinna być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności.

Firma i siedziba spółki jawnej

Firma spółki jawnej musi odpowiadać wymogom określonym w art. 24 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko, albo firmę (nazwę) jednego, albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”, przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”. Natomiast siedzibą spółki jawnej będzie zawsze miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający (zgodnie z art. 41 w zw. z art. 331 Kodeksu cywilnego2).

Wkłady wnoszone do spółki jawnej

Wkłady do spółki mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny w postaci aportów (praw lub rzeczy) lub pracy, czy usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz spółki. W interesie wspólników leży, aby wartość wkładów była określona precyzyjnie, zgodnie bowiem z art. 48 § 1 Kodeksu spółek handlowych w razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe.

Przedmiot działalności spółki jawnej

Mając na uwadze art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym3 przedmiot działalności spółki powinien być określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przy czym słowny opis działalności spółki nie musi pokrywać się opisem wskazanym w PKD, wystarczające jest wskazanie prawidłowych kodów.

Czas trwania spółki jawnej

Wskazanie czasu trwania spółki konieczne jest tylko w przypadku, gdy umowa spółki zawierana jest na czas oznaczony. Czas ten może być wskazany terminem, np. datą, z upływem której spółka ulega rozwiązaniu, bądź liczbą miesięcy lub lat liczonych od dnia zawarcia spółki, bądź też osiągnięciem określonego celu. Jeżeli spółka zawarta jest na czas oznaczony, wydłużenie jej trwania wymaga zmiany umowy spółki (zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnej).

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

3 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 29.09.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 3 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »