.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksport warzyw do Szwajcarii

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 31.12.2017

Pytanie dotyczy eksportu warzyw do Szwajcarii – ziemniaki, buraki, marchew, seler. Chodzi o eksport na niewielką skalę, bo do jednej tylko hurtowni. Jakie są wymogi co do eksportu takiego towaru z Polski do Szwajcarii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Poniższa analiza prezentuje, jakie wymogi należy spełnić przy eksporcie towarów pod kątem podatkowym oraz celnym.

 

W pierwszej kolejności zajmiemy się przepisami podatku VAT. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy VAT przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

 

Zasadą jest, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Jeden z wyjątków od tej reguły dotyczy eksportu towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 4 i 5 ustawy VAT w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%.

 

W eksporcie stawkę podatku 0% stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Mowa o tym w art. 41 ust. 6 ustawy VAT.

 

Na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy VAT „dokumentem, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy jest w szczególności:

 

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny”.

 

Jeżeli warunek otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

 

Na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy VAT otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

 

(…)

 

Zgłoszenia wywozowe towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej dokonywane są obligatoryjnie w formie zgłoszenia elektronicznego przekazywanego do sytemu ECS. Elektroniczne zgłoszenie wywozowe, w formie komunikatu IE-515 opatrzonego kluczem do bezpiecznej transmisji danych, może być przesłane do systemu ECS za pomocą strony internetowej, poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem interfejsu niewizualnego.

 

Jeśli dokument jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostaje przyjęty do obsługi (system m.in. sprawdza, czy zostały wypełnione wszystkie niezbędne dla danej procedury pola) i otrzymuje status „Oczekiwanie”.

 

Zgłoszenie, które przeszło przez walidację systemową oraz weryfikację formalną, powinno być niezwłocznie przyjęte przez organ celny po przedstawieniu towaru. System nadaje mu numer ewidencyjny MRN. O przyjęciu zgłoszenia celnego i o numerze MRN zgłaszający jest informowany zwrotnie za pomocą komunikatu IE-528.

 

Jeżeli w wyniku weryfikacji merytorycznej, dokonywanej z uwzględnieniem wskazań i dyrektyw wynikających z systemowej analizy ryzyka, funkcjonariusz celny stwierdzi, iż zgłoszenie jest prawidłowe, to niezwłocznie podejmuje czynności związane ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu.

 

Gdy towary zostaną zwolnione do wywozu, to do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE-529 informujący o zwolnieniu towaru do procedury wywozu.

 

(…)

 

Zatem organem właściwym do przeprowadzenia granicznej kontroli żywności przy eksporcie będzie organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do którego wniosek o przeprowadzenie kontroli złoży przedsiębiorca pod warunkiem, że dany organ ma fizyczną możliwość przeprowadzenia tej kontroli na podstawie dokumentacji, oględzin towaru oraz oceny warunków transportu i składowania.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton