Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja drugiego najemcy mieszkania komunalnego

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 13.10.2010

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym z moim ojcem, który jest alkoholikiem. Umowa najmu jest na mnie i na ojca. Wszystkie opłaty oraz koszty napraw i remontów pokrywam ja. Ojciec nie dokłada się do niczego, jest na moim utrzymaniu. Często zaprasza do domu swoich znajomych, z którymi urządza libacje. Jakie mam szanse, by doprowadzić do eksmisji ojca? Dodam, że sąsiedzi nie chcą zeznawać na moją korzyść.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem należy rozbić na dwa problemy, które pomimo że są z sobą bardzo powiązane, należy jednak potraktować osobno.

 

Z jednej strony, jak wynika z treści pytania, wraz z ojcem zajmuje Pan lokal komunalny i obaj Panowie jesteście jego najemcami.

 

Zgodnie z art. 6881 Kodeksu cywilnego „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

 

W konsekwencji przyjęcia solidarnej odpowiedzialności najemcy i osób stale z nim zamieszkujących wynajmujący (a także wynajmujący lub inny wierzyciel z tytułu opłat związanych z lokalem – zob. art. 9 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego). Odpowiedzialność osób stale zamieszkujących z najemcą została jednak ograniczona do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 

Zgodnie z art. 376 Kodeksu cywilnego „jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych”.

 

Oznacza to, że może Pan wystąpić do sądu o zapłatę od ojca połowy ponoszonych przez Pana kosztów utrzymania mieszkania. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne” – aby więc udowodnić fakt ponoszenia opłat, powinien Pan przestawić dowody dokonywania przelewów, najlepiej wykonanych z Pańskiego konta.

 

Nieco bardziej skomplikowanie przedstawia się jednak problem związany z eksmisją Pańskiego ojca z lokalu. Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów „jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

 

Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie”.

 

Bez wątpienia zachowanie ojca, które Pan opisuje, daje podstawy do żądania jego eksmisji z lokalu, jednakże na Panu będzie ciążył ciężar udowodnienia powołanych faktów, np. poprzez powołanie dowodu z przesłuchania świadków, ewentualnych interwencji policji itd.

 

Pragnę w tym miejscu wskazać, iż w postępowaniu cywilnym poza wskazanymi w ustawie osobami (najbliższa rodzina) świadek nie może odmówić zeznań.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus 0 =

»Podobne materiały

Zgoda głównego najemcy mieszkania komunalnego na zamieszkiwanie

Mieszkam z teściową w jej mieszkaniu komunalnym (jest głównym najemcą). Rok temu zmarła moja żona. Dostaliśmy pismo z administracji, że teściowa ma złożyć pisemną zgodę na moje zamieszkiwanie w lokalu. Dlaczego jest do tego zmuszona, przecież od wielu lat mieszkamy razem? Czy powinienem złożyć ten d

 

Odmowa zamiany mieszkania komunalnego

Otrzymałem z urzędu miasta odmowę zamiany mieszkania komunalnego, bo, jak stwierdzono po wywiadzie sąsiedzkim, już tam nie mieszkamy od roku. Sytuacja jest taka, że rok temu nabyłem drogą spadku mieszkanie własnościowe spółdzielcze w tym samym mieście o powierzchni mieszkalnej 34 m2 na 4 osoby, któr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »